REFERENSER

 

Case: ponsse

SAMMANSÄTTNING | PRODUKTUTVECKLING | YTBEHANDLING

”Relicomp har investerat mycket i utveckling. De har tagit tag i precis de rätta sakerna i rätt ordning och har ett systematiskt grepp, i synnerhet i utvecklandet av verksamheten och övervakningen av kvaliteten. Den här verksamhetsutvecklingen syns även hos Ponsse i kvaliteten och leveranssäkerheten. Vi uppskattar verkligen att Relicomp investerar i innovation, produktutveckling och personalen”, berättar Tommi Väänänen, ansvarig chef för Ponsses leveranskedja.

CASE: SKS TOIJALA WORKS OY

PRODUKTUTVECKLING

”När SKS Toijala Works skulle utveckla KURO, den nya generationens teleskoplastare för timmerhantering, ville man satsa speciellt på formgivningen. Traditionell ingenjörsplanering fick ge vika för design, för målet var att ta fram en maskin som skiljer sig från mängden på ett positivt sätt och framförallt är lätt att serva. Chassit skulle se bra ut, ha exakta mått och kunna tillverkas på ett kostnadseffektivt sätt. Chassit designades så att det skulle gå enkelt att ta bort det för att underlätta service. Ur användarens synvinkel är det här en betydande förbättring jämfört med tidigare modeller.”

Case: Volter

PRODUKTUTVECKLING | PLANERING | FORMNING | MONTERING

”Redan efter vårt första möte beslöt vi att tillsammans med Relicomp starta arbetet med mekanikplaneringen. Utgående från skisser och huvudmått planerade Relicomp tunnplåtstillverkningen och Volter tog fram anläggningens stomme och placerade anläggningens huvudkomponenter på respektive plats.”