case: volter

Volter förnyade designen på sin elverksprodukt – Relicomp ansvarade för mekanikplaneringen

20.06.2015

Volter Oy, som tillverkar småskaliga elverk, beslöt sig ifjol för att förnya designen på sin produkt. Våren 2014 kände Volter Oy att det var dags att förnya designen på sin träfliseldade, småskaliga el- och värmeproducerande anläggning.

Kontaineranläggningarna, som dittills haft en ingenjörsbetonad planering, medförde stora transportkostnader för företaget på grund av sitt stora format. Kostnaderna blev ett hett ämne i och med den accelererande exporthandeln: exportens andel av omsättningen steg 2014 till hela 80 procent.

Fram till i våras hade vi närmast koncentrerat oss bara på själva tekniken. Det var dags att lyfta utseendet till samma nivå som tekniken. Vi kontaktade Pinto Design, som tog fram en ny modell för vår anläggning, berättar Jarno Haapakoski, VD för Volter Oy.

Den nydesignade anläggningen innehöll många tunnplåtsdetaljer som krävde specialverktyg för tillverkningen, vilket gjorde att Volter började leta efter en tunnplåtsverkstad som kan sin sak. Det var då som Haapakoski fick höra om Relicomp Oy i Kurikka.

Redan efter vårt första möte i somras beslöt vi att tillsammans med Relicomp starta arbetet med mekanikplaneringen. Utgående från skisser och huvudmått planerade Relicomp tunnplåtstillverkningen och Volter tog fram anläggningens stomme och placerade anläggningens huvudkomponenter på respektive plats, berättar Haapakoski.

Det slutliga konceptet för stommen och fastsättningen av plåtytterhöljet fick Volter av Relicomp.

Relicomp ansvarar nu för tillverkningen av anläggningarna. Det är bra att Relicomp även planerade anläggningen, eftersom de hade kunskapen om vad som överhuvudtaget är vettigt att tillverka med deras egna maskiner.

Det första kraftverket blev färdigt i oktober 2014. Produktionen av anläggningarna har kommit bra igång och det är på dem som Volter kommer att koncentrera sig framöver.

Projektet i sin helhet var lyckat. Den nya designen togs snabbt fram och vi behövde inte göra några kompromisser i tillverkningen av den nydesignade anläggningen. Allting löpte smidigt, ända från designen av anläggningen till produktion, sammanfattar Haapakoski.

Enligt Relicomps försäljningschef Mika Sorri reflekterar produkten väl företagets kunnande och utbud; från planering och produktutveckling till en färdigt ytbehandlad tunnplåtsprodukt. Produktens former har åstadkommits genom att kombinera traditionell tunnplåtsteknik och numeriskt styrd tryckformning.

Från Organisaatio-Sanomat, Niina Heikkinen