djupdragning

När tillverkningsvolymerna växer lönar det sig att övergå till djupdragningsproduktion, som lämpar sig för stora tillverkningsserier.  Då blir kostnaden för en enskild del som lägst.

Tack vare djupdragningsmetoden kan vi erbjuda omfattande möjligheter till formning av större serier. Man kan även forma produkten så att den blir formstabilare utan att materialtjockleken ökar.