TJÄNSTER

1

MONTERING

Vi levererar produkterna färdigmonterade. Utöver den mekaniska monteringen ansluter vi såväl pneumatiska som hydrauliska och elektriska komponenter.  Dessutom testar vi att produkten fungerar.

Read more
2

3D-LASERMÄTNING

3D-lasermätning ger mycket noggranna mätdokument som stöd för produktutvecklingen, planeringen, produktionen och kvalitetssäkringen. Vi mäter produkterna genom att skanna in en 3D-modell med en kamera. Den inskannade modellen kan då jämföras med 3D-modellen i planeringsprogrammet. Eventuella skillnader syns då tydligt i form av färger och måttangivelser.

Read more
3

YTBEHANDLING

Inför ytbehandlingen förbehandlar vi produkten med den moderna nanobeläggningen Bonderite NT-1. I vår automatiska pulverlackeringslinje behandlas delarna på ett effektivt sätt. Delen hängs upp och leds sedan via förtvätt, avfettning, torkning och pulverfärgsapplicering till ugnen, varefter delen är färdig för montering eller sändning till kund.

Read more
4

DJUPDRAGNING

När tillverkningsvolymerna växer lönar det sig att övergå till djupdragningsproduktion, som lämpar sig för stora tillverkningsserier.  Då blir kostnaden för en enskild del som lägst. Tack vare djupdragningsmetoden kan vi erbjuda omfattande möjligheter till formning av större serier. Man kan även forma produkten så att den blir formstabilare utan att materialtjockleken ökar.

Read more
5

TRYCKFORMNING

Genom tryckformning kan man tillverka prototyper mycket snabbt och producera formade komponenter kostnadseffektivt i små serier. Denna avancerade metod ersätter dyra verktyg och ger fler möjligheter att profilera en produkt.

Read more
6

PRODUKTUTVECKLING

Vi utför kompromisslöst utvecklingsarbete för att förbättra tunnplåtsteknologins produktivitet, konkurrenskraft, kostnadseffektivitet och kvalitet. Genom att effektivisera produktionsprocessen kan man uppnå betydande kostnadsbesparingar samt förbättringar i produktens kvalitet.

Read more