Tjänster

Vi är specialiserade på plåtteknik!

Hos oss får du hela servicekedjan under ett tak – från idé till färdig produkt.

PRODUKTUTVECKLING

Vårt utvecklingsarbete syftar till att förbättra kvaliteten och öka konkurrenskraften

Vi arbetar kompromisslöst för att förbättra produktivitet, konkurrenskraft, kostnadseffektivitet och kvalitet på plåtteknik. Genom att effektivisera produktionsprocessen kan betydande kostnadsbesparingar och förbättringar av produktkvaliteten uppnås.

Läs mer

Suunnittelu

DESIGN

Design är nyckeln till ett kvalitets- och kostnadseffektivt slutresultat

Vi satsar på kvalitet genast från produktutvecklingen: när en produkt är noggrant designad är tillverkningen enkel och slutresultatet av hög kvalitet. Med 3D-lasermätning får vi mycket noggranna mätdokument för att stödja produktutveckling, utformning, produktion och kvalitetssäkring.

Läs mer

PLÅTSKÄRNING

Plåtskärning exakt och kostnadseffektivt

Vi utför plåtskärning både mekaniskt och med laser, vilket innebär att vi uppnår ett så exakt och kostnadseffektivt resultat som möjligt. Under skärning har vi kapacitet att producera former, trådar och små böjningar i styckena som behandlas.

Läs mer

4. Taivutus

BÖJNING

Böjning till designad form

Vi får till och med en tjockare skiva eller balk böjd till önskad form. Vår böjningskapacitet börjar vid 20 ton och fortsätter upp till 400 ton. Den maximala böjningslängden på de delar vi bearbetar är 4000 mm.

Läs mer

DJUPDRAGNING

Djupdragning erbjuder ett bättre utförande av former utan att materialet förtjockas

När produktionen ökar är det flexibelt att övergå till djupdragningsproduktion, vilket är lämpligt för stora produktionspartier. Då är kostnaden för en enskild del som lägst. Djupdragningsmetoden erbjuder ett brett utbud av möjligheter för att göra formerna i större serier. Strukturer som förbättrar produktens styvhet kan implementeras utan att materialets tjocklek ökar.

Läs mer

6. Hitsaus

SVETSNING

Svetsning med modern utrustning säkerställer ett enhetligt slutresultat

Vår svetsverkstad framställer högkvalitativa svetsarbeten. Vi använder modern utrustning för både robot- och manuell svetsning, vilket garanterar ett enhetligt kvalitetsresultat på ett kostnadseffektivt sätt. Svetsarbeten utförs i enlighet med kvalitetskraven i standarden SFS-EN ISO 3834-2.

Läs mer

YTBEHANDLING

Ytbehandling med moderna metoder snabbar upp processen

Sista handen vid kundens produkter läggs i vår egen målverkstad. Som förhandsbehandling till ytbehandlingen använder vi en modern Bonderite NT-1 nanobeläggning. Vår automatiska pulverlackeringslinje hanterar styckena effektivt. Med en upphängning går stycket genom förtvätt, avfettning, torkning och pulverisering till ugnen, varefter det är klart att monteras eller skickas till kunden.

Läs mer

8. Kokoonpano

MONTERING

Under monteringen bearbetas produkten så att den blir användningsklar

Vi levererar produkterna färdigmonterade. Förutom mekanisk montering ansluter vi både pneumatiska, hydrauliska och elektriska komponenter. Dessutom testar vi produktens funktioner.

Läs mer