produktutveckling

 

Vi utför kompromisslöst utvecklingsarbete för att förbättra tunnplåtsteknologins produktivitet, konkurrenskraft, kostnadseffektivitet och kvalitet.

Genom att effektivisera produktionsprocessen kan man uppnå betydande kostnadsbesparingar samt förbättringar i produktens kvalitet.

Utvecklingsmål är till exempel:

  • Att minska delar och arbetsmoment genom att ändra strukturen
  • Nya materialval och tillverkningsmetoder
  • Funktionella förbättringar i produkterna
  • Förbättring av delarnas specifikation genom att ändra strukturen och arbetsmetoderna
  • Förkorta genomgångstiderna genom att minska antalet arbetsmoment
  • Förenkla leveranslogistiken

Kontakta oss – vi berättar gärna mer!