FÖRETAG

RELICOMP ÄR ETT FINLÄNDSKT METALLINDUSTRIFÖRETAG SPECIALISERAT PÅ TUNNPLÅTSTEKNIK

Relicomp Oy är ett finländskt metallindustriföretag som specialiserat sig på tunnplåtsteknik, grundat 1992 och verksamt i Kurikka. Omsättningen för familjebolaget som startat i familjens garage är idag mer än 18 miljoner euro och företaget sysselsätter cirka 140 proffs inom metallbranschen.

Vi erbjuder våra kunder stålhård service, allt från produktutveckling och planering till komponenttillverkning och systemleveranser. Vår omfattande expertis, långvariga partnerskap samt en ständig förbättring av produktstrukturer och verksamhetsprocesser har fört Relicomp till spetsen av utvecklingen inom tunnplåtstekniken och -formgivningen. Vi tillverkar alla produkter själva från början till slut i våra lokaler. Då kan vi även se till att produktkvaliteten alltid är hög. 

Hemligheten bakom vår framgång är särskilt kvalitets- och utvecklingsarbetet samt en kunnig, engagerad personal. En god arbetsstämning ökar människans motivation att utveckla sig och avancera i sin karriär, vilket även syns för våra kunder. Vi satsar på kvaliteten genast vid produktutvecklingen: en noggrant planerad produkt är enklare att tillverka och slutresultatet är av hög kvalitet.

Vår konkurrensfördel

Omfattande service- och produktutbud

Vi har ända från början satsat på att utveckla vårt serviceutbud och på helheten. Vi investerar aktivt i nya maskiner och lösningar för att ständigt kunna erbjuda våra kunder mer omfattande service. Vi gör allt på vår fabrik ända från produktutveckling till montering. Detta gör att vi alltid själva har hand om kvaliteten och leveranssäkerheten.

Hög kvalitet

Vi kontrollerar och övervakar varje steg i produktionen noga, för att hitta eventuella fel och kunna rätta till dem på ett förebyggande sätt. På vår ständigt växande utvecklingsavdelning arbetar redan sju personer som kontrollerar processerna och ser till att kvaliteten hålls på en hög nivå. Kvaliteten är en viktig faktor i utvecklingen av produkter och tjänster, eftersom det är lätt att bygga på ett bra fundament.

Leveranssäkerhet

Hemligheten i vår höga leveranssäkerhet ligger i noggrann planering av produktionen och i dess verkställighet. Detta kräver aktiv kommunikation mellan olika avdelningar och produktionsplaneringen.

Vi är klara för nästa arbetsmoment redan innan det börjar, för att arbetet ska framskrida smidigt. På så sätt behöver vi inte i något skede springa ikapp tidtabellen och då hålls vår leveranssäkerhet på en hög nivå.

Attityden avgör. Alltid.

För oss är kundorientering att vi skapar lösningar tillsammans med kunden. Vi lovar att det är lätt, rejält och systematiskt att arbeta med oss. Ett produktivt samarbete börjar alltid med ett lyckat första steg.

Hållbar utveckling är en del av vår vardag

Vi vill göra vårt för en renare miljö. Därför har vi gjort stor satsningar, investeringar och värderingsval i vår verksamhet. Dessa stöder den hållbara utvecklingen och miljöns välmående. Vår personal kan vara stolt över sitt val.

RELICOMPS HISTORIA

Relicomps historia inleddes 1992 i ett österbottniskt garage. Företagets grundare Reino Kangas hade tillverkat formsprutade plastdelar under eget firmanamn redan en tid och verksamheten mot ett metallindustriföretag med fokus på tunnplåtsteknik växte sakteligen fram och utvecklades. Först uppstod Relika Ky, som senare blev ett aktiebolag. Relika fick ett dotterbolag, Relicomp, och till sist fusionerades bolagen till Relicomp Oy.

Produktutveckling har varit företagets styrka ända sedan Relikas tider. Detta har synts i viktiga kundrelationer och som kraftig tillväxt. Utöver fabriken i Kauhajoki grundades en annan i Suolahti, då Tiina och Marko, Reinos dotter och svärson, kraftigare klev in i bilden. Suolahtifabriken tänkte gå omkull då en nyckelperson insjuknade, så Tiina och Marko flyttade till Mellersta Finland för att hjälpa till.

Ännu tuffare tider på kommande. I slutet av 2000-talet var det tid för Reino att gå i pension och man letade efter en köpare till Relicomp. Den nya ägarens finansiering gick dock i stöpet och det syntes dystra moln över världsekonomin. Det avtynande ekonomiska läget gjorde att även Relicomps orderstock rasade rejält. Konkursen var nära, men undveks med hjälp av finansiering. År 2011 kunde Reino äntligen gå i välförtjänt pension genom generationsskifte, då Tiina och Marko officiellt blev Relicomps företagare. Till sist centraliserades all verksamhet till den helt nya fabriken i Kurikka, där den fortgår än idag.

Längs vägen finns många historier och färgfyllda vändningar. Priser och trångmål. Utveckling och tillbakagång. Sorg och skratt. Bakom allt har dock ända från början funnits en passionerad företagaranda. ”Man får vara galen, men inte korkad”, sa Reino själv.

$

Vår resa har redan pågått i över 20 år, läs mer om den här: Pojan tie – Rompalta Relicompille (på finska)

relicomp ÄR ETT METALLINDUSTRIFÖRETAG SOM HAR SPECIALISERAT SIG PÅ TUNNPLÅTSTEKNOLOGI

Relicomp Oy är ett finländskt metallindustriföretag som grundades år 1992 och som har specialiserat sig på tunnplåtsteknologi. Företaget har fabriker i Kurikka och Suolahti. Vi erbjuder stålhård service med allt från produktutveckling till komponenttillverkning och systemleveranser.

Familjebolaget startades i garaget hos Reino Kangas, företagets grundare, och är idag ett företag som sysselsätter 130 personer. En generationsväxling genomfördes år 2011. Företaget fortsätter betjäna sina kunder innovativt med respekt för traditionerna.

Personalen känner sig hemmastadda i Relicomp och många av våra experter har varit med från företagets första sträcka. Vi arbetar tillsammans för att uppnå kundlojalitet.

Vi utbildar våra anställda regelbundet och fäster fortlöpande särskild uppmärksamhet vid utvecklingen av arbetarskyddet och upprätthållandet av välmående i arbetet.

Vår resa har redan pågått i över 20 år, läs mer om den här: Pojan tie – Rompalta Relicompille (på finska) >>