VÅR FILOSOFI

ATTITYDEN AVGÖR. ALLTID.

För oss betyder kundorientering att vi utvecklar lösningar tillsammans med kunden.

Tack vare omfattande expertis, långsiktigt samarbete samt en kontinuerlig förbättring av produktstrukturer och verksamhetsprocesser har Relicomp nått en ledande position som utvecklare av tunnplåts- och tryckformningsteknologi.

Vår sakkunskap om material och krävande bearbetningsmetoder i kombination med den senaste produktionstekniken garanterar kompromisslös kvalitet. Våra kunder drar nytta av detta i form av hög produktivitet och konkurrenskraftiga lösningar. Vi vill dela framgångarna med dig!

Vi lovar att det är lätt, rakryggat och systematiskt att göra affärer med oss. Ett givande samarbete börjar alltid med ett lyckat första steg.

KONTAKTA VÅR FÖRÄLJNING

INBJUD VÅR EXPERT ATT KOMMA OCH BEKANTA SIG PÅ PLATSEN

REDAN VID VÅRT FÖRSTA MÖTE...

kartlägger vi effektivt dina behov, fastställer tillsammans ett fungerande flödesschema och erbjuder lösningar på era problem

 

Att bearbeta tunnplåt kräver skarpt intellekt och påhittigt handlag. Man utvecklas i det bara med tiden. Som bevis på en utmärkt framgång vann vi Plootu Fennicas formgivningsserie år 2012 och 2016.

Juryn karakteriserade vår motorhuvslösning år 2012 på följande sätt:

Gruvmaskinens motorhuv är ett mycket utmanande formgivningsobjekt. Till det anknyter förutom den tekniska funktionaliteten också en hel del andra begränsningar och bestämmelser. Vid sidan av förverkligandet av dem har man här lyckats skapa mervärde till produkten genom att utnyttja formgivningen.

Så här beskrev juryn fliskraftverkets redesign år 2016:

Som produkthelhet har fliskraftverket ett övertygande utseende med tydliga element av design och användarvänlighet. Med hjälp av tunnplåtsteknik har man gett produkten nytt designtänk och resultatet är en finslipad helhet. Kraftverkets utseende förmedlar miljöhänsyn och hygienisk renhet på ett sätt man inte är van vid i fråga om anläggningar av detta slag. En genomtänkt lösning in i minsta detalj.

Tack vare omfattande expertis och en kontinuerlig förbättring av produktstrukturer och verksamhetsprocesser har Relicomp nått en ledande position som utvecklare av tunnplåts- och tryckformningsteknologi. Bevis på detta är ett certifierat kvalitetssystem ända sedan år 2003.

Den bästa uppfattningen om vår verksamhet får du på platsen. Låt oss stämma träff snarast möjligt!

KVALITETSSYSTEM

 

Relicomps verksamhet styrs av kvalitetssystemen ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 3834-2.

ISO 45001

Certifieringen ISO 45001 visar att Relicomp tar hand om sina medarbetares hälsa och arbetssäkerhet. Den bevisar även att lagstadgade krav har tillgodosetts.

 

ISO 14001

Miljöstandarden ISO 14001 styr oss att ta ett övergripande ansvar för vår miljö.

 

ISO 3834-2

Svetsningsstandarden ISO 3834-2 säkerställer kraven som garanterar att våra svetsningar lyckas.

 

ISO 9001

Kvalitetssystemet ISO 9001 är en väsentlig faktor i framgången av vårt företag. Kvalitetssystemet hjälper att analysera såväl våra egna processer som kundbehoven och stöder på så sätt uppnåendet av målen.