STÅL MED STIL

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG PRODUKT OCH PRODUKTION

<a class="take-contact" href="#contact">TA KONTAKT</a>

facebook

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRelicomp%2F&tabs=timeline&width=500&height=500&small_header=true&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=false&appId" width="500" height="500" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

TJÄNSTER

Från idé till färdig produkt och produktionsprocess

När vi tillverkar plåtprodukter använder vi oss av den senaste teknologin och effektiva tillverkningsmetoder. I vår egen produktionshall tillverkar vi såväl enskilda produkter som stora serier – alltid i enlighet med kundens önskemål – konkurrenskraftigt och lönsamt.

Case: Rocla

  • PRODUKTUTVECKLING

”Förutom modern utrustning har Relicomp lokaler och en kompetent personal för en produktion i den här storleksordningen. De har ett gediget kunnande inom verktygsplanering och verktygstillverkning, men nyckelfaktorn är att Relicomp har bra stöd- och utvecklingsresurser, vilket gör att inkörningen av en ny produkt kan skötas effektivt, och man fokuserar inte endast på den operativa nivån.”

VÅRT ARBETE STYRS AV EN STRIKT KVALITETS POLITIK

Tack vare omfattande expertis och en kontinuerlig förbättring av produktstrukturer och verksamhetsprocesser har Relicomp nått en ledande position som utvecklare av tunnplåts- och tryckformningsteknologi. Bevis på detta är ett certifierat kvalitetssystem ända sedan år 2003.

Vår sakkunskap om material och krävande bearbetningsmetoder i kombination med den senaste produktionstekniken garanterar kompromisslös kvalitet. Våra kunder drar nytta av detta i form av hög produktivitet och konkurrenskraftiga lösningar. Vi vill dela framgångarna med dig!

LÄS MER ›