Vi inledde det här året med ett tufft tillväxtmål och en omfattande investeringsplan.  Vi höll oss på tillväxtvägen i början av året och låg till och med före den tills världen saktade ner farten för oss efter semestern. Vi lät inte omvälvningarna påverka vår investeringstakt och har gjort inköp i rask takt i förhållande till vår storleksklass – vår omsättning kommer att hamna under 25 miljoner euro och investeringarna i sin tur på tre miljoner euro. I höstas inledde vi expansionen av vår fabrikshall, vilket kommer att synas i form av ett oförändrat resultat under två års tid, men vi tror att expansionen kommer att främja våra tillväxtmöjligheter när den är klar.   

Framgång är resultatet av flera olika faktorer, men en viktig faktor är naturligtvis framgångar med kunderna. I år har vi fått stora uppdrag av såväl gamla som nya kunder. Det skiftande världsläget och hållbar utveckling har gjort att företagen flyttar tillbaka sin utländska produktion till sitt hemland, och det gynnar även Relicomp. Vårt utbud av tjänster växer hela tiden, vilket innebär att kunderna får alla tjänster de behöver under ett tak. Vi har modigt infört tekniker som vi inte använt tidigare. Vi har tagit bort det manuella mellansteget och hoppar rätt in i den robotiserade tekniken.   

Under det här året har vi fortsatt att förbättra kundlojaliteten, och kunderna litar uppenbarligen på oss och det vi gör. Vår leveranssäkerhet har legat på en fortsatt bra nivå och var 99,6 % i början av året. PPM-talet, som används för att mäta hur många defekta exemplar per miljon produkter som tillverkas, är 781 för hela fabriken.   

Investeringar och nya sätt att arbeta kräver ett öppet sinne och gedigna kunskaper av vår personal. Som tur är har vi hittat personal som tror på sig själva och som vågar satsa. Vi har lyckats bra med våra personalval – vi har ett otroligt bra gäng. Vi tror att vi kommer att behöva betydligt mer personal i framtiden. Vi har samarbetat med lokala skolor och förmedlat teknologibranschens glädjebudskap till ungdomarna i vårt område. Vi påminner dem om att branschen erbjuder många jobb och en bättre lön än genomsnittet. Grupper från yrkesskolor är alltid välkomna att besöka vår verksamhet och vi har även just nu tre studerande som genomför sin lärlingsutbildning hos oss.  

Expansionsarbetet innebär att vi måste stänga den ena änden av vår fabrikshall, vilket ställer krav på produktionen speciellt när det gäller logistiken. Vi har löst problemen redan i förväg och funderat på hur vi ska få varorna att röra på sig nästan som vanligt. Det går redan en ny väg runt hallen och vi kommer också att placera dörren till den nya hallen på långsidan. Tältet som ska resas runt den nya passagen kommer att ge det skyddade lagerutrymme som vi behöver. Expansionen blir klar mellan sommaren och hösten nästa år beroende på hur snabbt vi kommer igång med byggarbetet när den globala ekonomin piggnar till.  

Vi strävar efter snabb tillväxt. Även om det kommande året fortfarande ser lite dunkelt ut litar vi på framtiden – expansionen kommer att ske enligt plan och vi kommer att investera stort i maskinparken. När världen väl vänder är det full fart framåt igen!  
  
Marko Jyllilä  
Verkställande direktör