Case: Rocla

En nyckelfaktor för ett lyckat projekt är att satsa på kvalitet och gemensam utveckling

Relicomps och Roclas samarbete inleddes redan för 10 år sedan och har lett till många lyckade projekt. Våren 2017 startade det tillsvidare största projektet inom ramen för samarbetet, då Rocla började planera en truck under projektnamnet Evolt48. Relicomp kom med i ett tidigt skede av produktutvecklingen.

Relicomp deltog i planeringen och förberedelserna med ett fem personers kärnteam, som från början aktivt medverkade i att bygga upp helheten, i kvalitetssäkringen och i programmeringen. Rocla deltog i projektet med två personer från företagets stödfunktioner och två från produktutvecklingen. Produktplaneringen sköttes av Rocla, varefter Relicomp tog hand om 3D-modelleringen.

“Tack vare 3D-modelleringen är det lätt att flytta på modellen, liksom att föra över de olika faserna i produktionsprocessen”, berättar Relicomp Oy:s vd Marko Jyllilä.

På Rocla har man från allra första början av projektet varit mycket nöjd med Relicomp.

“Redan från de första faserna har samarbetet med Relicomp fungerat bra. Informationsutbytet har varit regelbundet, så båda parter har varit på det klara med hur projektet framskrider”, förklarar Roclas utvecklingschef Anssi Haataja.

Evolt48-projektet avviker från Relicomps och Roclas tidigare gemensamma projekt genom att produktionen inte den här gången kördes igång stegvis, utan man kom genast överens om en tidsplan och produktionsmängder för uppstarten av produktionen i augusti 2018.

“Produktens storlek, cirka 240–280 kg, och produktionsvolymen kräver mycket av tillverkaren. Vi bedömde att projektet skulle lyckas med Relicomp – och vi hade rätt. Det här har varit ett av de mest lyckade projekten under vår verksamhet. Vi gick tillsammans igenom de främsta orsakerna till att projektet blev så lyckat”, berättar Anssi Haataja.

“Förutom modern utrustning har Relicomp lokaler och en kompetent personal för en produktion i den här storleksordningen. De har ett gediget kunnande inom verktygsplanering och verktygstillverkning, men nyckelfaktorn är att Relicomp har bra stöd- och utvecklingsresurser, vilket gör att inkörningen av en ny produkt kan skötas effektivt, och man fokuserar inte endast på den operativa nivån. Tack vare detta kunnande har eventuella problem kunnat förebyggas och har inte dykt upp under produktionen. Relicomp har också en genuin vilja och beredskap att investera i produktionsteknologi, såsom den FMS-robotstation som används i projektet. Under åren av samarbete har vi märkt att Relicomp har gjort ett verkligt systematiskt arbete inom kvalitetsutveckling. Arbetet har definitivt burit frukt”, fortsätter Anssi Haataja.

Den nya automatiserade FMS-robotcellen möjliggör en bra genomloppstid för Roclas produkter, då varje block som ska svetsas identifieras med en RFID-tagg, vilket gör att detaljer som svetsas efter varandra kan vara olika.

“Då produktionsvolymen ökar blir också kvalitetskontrollen allt viktigare. För tillfället mäter vi en stomme i varje arbetspass. På så sätt säkrar vi att produkterna håller en jämn kvalitet”, påpekar Marko Jyllilä. “Vi har varit mycket nöjda med det här projektet. Samarbetet med Rocla har fungerat bra och projektet har varit mycket intressant och lärorikt även för oss.”

Rocla Oy verkar på den globala marknaden – utvecklar, tillverkar och marknadsför elektriska lager- och motviktstruckar och automattrucksystem som effektiviserar kundernas logistikfunktioner. Rocla Oy är baserat Järvenpää och ingår i den internationella Mitsubishi Logisnext-koncernen: www.rocla.com.