case: rocla

 

Onnistuneen projektin avaintekijä on panostus laatuun ja kehittämiseen yhdessä

Relicompin ja Roclan yhteistyö alkoi jo 10 vuotta sitten. Yhteistyössä on tehty monta onnistunutta projektia. Keväällä 2017 käynnistyi yhteistyön historian tähän mennessä suurin projekti, kun Rocla alkoi suunnitella Evolt48 -projektinimellä toimivaa trukkia. Relicomp tuli mukaan tuotekehityksen alkuvaiheessa.

Relicompilta tuotteen suunnittelussa ja valmistelussa oli mukana viiden hengen ydintiimi, joka oli alkuvaiheessa aktiivisesti rakentamassa kokonaisuutta, tekemässä laadun varmistusta ja ohjelmointia. Roclan puolelta projektissa oli kaksi henkilöä yrityksen tukitoiminnoista ja kaksi henkilöä tuotekehityksestä. Tuotteen suunnittelu tapahtui Roclan toimesta, jonka jälkeen se mallinnettiin 3D-muotoon Relicompin toimesta.

“3D-mallinnuksen ansiosta mallin liikuttaminen on helppoa ja vaiheet on helppo viedä tuotantoon.” kertoo Relicomp Oy:n toimitusjohtaja Marko Jyllilä.

Roclan puolelta on oltu hyvin tyytyväisiä Relicompiin projektin alusta alkaen.

“Ensimmäisistä vaiheista asti Relicompin kanssa on ollut toimivaa työskennellä. Tiedonvaihto on ollut säännöllistä, jolloin molemmille on ollut selvää, kuinka projekti etenee” kertoo Roclan kehityspäällikkö Anssi Haataja.

Evolt48 -projekti poikkeaa Relicompin ja Roclan aiemmista yhteisistä projekteista siten, että tuotantoa ei käynnistetty aiempien projektien tapaan rauhallisesti vaiheittain, vaan tuotannon ylösajolle sovittiin heti aikataulu ja tuotantomäärät elokuusta 2018 alkaen.

“Tuotteen koko, joka on noin 240-280kg sekä tuotannon volyymi vaativat valmistajalta paljon. Arvioimme, että Relicompin kanssa projektista tulisi onnistunut ja olimme oikeassa. Tämä on ollut yksi onnistuneimpia projekteja toimintamme aikana. Arvioimme yhdessä päätekijät, jotka tekivät projektista niin onnistuneen.” kertoo Anssi Haataja.

“Relicompilta löytyy modernin laitteiston lisäksi tilaa sekä osaavaa henkilöstöä tämän kokoluokan tuotantoon. Heiltä löytyy vahvaa osaamista työkalusuunnitteluun ja valmistukseen, mutta avainasiana on ollut se, että Relicompilla on olemassa hyvät tuki- ja kehitysresurssit, jonka ansiosta uuden tuotteen ylösajo saadaan hoidettua tehokkaasti, eikä keskitytä ainoastaan operatiiviseen tasoon. Tämän osaamisen ansiosta mahdolliset ongelmat on pystytty ehkäisemään ennalta, eivätkä ne ole tulleet vastaan tuotannon aikana. Relicompilla on myös aito halu ja valmius investoida tuotantoteknologiaan, kuten projektissa käytössä olevaan FMS-robottiasemaan. Vuosien yhteistyön aikana olemme huomanneet, että Relicomp on tehnyt todella järjestelmällistä laadun kehittämistyötä viime vuosina. Työ on ehdottomasti tuottanut tuloksia.” jatkaa Anssi Haataja.

Uusi automatisoitu FMS-robottisolu mahdollistaa Roclan tuotteiden hyvän läpimenoajan, kun jokainen hitsattava kokonaisuus tunnistetaan RFID -tunnisteella ja näin peräkkäiset hitsattavat kappaleet voivat olla erilaisia.

“Tuotannon volyymin kasvaessa myös laadun tarkkailun merkitys kasvaa. Mittaamme tällä hetkellä yhden rungon jokaisessa vuorossa. Näin varmistamme tuotteiden tasalaatuisuuden” kertoo Marko Jyllilä. “Olemme olleet hyvin tyytyväisiä tähän projektiin. Yhteistyö Roclan kanssa on toiminut hyvin ja tämä projekti on ollut myös meille hyvin mielenkiintoinen ja opettavainen.”

Rocla Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi globaaleille markkinoille sähköisiä varasto- ja vastapainotrukkeja sekä automaattitrukkijärjestelmiä, jotka tehostavat asiakkaiden logistiikkatoimintoja. Järvenpäässä toimiva Rocla Oy on osa kansainvälistä Mitsubishi Logisnext –konsernia: www.rocla.com/fi.