VASTUULLISUUS

KESTÄVÄ KEHITYS ON KIINTEÄ OSA RELICOMPIN ARKEA

Olemme tehneet toiminnassamme panostuksia, investointeja ja arvovalintoja, joilla tuemme kestävää kehitystä ja otamme ympäristön hyvinvoinnin huomioon. Viisivuotinen ympäristöohjelmamme määrittelee kunkin kauden kehityskohteet ja mittarit sekä niiden seurannan. Olemme toimineet sertifioidun ISO 14001 -ympäristölaatujärjestelmän mukaisesti jo vuodesta 2003.  

Kestävä kehitys ja ympäristön suojeleminen vaativat meiltä entistä parempaa perehtymistä, ympäristölainsäädännön tuntemusta ja henkilöstön kouluttamista. Tuomme arkisessa toiminnassamme näkyviin sen, että teemme parhaamme ympäristön suojelemiseksi.  

Haluamme tehdä oman osuutemme puhtaamman ympäristön puolesta. Työnantajana teemme ympäristön hyväksi toimia, joista henkilöstömme voi olla ylpeä. Asiakkaille näytämme, että liiketoimintamme ytimessä ovat kestävämmät toimintamallit ja ympäristöä kunnioittavat arvovalinnat.

KIERRÄTÄMME KAIKEN MINKÄ VOIMME

Käyttämästämme teräksestä 90 % on kierrätettyä, ja kaikki tuotannostamme ylijäävä teräs kierrätetään 100 %:sesti. Maalaamossa käyttämästämme pulverimaalista 80 % kierrätetään ja käytetään uudelleen. Loput 20 % menee poltettavaksi energiajätteenä. Lisäksi kaikki puu-, pahvi- ja kirkasmuovijäte kierrätetään.  

Kestävän kehityksen mukaan toimiminen myös tehostaa toimintaamme ja tuo lisäarvoa asiakkaillemme. Maalin kierrättämisellä säästämme vuosittain noin 80 000 €, ja teräsjätteen kierrättämisellä säästämme noin 200 000 € vuosittain. Nämä säästetyt resurssit voidaan käyttää muihin toimintoihin, kuten uuteen teknologiaan investoimiseen. 

KULUTUKSEMME KESKIÖSSÄ ON LUONTO 

Mittaamme jatkuvasti metalli- ja maalijätteen määrää ja energiankulutusta (sähkö, lämpö, vesi ja nestekaasu). Poikkeamiin puututaan välittömästi. Maalaamomme esikäsittelyssä syntynyt jätevesi oli aiemmin ongelmajätettä, mutta tekemämme kemikaalimuutokset ovat puhdistaneet jäteveden ja se voidaan päästää turvallisesti normaaliin jätevesiverkostoon.

Maksimoimme toiminnassamme raaka-aineiden käytön, mikä samalla minimoi tuotannostamme syntyvän hukan. Olemme myös tiivistäneet yhteistyötä jätehuoltokumppanimme kanssa ja saaneet siten kehitettyä jätteiden lajittelua entisestään.

INVESTOIMME KESTÄVÄMPÄÄN TEKNOLOGIAAN  

Investoimme jatkuvasti uusimpaan ja tehokkaampaan teknologiaan. Se mahdollistaa ympäristöystävällisemmän toiminnan, kun sähkönkulutus vähenee.

Tunnistamme prosesseissamme jatkuvasti uusia kehityskohteita, joiden avulla parannamme edelleen ympäristön suojelua. Tutkimme aktiivisesti uusia investointikohteita tulevaisuutta varten.

Maalaamomme hukkalämpö on otettavissa talteen kiinteistön lämmitykseen. Esikäsittelylinjan muutoksilla pystymme säästämään vettä merkittävästi.

JOHTAMINEN JA SOSIAALINEN VASTUU

Johtamisemme perustuu Hyvä hallintotapa -dokumentaatioon, jossa yhtiökokousten, hallituksen ja johdon vastuut ja valtuudet on määritelty tarkasti. Olemme panostaneet varhaisen tuen ja puuttumisen toimintamalliin, joka nostaa keskiöön työntekijän tarpeet ja tuo esiin nopeammin mahdolliset haasteet työssä selviytymisessä. Tasa-arvo-ohjelmamme kannustaa esimiehiä toimimaan kaikissa tilanteissa tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Noudatamme työelämässä tietosuojapolitiikkaa ja yksityisuuden suojaa. Huolehdimme aina, että käyttämämme alihankkijat ovat vastuullisia yrityksiä. Huolehdimme, että käyttämämme alihankkijat ovat vastuullisia yrityksiä, joiden toimintatavat ovat läpinäkyviä. Auditoimme alihankkijat säännöllisesti.

Haluatko tutustua tarkemmin Relicompin työterveys- ja turvallisuuspolitiikkaan? Voit lukea sen kokonaisuudessaan täältä