Case: SKS toijala works oy

SKS Toijala Works Oy: 3D-mätning – ett viktigt verktyg för oss

28.08.2015

När SKS Toijala Works skulle utveckla KURO, den nya generationens teleskoplastare för timmerhantering, ville man satsa speciellt på formgivningen. Traditionell ingenjörsplanering fick ge vika för design, för målet var att ta fram en maskin som skiljer sig från mängden på ett positivt sätt och framförallt är lätt att serva. Chassit skulle se bra ut, ha exakta mått och kunna tillverkas på ett kostnadseffektivt sätt. Chassit designades så att det skulle gå enkelt att ta bort det för att underlätta service. Ur användarens synvinkel är det här en betydande förbättring jämfört med tidigare modeller.

Redan från de första skisserna har Relicomp varit med och bidragit till att göra maskinen tillverkningsvänlig. Jag visste sedan många år tillbaka att Relicomps kunnande är på en hög nivå och vi hade goda erfarenheter från tidigare speciellt av deras produktionsplanering. De kan det här med hur man med så få delar som möjligt förverkligar en önskad konstruktion. När det gällde KURO hade vi chassit klart, men saknade deras syn på själva produktionen.

Jag anser att Relicomp besitter spetskompetens inom den här branschen. Det syns i form av kvalitet, samarbetsförmåga och flexibilitet. Även i det här projektet kunde de ställa precis de rätta frågorna och ge sådana svar att arbetet framskred på ett effektivt sätt. De presenterade sådana förslag som vi själva aldrig skulle ha kommit på. Avgörande i sammanhanget var också att vi aldrig diskuterade om något var möjligt. Allt blev möjligt och vi diskuterade bara hur vi kunde genomföra olika saker med bibehållen kostnadsnivå.

Användningen av 3D-mätning vägde tungt när vi valde samarbetspartner. En smidig serietillverkning kräver delar med stor måttnoggrannhet. När det är frågan om en tung och stor konstruktion måste toleranserna vara sådana att delarna verkligen passar och även ser bra ut på plats. Tack vare 3D-mätningen som Relicomp använder fick vi delar som passar perfekt.

Inköpsdirektör
Frank van Nunen
SKS Toijala Works Oy