case: ponsse

Utveckling i samarbete med kunden

20.06.2015

Samarbetet mellan Ponsse och Relicomp började 1999 då företagen började planera Ponsses 2001-modellserie. Efter det har Relicomp varit Ponsses strategiska partner i tillverkningen och utvecklingen av formade komponenter. Relicomps gedigna kunskap och know-how om formbarheten av stål samt de mångsidiga tillverkningsmetoderna och produktutvecklingen har gett Ponsse mervärde redan i början av produktplaneringen.

Vårt samarbete fungerar verkligen bra. Ponsse är ett företag i ständig utveckling som förväntar sig samma anpassningsförmåga och utveckling av sina samarbetspartners. Ponsse ordnar utbildningar för sina leverantörer för att de ska utvecklas tillsammans med Ponsse, berättar Relicomps VD Marko Jyllilä.

Även Relicomp har i gemensamma evenemang öppet delgett Ponsse om sina nya planer och investeringar.

Relicomp har investerat mycket i utveckling. De har tagit tag i precis de rätta sakerna i rätt ordning och har ett systematiskt grepp, i synnerhet i utvecklandet av verksamheten och övervakningen av kvaliteten. Den här verksamhetsutvecklingen syns även hos Ponsse i kvaliteten och leveranssäkerheten. Vi uppskattar verkligen att Relicomp investerar i innovation, produktutveckling och personalen, berättar Tommi Väänänen, ansvarig chef för Ponsses leveranskedja.

Ponsse satsar i synnerhet på ett inhemskt leverantörsnätverk och Relicomp är en betydande inhemsk samarbetspartner för dem.

Vi på Ponsse tror starkt på ett gemensamt långsiktigt arbete och partnerskap. När det gäller leverantörsnätverket har Relicomps siffror förbättrats hela tiden. Säkra leverantörer innebär att även vi kan erbjuda våra produkter på ett konkurrenskraftigt sätt, konstaterar Väänänen.

Ponsse som grundades 1970 är en skogsmaskinstillverkare som idag är branschledande. Ponsse har specialiserat sig på skogsmaskiner som baserar sig på kortvirkesmetoden och tillhörande datasystem. I centrum för Ponsses verksamhet står skogsmaskinentreprenörernas önskemål och behov. Företaget följer även aktivt förnyelsebehoven som ställs av branschen. Ett av företagets starka sidor är dess förmåga att kunna utveckla sina produkter utifrån dessa önskemål och behov.