Jag fick anställning som metodutvecklare på Relicomp våren 2010, men övergick snart till produktionsplanering och arbetsledning. I början av 2016 slöts cirkeln då jag återvände till mitt ursprungliga arbete som metodutvecklare på heltid.

Det gick bra eftersom jag i utvecklingsarbetet har nytta av den erfarenhet jag hade fått under mina sex år i olika uppgifter inom firman. Utöver mina studier till ingenjör i maskin- och produktionsteknik får jag nu utnyttja min utbildning till arbetsstudieman. Mitt arbete kommer att vara utmanande och mångsidigt eftersom jag arbetar med olika arbetsskeden och faktorer i dessa. Syftet är att leda utvecklandet av arbetet och produkterna. Genom arbetsstudier har vi tagit reda på vad som tar tid i varje arbetsskede och om man kan göra något på annat sätt för att arbetet ska löpa smidigare. Här gömmer sig en av utmaningarna med mitt arbete: hur får man alla arbetstagare att ändra sitt verksamhetssätt om de har varit vana att utföra ett visst arbetsskede på ett visst sätt i årtionden?

Samtidigt har vi utrett om det finns andra tillverkningsmetoder eller konstruktioner genom vilka det skulle vara ännu enklare och billigare att tillverka vår produkt. Vi har gått igenom olika kunders produkter och produktfamiljer och funderat på om man skulle kunna förenkla konstruktionerna eller på något sätt ändra dem så att de är enklare att tillverka. Tyngdpunkten ligger dock på delar i protoskedet, då det är lättare att göra förändringar för bägge parter. Vi börjar med målarverkstaden, där vi låter göra ett lärdomsprov om effektivisering av arbetet.

Den mest oförglömliga stunden i mitt arbete anknyter till just utvecklingsarbetet – vi kunde halvera tillverkningstiden för en produkt. Kunden deltog i utvecklandet och genom att ändra till exempel svetsningar och tillverkningsmetoder samt använda olika delar kom vi till slut ner till den tillverkningstid vi hoppats på.

Toni Korpela
Metodutvecklare
Relicomp Oy