25-åriga Relicomp växer snabbt

I Kurikka i Finland investerar mångsysslaren inom tunnplåtsteknik Relicomp Oy, som i år firar sitt 25-årsjubileum, i både en ny svetsrobot och ett nytt automatiskt sprayskåp som ökar måleriets effektivitet med upp till en fjärdedel. Utöver att investera i maskiner och utrustning satsar Relicomp nu mycket också på utvecklingen av IT-system. Investeringen i måleriet är redan slutförd, installationen av svetsroboten inleds vid månadsskiftet oktober–november och utvecklingen av IT-systemen är i full gång. Investeringarnas totalvärde uppgår till nästan en miljon euro.

Det finns även fler goda nyheter: företaget har som avsikt att anställa ett tiotal nya arbetstagare varje år under de närmaste åren. För närvarande har Relicomp cirka 130 anställda.

Under det gångna året har Relicomp visat en snabb tillväxt.

Vi har just ingått ett avtal med vår första stora svenska kund och även våra nuvarande kunders beställningar har ökat hyfsat. Tack vare detta kommer vår omsättning att öka med åtminstone fem miljoner euro under de tre kommande åren, det vill säga från 15 miljoner till cirka 20 miljoner euro, säger verkställande direktören Marko Jyllilä.

Före nästa sommar ledigförklarar Relicomp tio nya arbetsplatser inom både robotiserad och manuell svetsning. Därutöver kommer företaget att rekrytera experter inom metallproduktion till bland annat plåtklippning, kantning, målning, sammansättning och expedition.

Vi har även själva utbildat nya experter hela tiden. Det viktigaste är rätt attityd. Det behövs nya kompetenta krafter även i fortsättningen, konstaterar Jyllilä.

Kostnadseffektivt även små svets- och målningspartier

Av Relicomps investeringar har det automatiska sprayskåpet redan tagits ibruk. Tack vare investeringen kan företaget svara på kundernas behov på ett mångsidigare sätt och erbjuda kostnadseffektivt även mindre partier.

Det automatiska sprayskåpet representerar den modernaste teknologin i Finland. Med hjälp av det kan vi flexibelt måla även mindre partier och är inte längre bundna vid långa serier. Vi kan måla mer avancerade former med bättre kvalitet än tidigare och leverera beställningarna snabbare. Vi har hela leveranskedjan i våra egna händer, sammanfattar produktionschefen Arto Pitkämö nöjt.

ABB:s svetsrobot installeras i Relicomps fabrik i slutet av året. I och med roboten är Relicomps kunder inte längre bundna vid långa svetspartier utan varje exemplar kan vara annorlunda – roboten byter själv program ”i farten”. Investeringen är betydande för Relicomp eftersom den möjliggör kostnadseffektiv svetsning av helt nya typer av produkter. Det långsiktiga målet är ökad automation, vilket dock inte betyder att arbetet överförs från människor till robotar. I stället ändras arbetsbeskrivningen för de anställda som arbetar i svetsverkstaden. Roboten kräver att arbetstagaren ställer produkterna som ska svetsas i en optimal ordning, varefter man kan låta roboten arbeta utan uppsikt. På så sätt undgår man i praktiken till exempel bytestiden mellan olika svetsarbeten.

För utveckling av IT-systemen pågår Relicomps eget projekt DigiRoti. Produktionsplaneringen och lagerkontrollen utvecklas vidare till en helhet som betjänar produktionen på ett alltmer effektivt sätt. Samtidigt skapas tydliga och visuella rapporteringshelheter bland annat vad gäller kvalitet och intern redovisning. På så sätt åstadkoms fungerande verktyg som stöd för den dagliga ledningen, förklarar Jyllilä.