I början av januari hade det gått 10 år sedan jag började som vd för Relicomp. När jag ser tillbaka känns det som att hela världen har förändrats och som om ingenting är som förr. Men är det så?

När jag blev vd i januari 2009 störtdök världsekonomin och även för oss på Relicomp var konsekvenserna svåra. Min första uppgift blev att kraftigt minska personalen och införa ett strängt sparprogram för all verksamhet.

Strategi – en förutsättning för framgång

På grund av depressionen måste vi mer systematiskt än tidigare tänka igenom bolagets strategi och överlevnad i en turbulent världsekonomi. År 2009 började vi på Relicomp utarbeta en rullande femårsstrategi.

För en del orsakade ordet strategi närmast ångest och för andra förundran. Som ingenjör tänkte jag att det med ”strategi” är som med det X som dyker upp i matematiken när man kommer till högstadiet: en del förstår direkt vad det är fråga om medan andra behöver mer tid för att smälta det.

Vi har redan i tio år hållit ett årligt gemensamt strategimöte för styrelsen och ledningsgruppen. Där presenterar den operativa ledningen sina egna tankar och information från olika rapporter, och utifrån detta skapar vi sedan i samarbete med styrelsen en uppfattning om vilken plan vi behöver för att ta oss från nuläget till det önskade läget i framtiden. Varje år justerar vi siktet något för att korrigera effekterna av händelser och yttre förändringar under det gångna året.

Relicomps strategi har alltid varit att bolaget ska ha alla tekniker som anknyter till tunnplåt i egna händer. Förutom dessa tekniker har ett eget måleri hela tiden varit ett strategiskt val. Det säger sig självt att strategiarbetet alltid har haft kundorientering som ledstjärna. Under de senaste åren har strategin finslipats i detalj för att på bästa sätt betjäna de kunder som köper ytbehandlade och monterade slutprodukter för att utveckla sitt eget varumärke.

Att berätta en historia är det bästa sättet att implementera en strategi. Vi har presenterat vår strategi på en A4-sida för att berättelsen ska vara lätt att återge. Även om strategin har varit nästan identisk redan i flera år har det funnits moment som vi i egenskap av underleverantörsföretag tidigare inte haft resurser eller modet att genomföra. De stora affärer som vi ingick 2017 och 2018 och de betydligt större kunderna möjliggjorde äntligen stora investeringar i både djupdragning och en utvidgning av våra lokaler. Samtidigt ställdes vi för första gången inför en situation där vi var tvungna att tänka igenom våra kundval och de riktlinjer som vi dragit upp i strategin.

Att avstå från en kund

Att avstå från en betydande kund är det svåraste jag gjort under min karriär på Relicomp. Även om kunden inte direkt platsar i den egna strategin är beslutet att avstå från en kund en lång process. Under mina 20 år på Relicomp har tanken varit att vi ska behålla alla kunder som vi fått eftersom man aldrig vet vad morgondagen för med sig. Detta tänk har emellertid en bromsande effekt på den egna utvecklingen och på företagets förändring. I processen att avstå måste man överväga riskerna både ur företagets och ur kundernas perspektiv och naturligtvis undrar man i sitt stilla sinne vilka konsekvenser denna förändring får för bilden av företaget.

Vi lever för närvarande upp till vår strategi att leverera ”den bästa tunnplåtsservicen för utvalda kunder”. För att vara ett underleverantörsföretag befinner vi oss i ett fantastiskt läge: vi får erbjuda den bästa servicen för ett utvalt klientel.

Stora förändringar upplevs ofta som risker av underleverantörer och leverantörer, men de kan också hopa sig som risker hos kunden. En förändring är alltid en möjlighet och en förändring kan till och med öppna stora möjligheter att förverkliga egna idéer.

För närvarande väcker tanken på ett stabilt genomförande av Relicomps strategi verkligen positiva känslor. Modet att fatta stora beslut har fört med sig fräscha idéer i all verksamhet och stärkt synen på det egna företagets potential och möjligheter på marknaden. Detta gagnar framför allt våra utvalda kunder.

Ja, vad är det då som förnyats? Åtminstone de egna tankarna om företagande och ledarskap. Vi har fått modet att göra och genomföra stora saker. Alla saker är verkligen inte trevliga eller kul, men de måste göras. I denna värld som ständigt förändras finns det emellertid också saker som är bestående: kunden är nummer ett, och nyckeln till framgång är en kompetent och välmående personal.

Känslan är som i ett ishockeylag av världsklass, där modet att spela till och med har förvandlat turen till en medspelare.