Katri Rientamo hade precis påbörjat en svetsarutbildning vid Jalasjärvi vuxenutbildningscenter när hon råkade se en annons där man sökte en svetsare för läroavtalsutbildning på Relicomp. Tanken på att – med ett starkt praktiskt inslag – studera till ett yrke vid sidan om arbetet lät bra.

Katri var från början intresserad av att utveckla sig. Utvecklingsivern noterades på Relicomp och 2009 avancerade Katri till kvalitetsansvarig. År 2010 var Katri även tillfälligt arbetsledare vid kantningen. Intresset för kvalitetsutveckling fortsatte öka, så det var naturligt att stödja Katris utveckling: sedan 2012 har Katri varit Relicomps kvalitetschef. ”För mig var inriktningen på kvalitetskontroll och kvalitetsutveckling mycket klar. Redan som kvalitetsansvarig blev jag intresserad av det mångsidiga arbetet och av möjligheten att få medverka i intressanta projekt.” konstaterar Katri Rientamo.

En kvalitetschef har en verkligt bred palett, den omfattar kontroll av både extern och intern kvalitet samt att föra vidare utvecklingsprojekt. En viktig del av en kvalitetschefs arbete är att se till att kundkraven uppfylls. ”I en värld som snabbt förändras ser vi på Relicomp väldigt mycket framåt. En del av att säkerställa att kundernas kvalitetsförväntningar uppfylls och att våra processer fungerar därefter är att känna kunderna väl och att för varje kunds del regelbundet bekanta sig med de senaste innovationerna och förändringarna bl.a. genom de utbildningar som kunderna ordnar.”

Förutom dessa utbildningar har Katri med stöd av Relicomp bl.a. gått på en 1,5 års Green Belt-utbildning, där man särskilt fokuserar på att undersöka och förbättra processer samt får olika analysverktyg. För närvarande studerar Katri vid sidan av arbetet till ingenjör inom maskin- och produktionsteknik. ”Det är tryggt och intressant att arbeta på Relicomp. Företaget utvecklas ständigt och på så sätt får man också själv utvecklas med fullt stöd.”

Att arbeta med kvalitetsfrågor är långsiktigt men givande. ”Det bästa med arbetet som kvalitetschef är att jobba i kundgränssnittet och att utveckla processerna i projekt där resultatet är tydligt mätbart. Även ett nära samarbete med Relicomps ledning och övriga medarbetare är en viktig del av mitt jobb.”