Katri Rientamo oli juuri aloittanut hitsaajan opinnot Jalasjärven aikuiskoulutuksessa, kun hän törmäsi ilmoitukseen, jossa Relicompille haettiin hitsaajaa oppisopimuskoulutuksella. Ajatus opiskella ammattilaiseksi töiden ohella ja vahvan käytännön opettamana kuulosti hyvältä.

Katri on ollut alusta asti kiinnostunut itsensä kehittämisestä. Innostus kehittymiseen huomattiin Relicompilla, jonka myötä Katri sai vastuulleen Relicompin laatuvastaavan työt vuonna 2009. Vuonna 2010 Katrilla oli myös hetkellisesti vastuulla särmäämön työnjohtajan työt. Kiinnostus laadun kehittämiseen jatkoi kasvamistaan, joten luonnollinen suunta oli tukea Katrin kehittymistä: vuodesta 2012 Katri on toiminut Relicompin laatupäällikkönä. ”Minulle suunta laadun valvonnan ja sen kehittämisen pariin oli hyvin selkeä. Kiinnostuin jo laatuvastaavana työn monipuolisuudesta ja mahdollisuudesta olla osana mielenkiintoisia projekteja.” toteaa Katri Rientamo.

Laatupäällikön paletti on todella laaja, se pitää sisällään niin ulkoisen kuin sisäisen laadun tarkkailua ja kehitysprojektien eteenpäin viemistä. Tärkeä osa laatupäällikön työtä on se, että asiakasvaatimukset täyttyvät. ”Nopeasti muuttuvassa maailmassa me Relicompilla katsomme hyvin paljon tulevaisuuteen. Yksi osa varmistua siitä, että asiakkaiden laatuodotukset täyttyvät ja prosessimme toimivat niiden mukaisesti, on tuntea asiakkaamme hyvin ja tutustua säännöllisesti jokaisen kohdalla tuoreimpiin innovaatioihin ja muutoksiin mm. asiakkaiden järjestämien koulutusten kautta.”

Näiden koulutusten lisäksi Katri on käynyt Relicompin tukemana mm. 1,5 vuoden Green Belt -koulutuksen, jossa keskitytään erityisesti prosessien tutkimiseen ja parantamiseen sekä saadaan erilaisia työkaluja analysointiin. Tällä hetkellä Katri opiskelee työn ohella myös kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi. ”Relicompilla on turvallista ja mielenkiintoista työskennellä. Yritys kehittyy jatkuvasti, ja sen mukana saa kehittyä itsekin täydellä tuella.”

Laadun kanssa työskenteleminen on pitkäjänteistä, mutta antoisaa. ”Parasta laatupäällikön työssä on asiakasrajapinnassa työskenteleminen sekä prosessien projektimainen kehittäminen, jossa lopputuloksen mittaaminen on selkeää. Myös tiivis yhteistyö Relicompin johdon ja muun työporukan kanssa, on tärkeä osa toimenkuvaani.”