Tammikuun alussa tuli kilometrimittariini 10 vuotta Relicompin toimitusjohtajana. Kun katson aikaa taaksepäin, tuntuu että kaikki on mennyt maailmassa uusiksi eikä mikään ole niin kuin ennen. Vai onko?

Aloittaessani toimitusjohtajana tammikuussa 2009 oli maailman talous syöksykierteessä ja vaikutus oli raju myös meille relicompilaisille. Jouduin ensitöikseni saneeraamaan henkilöstömäärää rajusti pienemmäksi ja tekemään tiukan kulukuurin kaikkeen toimintaan.

Strategia, menestymisen edellytys

Lama aiheutti sen, että entistä systemaattisemmin oli mietittävä yhtiön strategiaa ja selviytymistä maailmantalouden myrskyissä. Aloitimme tuolloin 2009 Relicompissa rullaavan viisivuotisstrategian työstämisen.

Joillekin strategia sanana aiheutti lähinnä ahdistusta ja toisaalta kummastusta. Insinöörinä ajattelin, että strategia on kuin matematiikkaan yläkouluun siirryttäessä ilmestyvä X, joillekin se uppoaa heti ja jotkut tarvitsevat aikaa sen sisäistämiseen.

Jo kymmenen vuoden ajan olemme pitäneet kerran vuodessa hallituksen ja johtoryhmän yhteisen strategiaistunnon. Sinne toimiva johto tuo oman ajatuksen ja eri raporttien kautta tulevaa tietoa, joista sitten yhdessä hallituksen kanssa luomme näkemyksemme siitä, millaisella suunnitelmalla nykyhetken ja tulevaisuuden tahtotilan välisen matkan aiomme kulkea. Joka vuosi tähtäinpistettä vähän säädetään kuluneen vuoden aikana tapahtuneiden asioiden ja ulkoisten muutosten vaikutusten korjaamiseksi.

Relicompin strategiana on aina ollut saada kaikki ohutlevyyn liittyvät tekniikat omiin käsiinsä. Näiden tekniikoiden lisäksi oma maalaamo on ollut kaiken aikaa strateginen valinta. On sanomattakin selvää, että koko strategiatyötä on aina ohjannut asiakaslähtöisyys. Viimeisten vuosien aikana strategia on hioutunut kohdalleen omaa brändiään kehittävien pintakäsiteltyjä kokoonpantuja lopputuotteita ostavien asiakkaiden palveluun.

Tarinan kerronta on paras tapa jalkauttaa strategiaa. Olemme kirjoittaneet strategiamme yhdelle A4:lle, josta tarina on helppo kertoa. Vaikka strategiamme on ollut lähes samansisältöinen jo useita vuosia, on siinä ollut kohtia, joiden toteuttamiseen ei ole alihankintayrityksenä rahkeet ja rohkeus riittäneet. Vuosina 2017 ja 2018 saamamme isot kaupat ja merkittävästi kasvaneet asiakkaat vihdoin mahdollistivat isot investoinnit sekä syvävetoon että toimitilojen laajennukseen. Saman aikaisesti tuli eteemme ensimmäistä kertaa tilanne, jossa oli pakko miettiä asiakasvalintoja ja strategiaan tehtyjä linjauksia.

Asiakkaasta luopuminen

Merkittävästä asiakkaasta luopuminen on vaikeinta, mitä olen Relicomp -urani aikana tehnyt. Vaikka asiakas ei suoraan omaan strategiaan istukaan, on päätös asiakkaasta luopumiseen pitkä prosessi. 20 vuoden Relicomp -uran aikana olin ajatellut niin, että kaikki asiakkaat, jotka olemme saaneet, pidetään, koska koskaan ei tiedä huomisesta. Tällä ajattelulla on kuitenkin omaa kehittymistä ja yrityksen muuttumista jarruttava vaikutus. Luopumisprosessissa on mietittävä riskit niin yrityksen kuin asiakaskunnankin näkökulmasta ja tietysti mielen pohjalle hiipii ajatus siitä, että millainen vaikutus tällä muutoksella on yrityskuvaan.

Elämme tällä hetkellä strategiaamme kirjatun mukaisesti ”parasta ohutlevypalvelua valituille asiakkaille.” Olemme alihankintayritykseksi mahtavassa tilanteessa, että saamme tarjota parasta palvelua valitulle asiakaskunnalle.

Usein isot muutokset koetaan alihankinta- ja toimittajapuolella riskeiksi, mutta ne voivat kumuloitua riskeinä myös asiakkaan suuntaan. Muutos on aina mahdollisuus ja muutos voi avata isojakin mahdollisuuksia omien ajatusten toteuttamiseen.

Tämän hetkinen ajatus Relicompin strategian vakaasta toteuttamisesta on todella positiivinen. Rohkeus tehdä isoja ratkaisuja on tuonut raikasta ajatusta kaikkeen toimintaan ja vahvistanut näkemystä oman yrityksen potentiaalista ja mahdollisuuksista markkinoilla. Tästä hyötyvät ennen kaikkea valitut asiakkaamme.

Niin, mikä on mennyt uusiksi? No, ainakin oma ajatusmaailma yrittämisestä ja johtajuudesta. On tullut rohkeutta tehdä ja toteuttaa isoja asioita. Kaikki asiat eivät todellakaan ole helppoja ja kivoja, mutta tehtävä on. Tässä muuttuvassa maailmassa on kuitenkin asioita jotka pysyvät: asiakas on ykkönen ja menestyksen avain on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

Tunne on kuin maailmanluokan jääkiekkojoukkueessa, jossa pelirohkeus on kääntänyt onnenkin yhdeksi pelaajaksi.