Relicomp belönas med första pris i kategorierna tunnplåtsprodukt och industri i Plootu Fennica!

Relicomp belönades idag med första pris i kategorierna årets tunnplåtsprodukt och industri i Plootu Fennica 2016-tunnplåtsprodukttävling. Fliskraftverket som Relicomp planerat och tillverkat åt Volter Oy innehöll många tunnplåtsdelar som kräver specialverktyg.

Tävlingens domare prisade särskilt den övertygande produkthelheten där element av formgivning och användarvänlighet är mycket framträdande. Domarna ansåg att man med hjälp av tunnplåtsteknik hade skapat ett nytt formgivningstänkande för produkten och resultatet är en verkligt fulländad helhet:

”Kraftverkets utseende signalerar miljöekonomi och hygienisk renhet på ett sätt som man inte är van att se i den här typen av anläggningar.”

Produktens fina utseende har planerats kostnadseffektivt genom att använda tryckformning som effekt och i andra former traditionella formningssätt för tunnplåt. Produktens stomme har också planerats och tillverkats på Relicomp. Helheten reflekterar alltså väl vårt kunnande och tillverkningens omfattande skala, berättar Relicomps försäljningschef Mika Sorri.

I och med att exporten ökade gav anläggningar av havscontainertyp upphov till betydande transportkostnader för Volter på grund av deras enorma storlek. Därför bestämde bolaget att förnya formgivningen på el- och värmeproduktionsanläggningarna i den mindre storleksklassen i samarbete med Relicomp Oy. Kraftverket som tidigare förvarats utomhus måste också lätt rymmas inomhus och se bra ut.

Relicomp Oy:s konstruktör Jarkko Könni ansvarade för planeringen av kraftverkets mekanik och tillverkningen av anläggningen i samarbete med Volter Oy:s konstruktör Iikka Ylikoski samt Pinto Design Oy:s formgivare Anssi Mustosen.

Vi kom överens om samarbetet redan vid vårt första möte sommaren 2014. Anssi Mustonen hade planerat ett koncept åt kunden, på basen av vilket vi började planera en produkt av tunnplåt till en tillverkningsbar form. Planeringen påbörjades i augusti. Medan vi firade vårt företags 20-års jubileum samt öppningen av vårt kontor i Kurikka 31.10.2014, tog vi emot ett samtal från kunden. Kunden sade att han var mycket nöjd och att den slutliga produkten enligt designern även motsvarade produktkonceptet till 99 procent, berättar Sorri.

Den bästa belöningen för folket på Relicomp är troligen ändå det att exporten av produkten har börjat löpa tack vare formgivningen.

 Vår personal är ivriga och villiga att ta itu med nya kundrelationer och utmanande helheter. Vi började fördomsfritt skapa en ny produkt åt en ny kund. Vi hade möjlighet att tillämpa vår vision i utvecklandet av produkten via vårt kunnande och uppnådde på så sätt ett fantastiskt slutresultat. Det syns i och med det här priset och framför allt i det att exporten av produkten har tagit god fart. Vi kan stolt säga att vi kan tunnplåt, påpekar Relicomps verkställande direktör Marko Jyllilä glatt.

Mer information:
Relicomp Oy
Mika Sorri
tfn 0207 404 455
mika.sorri@relicomp.fi

Relicomps representanter och Volter Oy:s nydesignade kraftverk finns på plats vid Konepaja-mässan som ordnas i Tammerfors Mäss- och Sportcentrum 15.—17.3. På teknologibranschens avdelning A618. Välkommen!

På bilden:
Relicomps Mika Sorri (till vänster) mottar priset tillsammans med representanter från Pinto Design Oy och Volter Oy.