Vår nya försäljningsdirektör Petteri Perälä började på Relicomp i början av januari. Månaderna har gått fartfyllt och varit fyllda med inspiration då han har fått bekanta sig grundligt med vårt serviceutbud, våra kunder, vår personal och våra tillverkningsprocesser.

Vid Relicomp arbetar vi kontinuerligt med internationella huvudmän. Internationell erfarenhet var en av Petteris trumfer:

”Jag har tidigare ansvarat för Bystronic Groups försäljning av laserskärare, kantpressar och automation till Finland och de baltiska länderna. Före det arbetade jag för Teotek Oy och Finn Power Oy. Jag har alltså lång erfarenhet av grovplåtslageriteknik i en internationell verksamhetsmiljö”, berättar Petteri om sin arbetshistoria inom branschen.

Man ville effektivisera även inskolningen då en ny medlem började i ledningsgruppen. Petteri fick börja en välplanerad introduktion alltsedan de första timmarna.

Bästa slutresultatet genom att förena det konkreta och inlärning

Arbetet med Relicomps mångsidiga tjänster och även utmanande tillverkningsprocesser har börjat trevligt och fartfyllt. Under inskolningen har Petteri lärt känna både Relicomps produktion och planering. Det viktiga var att tillverkningsprocessen behandlas helhetsinriktat, och att han lär sig den även konkret. Det bästa sättet att lära känna verksamheten är att kavla upp ärmarna, så efter en säkerhetsintroduktion fick Petteri utöver studier arbeta inom produktionen.

”Laserskärning och böjning kände jag till från förut från mitt tidigare jobb, så det var lätt att lära mig. Jag fick ändå värdefull, aktuell information om maskinernas egenskaper. Det fanns också mycket som var nytt för mig; djupdragning, tryckformning och 3d-laserskärning. Jag fick också arbeta på riktigt, bland annat ta loss stycken, mangla och sandblästra. Jag började vid produktdesignen och gick sedan vidare till de olika produktionsmaskinerna och skedena”, berättar Petteri mer ingående om vad han lärde sig under introduktionen.

Arbetsplatsens atmosfär präglas av starkt kunnande och arbetsglädje

För tillfället har Relicomp 125 anställda. Det är många namn att lägga på minnet, men bäst lär man känna människor när man jobbar tillsammans. De anställda har tagit emot Petteri med öppna armar.

”Det är mycket som är nytt, så jag har frågat och gjort mycket anteckningar. Alla har varit mycket vänligt inställda. De har gärna gett av sin tid och också varit ivriga att berätta om sina egna arbetsuppgifter. Ett stort tack för detta till arbetsledarna och alla anställda. Vid Relicomp råder en atmosfär av starkt kunnande och arbetsglädje”, berättar Petteri om sina känslor då han arbetat tillsammans med de anställda vid Relicomp.

Utöver laserskärning och böjning har Petteri fått bekanta sig med svetsning, målande, montering, 3d-mätning, leverans, mottagande och underhåll. Han börjar alltså ha en omfattande helhetsbild av produktionen och en stor del av personalen är redan bekant. Nu är det bara att fortsätta på samma sätt!