Leveransen av Prima Powers kombimaskin Combi Genius godkändes på vår fabrik den 30 november 2020. Maskinen provkörs som bäst, och det har gått bra. Kombimaskinen Combi Genius representerar den senaste teknologin i branschen. Maskinen kommer även att ersätta Relicomps två tidigare maskiner, eftersom den är en kombination av fördelarna med stansmaskin och laser, erbjuder exakt servoteknik och ger besparingar i drifts- och livscykelkostnaderna för maskinen. För kunderna innebär Combi Genius kostnadseffektivitet och bättre service, när vi i ett och samma arbetsmoment kan bearbeta kundens produkt med flera olika metoder. Maskinen inte bara skär skivan på traditionellt sätt, utan den kan även böja, dra och forma den med hjälp av olika verktyg.

 

Antalet robotplatser i Combi Genius har fördubblats, och den smarta stanshammaren förkortar tiden för verktygsbyte och möjliggör fler verktyg i revolvern. Den maximala lasereffekten 4 kW ger högre skärhastighet. Vi lyssnade på maskinanvändarnas önskemål och idéer, och på basis av dem byggdes verktygsrevolvern på stansningssidan så att den rymmer så många verktyg som möjligt och monteringstiden ska vara så kort som möjligt. På så sätt blir arbetet mer effektivt, när tiden som används för olika mellansteg kan minimeras.

 

Även om maskinen skär upp till 8 mm, tas den i bruk specifikt för tunnare plåtar, främst i storlekar om 0,5–3 mm. Den nya kombimaskinen bearbetar tunnare element snabbare, vilket gör att kapaciteten hos samtliga maskiner uppnår en god nivå. Maskinen har redan arbeten på kö. Tack vare LSR-roboten, verktygen i revolvern och den korta monteringstiden kan nyttjandegraden för maskinen maximeras, och den kan rentav köras obemannad hela natten.

 

Den nya maskinen förutsätter att personalen vidareutbildas. Fyra anställda på plåtavdelningen utbildar sig som bäst i användningen av maskinen, och de lär sig bland annat att programmera maskinen och använda olika metoder. Att få lära sig nya saker och använda den senaste teknologin inom branschen får maskinanvändarna att le. Den nya teknologin ger även hälsofördelar för personalen. Maskinen är betydligt tystare än sina föregångare, medan lastnings- och lossningsrobotarna förbättrar arbetsergonomin avsevärt för maskinens användare. Den nya maskinen är användarvänlig och snabb samt ökar användarkomforten och därmed även arbetshälsan.

 

– Tidigare var det maskinerna som slamrade ute i hallen, nu är det arbetstagarnas radioapparater som hörs. Det är en betydande förbättring. Dessutom har arbetstagarna involverats i planeringen av maskinen. Därför har dess tilläggsdelar valts med tanke på behoven inom produktionen, säger Marko Jyllilä, VD för Relicomp.

 

I mitten av december driftsätts den nya Combi Genius i produktionen.