När de andra stannade på sommarlovet, började arbetet med FMS installationsteam. Ändringsarbetena i svetsverkstaden inleddes i juli, när produktionen saktade ner strax före sommarsemestrarna, och i september 2022 var den nya cellen redan på god väg mot sin målhastighet.

Den nya cellen är i linje med Relicomps strategi, vilket möjliggör beredskap för tillverkning av helt nya typer av produkter även i framtiden. Ägaren av projektet för FMS-cellen, vår produktionschef Tero Syrjälä, säger också att cellen är byggd som ett långsiktigt projekt. Framöver kan vi eventuellt bygga om svetsverkstaden till flera arbetspunkter för FMS-celler för tillverkningen:

”Vi har lyckats svara väl på den nuvarande efterfrågan, och med hjälp av den här nya cellen kan vi nu betjäna cellen från flera olika punkter. Vi har kunnat göra användningen av cellen betydligt mångsidigare, så möjligheterna för framtiden är oändliga.”

Förbättringar beträffande i synnerhet effektivitet, platsdisposition och ergonomi

Den nya cellen är identisk med den gamla, endast styrningen är den motsatta. Detta ger stora fördelar för produktionen, men även för underhållet, eftersom samma reservdelar kan användas i båda cellerna. Samma produkter kan även tillverkas med dem med samma program. Om den ena underhålls fortsätter den andra att arbeta.

Utöver monteringen av den nya cellen gjordes även ändringar i den gamla. Delvis för att få plats för den nya, men även för att effektivera platsdispositionen, förbättra ergonomin och göra materialströmmarna smidigare. Nu tar den nya och den gamla cellen tillsammans upp endast aningen fler kvadratmeter än den gamla tidigare gjorde. Till exempel flyttades lyftanordningarna till skenor i taket, vilket frigjorde mycket golvyta och gav nya möjligheter för de tillverkande arbetsmomenten och -punkterna. Enligt Tero har en stor faktor i omändringen även varit att förbättra arbetssäkerheten.

”Det kom ett tydligt önskemål från personalen om att bygga om ingångs- och utgångsportarna så att de kan sänkas ända ner till golvet, istället för de nuvarande fasta portarna. Nu kan varje anställd ändra portens höjd enligt vilken ställning hen tycker är bekvämast. Samtidigt fick vi en lösning som gör det möjligt att föra material med till exempel en palldragare till cellen, när det tidigare alltid behövdes en lyftanordning eller en truck. Ergonomin och arbetssäkerheten har förbättrats mycket, vilket har varit en väldigt positiv upptäckt i det här skedet av projektet.”

Komponentbristen satte käppar i hjulen, men stjälpte inte hela projektet

Helt utan problem har projektet inte förlöpt – som så många andra företag inom den tillverkande industrin har varit tvungna att konstatera under de senaste månaderna. På grund av komponentbristen har både projektteamet och tillverkaren av FMS-cellen fått arbeta hårt för att få igång cellen enligt den ursprungliga tidsplanen. Även om vi inte riktigt lyckades nå måldatumet, missade vi det inte med mycket.

”Det måste vi nog ge hela vårt projektteam beröm för, ett så utmärkt arbete har de gjort i det här projektet. Ibland hade vi verkligt stora utmaningar med att få tag i komponenter, men genom samarbete mellan projektteamet och tillverkaren hittade vi lämpliga lösningar, och ibland grävde vi fram komponenter från olika håll i världen. En del komponenter saknas fortfarande, men med hjälp av lämpliga lösningar har vi fått igång maskinen och produktionen”, berömmer Tero de som deltagit i projektet.

Hela personalen med i utvecklingsarbetet

FMS-cellen är redan i hård användning, men utvecklingsarbetet fortsätter. Hastigheten på cellens hanteringsutrustning kommer att utvecklas och justeras tillsammans med tillverkarna. I arbetsflödet slipas överflödiga arbetsmoment bort för såväl människor som apparater. Tero berättar att olika koncept i anslutning till cellens drift kommer att utvecklas för att öka produktionens effektivitet.

”I det avseendet har personalen redan gett många idéer på saker som vi skulle kunna göra. De har varit aktiva, och med deras hjälp kommer vi alltid bra vidare. Hos oss finns det ständigt en vilja att utveckla. Naturligtvis måste vi även underhålla i något skede, men genom att ständigt förbättra utvecklar vi cellens verksamhet beträffande såväl utrustningen som de egna arbetssätten.”

Rekrytering pågår och nytt folk har redan anställts

I den artikel som vi publicerade i februari lovade Tero att det efter sommarsemestrarna, när den senaste investeringen är i drift, återigen är dags att rekrytera nya experter till Relicomp. Redan med den nuvarande hastigheten har den nya FMS-cellen ökat produktionsmängderna, och nya experter har redan anställts. Ansökan pågår fram till slutet av september, så ännu hinner man ansöka om en plats i teamet.

”I och med investeringarna har antalet anställda ständigt ökat som en följd av den ökade konkurrenskraften. Varje investering har gett så mycket att vi alltid har behövt mer personal för att svara på den ökade produktionen och efterfrågan. Vi har fått in väldigt många ansökningar, vilket är ett tecken på att det finns ett intresse för oss även som arbetsgivare”, berättar Tero om rekryteringarna.