I år blir det 30 år sedan föregångaren till Relicomp, Relika Ky grundades. Ungefär – det exakta datumet känner man inte till, och Relicomp föddes inte ur tomma intet, för dess grundare Reino Kangas hade arbetat med sitt firmanamn redan flera år innan Relika grundades. Reinos mål var att få jobb och levebröd för sig själv och sin familj, men hans vision var ännu större än så. Drömmen var att omsättningen en dag skulle uppgå till 30 miljoner mark. 

Den långa och slingrande historien i ett nötskal 

Bakom Relika stod Reino och Liisa Kangas – eller Reino, Liisa och ungarna (på finska kakarat) som gett upphov till företagets namn. Företagets verksamhet inleddes i Kauhajoki som underleverantörsarbeten inom plast- och tunnplåtsbranschen samt tillverkning av tunga industrifjädrar. Resan till dags dato har varit slingrig både ekonomiskt och när det gäller den operativa verksamhetens placering: Det började i Kauhajoki och till slut har man slagit rot i Kurikka, men däremellan har det funnits fabriker både i Suolahti och Keuru. Till och med tidskriften Talouselämä noterade Relicomp i sin tabell på tillväxtföretag år 2002 – det fanns alltså fart och efterfrågan! 

I något skede fanns det också drömmar om att sälja företaget. År 2007 berättade Reino att det är dags att sälja Relicomp. Strax därefter, i september 2008, ändrades emellertid allting. Köparens finansieringspaket avslogs av banekn och mörka moln började torna upp sig i världsekonomin. På grund av recessionen minskade även Relicomps kundbeställningar drastiskt. Då Marko redan arbetat ett år annanstans beslutade han sig på begäran av Reino att återvända till företaget, den här gången som VD. I januari 2009 var antalet anställda nästan 200 – i slutet av juni endast 70. Omsättningen rasade från 19 miljoner till under 8 miljoner. 

Företaget var nära konkurs, men lyckligtvis blev året bara dess sämsta. År 2009 lämnade Liisa och Reino  familjeföretagets vardag, och år 2011 genomfördes generationsbytet officiellt. Slutligen år 2021 tog Tiina och Marko över ägandet av Relicomp hundraprocentigt och Tiinas syskon var inte längre minoritetsägare. Den flera år långa komprimeringen av familjeägandet var genomförd. 

Företagande förändrar människan – jag skulle inte byta ut någonting 

Tanken på företagande var en gång i tiden främmande för både Tiina och Marko. Åren som de varit med i Relicomps verksamhet har ändå gjort båda två till fullblodiga företagare. Även om det ibland har varit mycket svårt skulle ingendera byta bort det till något pris. 

”Det här har varit en sådan skola att man inte lär sig det någon annanstans. En gång i tiden när jag tittade på min pappas arbete beslutade jag mig för att aldrig bli företagare. Men här står jag nu. Vi har tillsammans med Marko varit med i företagets operativa vardag från år 1998, det vill säga över 20 år. Företaget är naturligtvis för mig något som går från en generation till nästa, och för mig är det särskilt viktigt att man respekterar denna kontinuitet”, säger Tiina. 

Båda upplever att företagandet har härdat dem, och gett dem självsäkerhet att klara sig även i mycket svåra situationer. Dessa egenskaper krävs, för idag har företaget 140 anställda, och omsättningen var år 2021 över 20 miljoner – mångdubbelt så mycket som Reino en gång i tiden skapade visioner om. 

”Vi försöker naturligtvis få tillväxt hela tiden. I år eftersträvas en omsättning på 28 miljoner, och för detta behövs både skickliga arbetande händer som robotar. En av de största utmaningarna just nu är att alla skulle behöva dessa samma händer. Vi har också av denna orsak satsat starkt på att vara tekniskt banbrytande. Då många har nöjt sig med en lasermaskin och en avfasningsmaskin, och att resten görs för hand har vi robotiserat mycket kraftigt. Det effektiviserar produktionen, men lättar även betydligt på de anställdas fysiska belastning. Vid monteringen görs mycket för hand för där finns ännu inte automatiseringslösningar, men också där investeras det då det kommer investeringsmöjligheter”, belyser Marko kommande lösningar. 

Långa karriärer och en lite mer bekymmerslös vardag 

Under dessa årtionden har man sett en klar förändring även inom ledningen och arbetslivet. Det kommer nya generationer som medför nya utmaningar och verksamhetsmodeller. Samtidigt finns samma bekanta människor kvar som har arbetat vid Relicomp i tiotals år. Även om coronapandemin orsakade hjärtklappning och utmanande situationer på fabriken löper vardagen ändå i regel lugnt – till och med så lugnt att både Tiina och Marko ibland funderar, hur man har klarat av allt detta. 

”Allting har ändå till slut gått mycket naturligt och nu växer företaget i snabb takt. Även om det ibland har funnits ekonomiskt svåra år är allt bra nu. Det känns väldigt skönt att det inte längre finns ekonomiska bekymmer. Och man klarar också svåra situationer då man bara tar tag i dem. Det är bättre att genast ta itu med saker, så blir det igen lättare. Särskilt uppsägningar har orsakat många sömnlösa nätter. Och det gör de fortfarande, men det har ändå blivit mer realistiskt i det avseendet att ibland måste man göra sådana om situationen ändras”, konstaterar Tiina om de svåraste stunderna. 

För många är Relicomp som ett andra hem – mest för Tiina och Marko. Även om inget består för evigt eftersom förnyelse är ett livsvillkor ändrar det inte på saken.