Det här året har varit helt annorlunda än vi trodde ännu för ett år sedan. Den första delen av året var en lovande tid för försäljningen, och när hösten kom har takten bara ökat ännu mer. Det har gått undan för våra kunder, vilket naturligtvis också har synts hos oss. De 20 miljoner vi uppskattade överskreds förra veckan. Vi förutspår att ännu nå upp till 20,4 miljoner euro i omsättning – ett rekord i Relicomps historia!

Vad gäller investeringarna så har årets projekt snart slutförts framgångsrikt. Vi har återigen nya planer för nästa år, och vi kommer till exempel att installera ytterligare en FMS-cell i vår produktion, robotisera lackeringsverkstaden samt förbättra IT-infrastrukturen. Vi planerade också att anställa 20 nya arbetstagare i år, och vi lyckades utmärkt med det. Det är fantastiskt hur väl vi har fått mycket kompetenta personer inom branschen att arbeta hos oss. Vi är också mycket tacksamma för våra arbetstagare över detta, som har arbetat hårt och också deltagit i vår marknadsföring. Rekryteringen fortsätter nästa år, då vi kommer att anställa cirka tio nya arbetstagare för både produktionen och som tjänstemän.

Trots framgångarna överskuggar också coronapandemin fortfarande vår verksamhet. Dess konsekvenser för metallindustrin fortsätter att konkretiseras som en global brist på komponenter, vilket återspeglas hos oss särskilt som extra modifieringar, programmeringar och tidsplaneringar i produktionen. Framtiden för branschen står dock vid en intressant vändpunkt, eftersom stora komponenttillverkare för närvarande är belägna i Asien. I Europa är förhållandena mer stabila, så företagen har börjat se på även Europa med nya ögon.

Utöver allt detta har vi kunnat hålla vår leveranssäkerhet på en hög, nästan 100 procents nivå. Våra investeringar i personal och investeringar i utrustning har säkerställt en kontrollerad tillväxt, och vi fortsätter på samma linje nästa år. Vi är glada över att återigen kunna betala våra anställda den största bonusen i vår historia för deras goda arbete också före julen. Tillsammans har vi åstadkommit ett fantastiskt resultat!

Vi vill tacka såväl våra kunder, samarbetspartner och personal för detta fantastiska år. Vi ser fram emot nästa år med optimism. Snart är det jul, och även vi övergår till att samla nya krafter under mellandagarna. Vi är tillbaka på arbetsplatsen efter nyår.

Hälsningar,
Marko Jyllilä
Verkställande direktör