Hos Relicomp pågår ett omfattande projekt där slutprodukten kommer att vara en helhet bestående av en automatiserad tvättmaskin och press. Effekterna av automatiseringen kommer att vara stora i hela kedjan. I framtiden kommer arbetsskedena att bli slutförda mer effektivt och säkert, när maskinerna gör allt det arbete som kräver ansträngning. Med automatisering bibehåller vi vår konkurrenskraft även i framtiden och försäkrar oss om att vår leveranskapacitet kommer att växa med våra kunder.

 

En helhet med två robotar minskar arbetsbelastningen, men minskar inte antalet anställda

Automatiseringen av pressen och tvättmaskinen kommer att vara en mångsidig helhet. Förutom stora produktionsserier kan vi fortfarande tillverka små serier och prototyper. Det är fråga om en slags hybrid, där automatisering och manuellt arbete kompletterar varandra.

 

Till helheten kommer förutom pressen och tvättmaskinen två robotar och en smörjenhet som kommer att vara den första på marknaden. Smörjenheten lägger en tunn oljefilm ovanpå materialet, så att dragpressning lyckas. Efter smörjenheten plockar roboten upp materialet och överför det till pressen, sedan överför roboten det pressade materialet till tvättmaskinen. Tvättmaskinen tvättar sedan bort oljorna och en annan robot överför stycket till plattformen i en stapel. I dessa rörelser använder robotarna maskinsyn. Tidigare har alla arbetsskeden utförts manuellt. Materialen har först oljats på båda sidorna med en vals, och efter pressning har de tvättats för hand. Att vända och flytta styckena har medfört sina egna utmaningar, så detta har också utförts för hand.

 

Även om manuellt arbete nu frångås på många ställen, minskar automatiseringen inte antalet anställda.

”Samma personer som nu arbetar med pressen kommer att fortsätta arbeta med automatisering. Deras uppgift är att sköta om att kedjan fungerar som den ska. De placerar verktygen i pressen och underhåller dem, för materialen till maskinen och flyttar de bearbetade styckena från en punkt till en annan. Arbetet med en automatiserad press och tvättmaskin kommer till största delen att handla om att göra inställningar och kvalitetskontroll”, säger Jarkko Ketomäki, Relicomps chef för skärning och formning.

 

 

Helheten har planerats under lång tid och personalens fysiska arbetsbelastning har beaktats

Bakgrunden till projektet är kvalitetssäkring och upprätthållning av hög leveranssäkerhet. Den väsentligaste drivkraften för automatiseringen var dock att förbättra anställdas säkerhet och vidareutveckla arbetsförhållandena.

 

”Det första steget för hela projektet kom från ett utvecklingsförslag från vår personal. Pressen som redan kom till oss tidigare har varit i stor användning, eftersom styckena som bearbetas är tunga och svåra att hantera. Arbetet har varit fysiskt ansträngande och det fanns ett behov av utveckling. Automation möjliggör bekvämare och säkrare arbetsförhållanden för anställda, eftersom det avsevärt minskar den fysiska arbetsbelastningen”, sammanfattar produktionschef Tero Syrjälä.

 

De första idéerna för apparaten sattes på papper hösten 2019, varefter virtuell modellering påbörjades med hjälp av vår programvara Visual Components. Flera Relicomp-anställda har deltagit i planeringen och designen, så att alla tänkbara delområden kunde beaktas. När den grova planen var på plats, kom naturligtvis utrustningsleverantörer med i det nära samarbetet. Joona Nevala, Relicomps projektledare, är ledare för projektet som enträget har planerats under en lång tid. Joona konstaterar att projektet är utmanande, men samtidigt väldigt intressant.

”Det finns ingen färdig helhet som skulle göra allt vi kräver. Helheten kommer att bestå av så många olika typer av komponenter att det inte är möjligt att få hela paketet från en utrustningsleverantör. Detta har gjort projektet utmanande. Många aspekter har blivit tydligare på vägen och kommer att förtydligas ytterligare. Speciellt små anordningar utvecklas ständigt.”

 

Drifttagningen av automatiseringen sker stegvis

Helhetens moduler anländer till Relicomps fabrik stegvis och utsätts för drifttagningstest en i taget. Den väsentligaste investeringen, dvs. pressen, används redan i produktionen. Därefter anländer smörjenheten och efter sommarsemestrarna levereras tvättmaskinen. Det tredje och sista skedet sker på hösten när pressroboten kommer. Vi kommer att kunna testa helhetens funktion mot slutet av året. Efter att ha testat och finjusterat maskinerna börjar utvecklingen av produktionsfunktionerna, för att få hela processen att fungera smidigt.

 

Helheten står till vårt förfogande i full kapacitet våren 2022.