Relicompilla on meneillään mittava projekti, jonka lopputuotteena syntyy automatisoitu pesukoneen ja prässin kokonaisuus. Automaation vaikutukset tulevat olemaan suuret koko ketjussa. Työvaiheet valmistuvat jatkossa tehokkaammin ja turvallisemmin, kun koneet tekevät kaiken voimaa edellyttävän työn. Automaatiolla ylläpidämme kilpailukykyämme myös tulevaisuudessa ja varmistamme, että toimituskapasiteettimme tulee kasvamaan asiakkaidemme mukana.

 

Kaksi robottia sisältävä kokonaisuus keventää työtaakka, muttei vähennä työntekijöiden määrää

Prässin ja pesukoneen automaatio tulee olemaan monikäyttöinen kokonaisuus. Suurien tuotantosarjojen lisäksi pystymme valmistamaan edelleen myös piensarjoja ja prototyyppejä. Kyseessä onkin tietynlainen hybridi, jossa automaatio ja käsin tekeminen tulevat täydentämään toisiaan.

Kokonaisuuteen tulee prässin ja pesukoneen lisäksi kaksi robottia ja voitelulaite joka tulee olemaan linjastolla ensimmäisenä. Voitelulaite laittaa vetoaihion päälle ohuen öljykalvon, jotta syväveto onnistuu.  Voitelulaitteen jälkeen robotti poimii aihion ja siirtää sen prässiin, prässäyksen jälkeen robotti siirtää prässätyn aihion pesukoneeseen. Tämän jälkeen pesukone pesee öljyt pois ja toinen robotti siirtää kappaleen alustalle pinoon, näissä liikkeissä roboteissa hyödynnetään konenäköä. Aiemmin kaikki työvaiheet on suoritettu käsin. Aihiot on ensin telalla öljytty molemmin puolin ja prässäyksen jälkeen ne on käsin pesty. Omat haasteensa ovat tuoneet kappaleiden kääntäminen ja siirtely, joka sekin on toteutettu käsipelillä.

Vaikka käsin tekemisestä nyt monin paikoin luovutaan, ei automaatio vähennä työntekijöiden määrää.

”Samat henkilöt, jotka nyt työskentelevät prässin kanssa, tulevat jatkamaan automaation parissa. Heidän tehtävänsä on huolehtia, että ketju toimii niin kuin sen pitääkin. He asettavat työkalut prässiin ja huoltavat ne, vievät materiaalit koneelle ja siirtävät työstetyt kappaleet pisteeltä toiselle. Suurelta osin työskentely automatisoidun prässin ja pesukoneen kanssa tulee olemaan asetusten tekemistä ja laadunvalvontaa, ” kertoo Jarkko Ketomäki, Relicompin leikkauksen ja muovauksen työnjohtaja.

 

Kokonaisuutta on suunniteltu pitkään ja henkilöstön fyysinen kuormittavuus on otettu huomioon

Projektin taustalla ovat laadun varmistaminen sekä korkean toimitusvarmuuden ylläpitäminen. Merkittävin kimmoke automatisoinnille oli kuitenkin työntekijöiden turvallisuuden parantaminen ja työolojen kehittäminen.

”Ensimmäinen askel koko projektille otettiin henkilöstöltämme tulleesta kehitysehdotuksesta. Meille jo aiemmin tullut prässi on ollut kovassa käytössä. Sillä työstettävät kappaleet ovat painavia ja hankalasti käsiteltäviä. Työskentely on ollut fyysisesti raskasta ja sitä oli tarve lähteä kehittämään. Automaatio mahdollistaa työntekijöille mukavammat ja turvallisemmat työolot, sillä se vähentää työn fyysistä kuormittavuutta merkittävästi”, summaa tuotantopäällikkö Tero Syrjälä.

Ensimmäiset ideat laitteistosta raapusteltiin paperille 2019 syksyllä, jonka jälkeen aloitettiin virtuaalinen mallinnus Visual Components -ohjelmistomme avulla. Suunnitteluun ja ideointiin on osallistunut useampi relicompilainen, jotta kaikki mahdolliset osa-alueet saatiin huomioitua. Kun karkea suunnitelma oli kasassa, mukaan tiiviiseen yhteistyöhön tulivat tietysti laitetoimittajat. Pitkään ja hartaasti suunnitellun projektin kapellimestarina on toiminut Relicompin projektipäällikkö Joona Nevala. Joona toteaa projektin olevan haastava, mutta samalla erittäin mielenkiintoinen.

”Ei ole olemassa valmista kokonaisuutta, joka tekisi kaiken sen mitä edellytämme. Kokonaisuus tulee koostumaan niin monesta erityyppisestä osa-alueesta, ettei yhdeltä laitetoimittajalta saa koko pakettia. Tämä onkin tehnyt projektista haastavan. Moni asia on matkan varrella tarkentunut ja tulee vielä tarkentumaan. Erityisesti pienet toimilaitteet muotoutuvat koko ajan.”

 

Automaation käyttöönotto tapahtuu vaiheittain

Kokonaisuuden moduulit saapuvat Relicompin tehtaalle vaiheittain ja niille suoritetaan käyttöönottotestaus yksitellen. Investoinneista merkittävin eli prässi on jo tuotantokäytössä. Seuraavaksi saapuu voitelulaite ja kesälomien jälkeen on pesukoneen toimitus. Kolmas ja viimeinen vaihe sijoittuu syksylle, jolloin prässin robotti saapuu. Kokonaisuuden toimintaa pääsemme testaamaan loppuvuodesta. Koneiden testauksen ja hienosäädön jälkeen alkaa tuotannon toiminnan kehittäminen, jotta koko prosessi saadaan toimimaan jouhevasti.

Täydellä kapasiteetilla kokonaisuus on käytössämme keväällä 2022.

Laitetoimittajina tässä kokonaisuudessa ovat Robotion Oy Ltd ja Pohjanranta Oy.