Tunnplåtar (Ohutlevylehti) 2/2015: Tryckformningsteknik medför stora besparingar för arbetsredskap. Exempelvis är Ponsses köp av arbetsredskap investeringar i miljonklassen.

Genom att använda tryckformningsteknik behöver man inte köpa grisen i säcken utan kan skapa modeller för prototyper innan dyra arbetsredskap införskaffas. Exempelvis är Ponsses köp av arbetsredskap investeringar i miljonklassen, men även mindre företag kan dra nytta av metoden. Den i Japan utvecklade numeriska tryckformningstekniken erbjuds i Norden endast av Relicomp Oy.

 Formgivning uppfattas lätt som dyrt och tidskrävande. Med hjälp av finländska Relicomp Oy:s tryckformningsteknik kan även enskilda produkter testas snabbt och kostnadseffektivt. Tryckformning används främst för att skapa prototyper, men kan även användas för hela serier om det är fråga om en stor del eller om den totala mängden inte är särskilt stor under produktens livstid. Det kan exempelvis gälla maskinöverdag för bergborrar

– Redan vid iterering kan man skapa flera modeller och kunden fattar köpbeslutet först efter detta. Formkostnader uppkommer inte överhuvudtaget. Tidigare har man varit tvungen att nöja sig med att endast se formerna på en datorskärm och fatta beslut om exempelvis ett pressredskap som kostar 100 000 euro med utgångspunkt från bilden, säger Relicomp Oy:s vd Marko Jyllilä.

Tryckformning är fortfarande en ny metod i Norden. Metoden som har prisbelönats av Plootu Fennica har använts av Relicomp sedan 2015 och gett företaget tillträde till helt nya marknader. Idag kommer redan en tredjedel av företagets omsättning på 15 miljoner euro från formning.

– Den formlösa Amino-tryckformningsmetoden kommer från Japan och upptäcktes inom ett samarbetsprojekt mellan Aalto-universitetet och Tekes – svärfar (företagets grundare) tog den med sig. Formningen används för att göra delarna stabila vilket minskar behovet av svetsning och gör att delarna håller längre, berättar Jyllilä.

Ponsse uppskattar sina finländska underleverantörer

Börsbolaget Ponsse Oyj inledde en förnyelse av hela sortimentet hösten 2011 utifrån det förändrade utsläppsdirektivet. De sista maskinmodellerna i det nya produktsortimentet börjar serietillverkas i slutet av året. Samtliga av maskinens externa formdelar, såsom maskinöverdrag, stötfångarskal, ljusskal och sidolådor för styrhytten har formgivits i nära samarbete med Relicomp. Man vill även utnyttja fördelarna hos dragpressningsteknik, såsom större exakthet och mer stabila strukturer, i så stor utsträckning som möjligt.

– Ytterst viktigt för det slutgiltiga valet av partner var möjligheten att producera prototyper av olika slag innan valet av arbetsredskap gjordes. Tryckformningstekniken besparar oss anpassning av färdiga arbetsredskap och medförde flexibilitet inom projektet, eftersom vi kunde testa och hitta rätt former i inledningsskedet. Om vi hade införskaffat de färdiga redskapen från början hade vi samtidigt bestämt oss för flera ytterligare skeden i utvecklingsprocessen, säger Tiina Haapalainen, utvecklingschef för inköp på Ponsse Oyj.

Samarbetet mellan Ponsse och Relicomp inleddes redan år 1999 då Ponsse lanserade sin 2000-kollektion.

– Vi strävar efter långsiktiga avtal med våra främsta samarbetspartners eftersom införskaffande av arbetsredskap alltid innebär stora investeringar. Vår underleverantör är alltid den främsta experten på den egna teknologin och vi vill kunna lita på att vårt nära samarbete inom produktutvecklingen innebär optimal och kostnadseffektiv tillverkning av våra produkter. Vårt samarbete med Relicomp underlättas även av att tillverkaren av arbetsredskapen finns nära oss och att parterna känner varandra och förstår varandras väsentliga roll, säger Haapalainen.

 Kontroll över den egna tillverkningen

Det är ändå inte alldeles lätt att vara underleverantör för ett börsbolag. Då konkurrensen hårdnar och arbetskostnaderna stiger måste underleverantörerna kunna utveckla sin verksamhet och sina processer.

– Vi har rätt att använda nyckelflaggan för våra produkter och vill understödja bevarandet av den finländska konkurrenskraften. Detta innebär att underleverantören måste vara redo att investera i och satsa på den egna produktutvecklingen. Sådana aktörer finns det inte många av i Finland. Vi strävar dock efter att införskaffa våra komponenter i våra närområden. Om vi skulle införskaffa produkterna exempelvis i Asien skulle det innebära längre genomlöpstider, motiverar Haapalainen.

Enligt honom är Relicomps styrka att tillverkningsprocessen är kort och tillverkningen av tunnplåtar självständig i hög grad. Detta innebär att förändringar av produkter snabbt kan genomföras och tar sig uttryck i snabba leveranstider för slutkunden.

– Vi har uppfattat det som positivt att Relicomp har fortsatt bedriva sin verksamhet som familjeföretag. Tiina och Marko Jyllilä är ett vänligt, kunnigt och hårt arbetande företagarpar. Det är lätt att samarbeta med dem. Vi uppskattar särskilt att man bemöter oss på ett öppet sätt, berömmer Tiina Haapalainen.

För samarbetet tackar även Relicomp-företagaren och ekonomidirektören Tiina Jyllilä.

– På Ponsse är man mer engagerande än hos någon annan kund. De tar hela tiden hand om sina underleverantörer. Exempelvis besöker våra team, ända från produktionen, Ponsses leverantörsdagar. De anställda kan vara stolta då de ser resultatet av det egna arbetet i de slutliga produkterna. Det uppmuntrar även till att sträva efter ständiga förbättringar och utveckling. Vi gillar detta sätt att bedriva verksamhet, säger Tiina Jyllilä.