Den 1 december 2020 har Tero Syrjälä varit produktchef på Relicomp i två år. Den tiden har gått fort, eftersom han ansvarar för såväl den övergripande ledningen och utvecklingen av Relicomps produktion som sina uppgifter som arbetarskyddschef.

 

När Tero för knappt två år sedan tog emot uppdraget som produktionschef blev han först aningen nervös och tänkte att hur ska jag klara det här. Han fick ansvar över en stor helhet, när han före det hade ansvarat endast för svetsverkstaden, visserligen även det en stor och krävande uppgift. Ganska snart stod det klart att han för att lyckas i sitt nya uppdrag måste kunna hantera helhetsbilden väl och förstå behoven hos olika intressenter samt fabrikens processer och anordningar.

 

”Vår styrka är definitivt en arbetsplatskultur som genomsyras av nära samarbete. Ingen behöver på egen hand driva saker framåt. Vi har uppmuntrat personalen att lyfta fram utvecklingsbehov, och när nya idéer uppkommer prioriterar vi dem och följer upp hur de framskrider. Relicomp är ett företag med låg hierarki, vilket gör att arbetet löper smidigt och utvecklingsprojekten framskrider i rask takt. Hos oss vågar man göra förändringar, och nya investeringar genomförs varje år. När ett förändringsbehov uppkommer och det är välmotiverat, investerar vi även i utvecklingen. Förvånansvärt mycket energi går åt när man funderar på var man ska satsa euron och resurser vid vilken tidpunkt, för att produktiviteten ska vara så hög som möjligt”.

 

Man följer sedan länge upp arbetet och produktionens olika faser med hjälp av olika mätare. Under de två senaste åren har Tero vidareutvecklat mätarna tillsammans med produktionen och utvecklingsteamet. Resultaten har varit goda. Man kan nu noggrant följa upp produktionsfaserna och vid behov utveckla dem. I synnerhet leveranssäkerheten och effektiviteten har förbättrats avsevärt. Även förmågan att producera kvalitet har under de senaste åren utvecklats systematiskt under handledning av kvalitetschefen. Utvecklingsåtgärderna har lett till en smidigare produktion, vilket i sin tur förbättrar konkurrenskraften.

 

”Jag ser det som en av mina styrkor att jag inte är rädd för att anta utmaningar. Det som var tillräckligt i går räcker inte nödvändigtvis till i dag. För att bibehålla vår konkurrenskraft måste vi våga ifrågasätta våra verksamhetssätt och vid behov förändra dem. Kännedom om kostnader är viktigt. Redan i början av uppdraget förstod jag att jag själv måste veta något om varje delområde av produktionsprocessen för att förstå helheten. Lyckligtvis har vi ett bra gäng som har sakkunskap om nästan allt, och den sakkunskapen har jag lärt mig att använda mig av i mitt arbete.”

 

Våren var en lärorik upplevelse. Coronaepidemin medförde en rad förändringar även i Relicomps vardag. Orderingången varierade överraskande mycket, och det förändrade läget krävde snabba reaktioner. Utöver produktionsmöten införde Tero även möten med produktionsplanerarna på den dagliga agendan, och man hade ständigt tät kontakt även med kunderna.

 

”Coronaepidemin hade stor inverkan på oss under våren, men vi klarade det med hjälp av personalens flexibilitet. Kundernas goda prognoser hjälpte oss att förutse situationer och gjorde att vi kunde prioritera vårt arbete på ett effektivt sätt. Vi hade ständig kontakt med våra kunder och redde ut deras situationer. På basis av informationen från kunderna kunde vi vidta förutseende åtgärder och i god tid göra nödvändiga ändringar i produktionen. Vi kunde sköta beställningarna med samma tillförlitliga och goda leveranssäkerhet som normalt. Coronaepidemin lärde oss att det finns styrka i samarbete. Vi är lyckligt lottade som har fantastiska kunder som vi har ett fungerande samarbete med.”

Att leda personalen är en av produktionschefens viktigaste uppgifter och tar upp en stor del av varje arbetsdag. Tero berättar att det är naturligt för honom att leda genom att visa exempel, och i sitt arbete strävar han efter att behandla alla så som han själv önskar bli behandlad. Enligt Tero är de viktigaste faktorerna när det gäller att leda personalen förmågan att lyssna, att stödja de anställda för att de uppställda målen ska uppnås och att vara närvarande i vardagliga situationer. Att vara framgångsrik i arbetet kräver även ett stadigt arbetsgrepp och ömsesidigt förtroende med personalen.

 

”Min chef har gett mig friheten att leda på det sätt som jag anser vara bäst, dock genom att alltid stödja mig i mitt arbete. Samma stöd vill jag ge mitt team.”

 

En välmående och nöjd personal är viktiga värden på Relicomp och på dem satsar man på många olika sätt. Varannan vecka ordnar Tero även möten med förtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktige, så att kommunikationen hela tiden fungerar från båda sidor. Man ingriper i eventuella problemområden tillräckligt kraftigt och försöker reda ut saker i ett så tidigt skede som möjligt.

 

Tero trivs i sitt arbete. Det som gör arbetet intressant är möjligheten att vidareutveckla processer tillsammans med Relicomps övriga anställda. Då och då är arbetet hektiskt och vi har hamnat i besvärliga lägen, men vi har klarat allt genom att arbeta mot samma mål. Det bästa på Relicomp enligt Tero är den fina personalen, fantastiska kunder och modern utrustning, vilka tillsammans är nyckeln till företagets framgång. Även om produktionschefen har ett stort ansvar, bidrar kunniga arbetskamrater och även Teros fritidsintressen till att han kan bibehålla balansen i livet.

 

”Saker som jag kämpade med för två år sedan känns inte alls längre som utmaningar. Så mycket nytt har jag lärt mig. Det finns inte ens någon sådan sak som vi inte skulle klara här, så länge man då och då kan släppa arbetet för att åka och fiska eller jaga”, sammanfattar Tero.