Den finländska sommaren visade sin bästa sida i år, och solen skämde verkligen bort semesterfirarna. För Relicomp har solen skinit ett bra tag redan innan sommaren. Försäljningen har gått mycket bra och strax innan semestrarna kunde vi betala våra anställda de största bonusarna i vår historia. Det var också trevligt att gå på semester mot denna bakgrund.

 

Relicomps fabrik stängdes för tre veckor i juli, på det sätt som redan blivit en tradition. Under denna tid har man inte endast semester, utan förbereder också fabriken för höstens arbeten. Sommaren är alltid den mest hektiska tiden för underhållet av vår anläggning. Man måste hinna gå igenom alla maskiner och utrustning som ska servas på tre veckor. Dessutom har vi en stor mängd personal från externa serviceföretag och maskinleverantörer i servicearbetet i vår hall.

 

Förseningen av leveransen av en ny maskin medförde ett litet bakslag för sommarens och samtidigt för höstens planer. En tvättmaskin som används efter pressningen och en tillhörande robot borde ha kommit till produktionen på sommaren. Anslutningar, lokaler och annan automatisering är klara, men själva tvättmaskinen saknas. Det här är första gången det har hänt oss att tidtabellerna inte håller när det gäller investeringar, och vi har fått märka hur inte alla kort trots allt faller på plats sömlöst med semestern. Förseningen gäller några veckor, men den har orsakat många olika slags omorganisationer, schemaläggningar och resursfördelningar i vår produktion. Viktigast av allt var att på grund av förseningen av tvättmaskinen var vi också tvungna att skjuta upp automatiseringen som kommer till den stora pressen. Vi beslöt att skjuta upp automatiseringen av pressen till hösten så att vi kunde slutföra ibruktagandet av tvättmaskinen och ”lära” den allt som är nödvändigt för automatiken och roboten innan pressroboten anländer. Det kan vara så att det fortfarande finns många prövningar framför oss på vår fabrik under hösten för att få det hela i mål.

 

Leveranssvårigheter verkar vara ett vanligare fenomen i och med coronaviruset, och det har varit brist på nästan allt material som ska köpas sedan mars–april. Tyvärr har bristerna bara förvärrats sedan semestrarna slutat. Vi blir tvungna att säkerställa oss om nästan alla delar vi beställer. I princip gör vi beställningarna tidigare än behovet skulle kräva, eftersom nästan alla leveranser är försenade och det inte heller går att lita på bekräftelserna just nu. Detta orsakar naturligtvis extra arbete och besvär. Förutom leveransproblemen orsakar de stigande priserna också nervositet. Materialpriserna började stiga kraftigt redan i början av året och det verkar som att vi ännu inte sett det högsta priset.

 

Trots allehanda nervositet och missöden är Relicomps situation som helhet mycket positiv. Vår egen leveranssäkerhet har länge bibehållits på 99,9 procent, och vi har inte tillåtit de störningar som coronaviruset orsakar att försämra den. Naturligtvis har det funnits situationer där vi också har haft utmaningar att hålla den höga leveranssäkerheten, men en öppen kommunikation med kunderna har hjälpt.

 

Relicomps år har varit utmärkt vad gäller försäljning och våra kunders försäljning håller också en bra fart. Prognoserna för beställningsbehovet som de gett förutspår att Relicomps omsättning närmar sig gränsen på 20 miljoner euro. I år kommer vi att göra en ordentlig tillväxt jämfört med förra året. Detta betyder såklart också att det kommer att behövas ytterligare händer på vår fabrik i Kurikka. Vårt mål är att kunna anställa upp till 20 nya medarbetare till Relicomp.

 

Från en sådan utgångspunkt är det väldigt trevligt att börja höstens arbete och planering inför nästa år. Nu väntar vi bara på att få träffa kunder och partner ansikte mot ansikte igen.

 

Marko Jyllilä