Vi har fått fira två nyexaminerade den gångna våren. Petra Westerlund och Katri Rientamo, som jobbat på Relicomp i mer än tio år, har studerat vidare inom branschen på sidan om jobbet. Med sin senaste examen stärker Petra den kompetenta gruppen av våra IWS-svetskoordinatörer, och Katri för med sig mer know-how till Relicomp genom sin utbildning som ingenjör inom maskinteknik. Att utbilda sig på sidan om jobbet var ett tufft ryck, men värt det.

”Att studera är aldrig onödigt. Därifrån får man alltid med sig nya sätt att göra saker och nya perspektiv på det egna arbetet,” konstaterar kvinnorna.

I och med utbildningen kommer båda att ha mer ansvar, och uppgiftsområdet breddas ännu mer. Vi gjorde genast Katri till en ny chef. Tillsammans med sitt team kommer hon att ta Relicomps kvalitetsarbete målmedvetet framåt. Petra å sin sida kommer att arbeta mer i rollen som rådgivare och inspektör i framtiden. Hon får bland annat inspektioner av svetsar som utförs under produktionen i sin arbetsbeskrivning och deltar starkt i utvecklingen av vår svetsningsprocess.

 

UTBILDNING GER NYA PERSPEKTIV OCH ÖKAR SÄKERHETEN PÅ DET EGNA ARBETET

Att gå framåt är en grej för dessa kvinnor. Det var dock inte kvinnornas mål att helt och hållet byta arbetsuppgifterna när de började studera. Istället ville båda utmana sig själva och utveckla sina egna färdigheter. Petra konstaterar att vidareutbildningen gav mycket:

”På utbildningen insåg jag hur mycket som faktiskt händer under svetsningen. Bara det hur man hanterar stycket som ska svetsas påverkar slutresultatet av helheten. För att säkerställa kvaliteten måste man hitta precis rätt sätt att hantera stycket. Svetsvärden som är för låga eller för höga försämrar kvaliteten på stycket. Man måste alltså veta vad man gör. Utbildningen förstärkte denna kunskap och gav naturligtvis också mycket mer säkerhet på det egna arbetet.”

Katri är inne på samma spår och fortsätter:

”Även om ny kunskap kan öka plågsamheten i början, finns det alltid en känsla i slutet att nu vet och kan jag det här också. I min egen utbildning lärde jag mig mycket nytt om projektarbete. Relicomp i sig erbjuder en bra ram för att lära sig om projektarbete, eftersom man här gärna börjar utveckla utrustning och arbetsmetoder. Det finns alltid intressanta projekt tillgängliga. För mitt examensarbete hoppade jag på ett projekt, som syftade till att reformera Relicomps målningsprocess. Det var en mycket intressant och lärorik erfarenhet. Examensarbetet var det mest intressanta på min utbildning. Även om mitt examensarbete inte är direkt relaterat till mitt eget arbete, gav det mig en bra erfarenhet av ledning när jag gjorde det.”

Katris forskningsarbete ledde till att vi utvecklade och utvidgade pulverlackeringsprocessen i två lager. Katri ledde uppstarten av processen och den förnyade metoden togs i bruk helt och hållet våren 2021.

 

KATRI RIENTAMO: ”ANSVAR GES TILL DE SOM VILL HA DET, OCH DET HAR FUNGERAT BRA HOS OSS”.

Katri och Petra har trivts bra på Relicomp. Det beror särskilt på de mångsidiga arbetsuppgifterna, men också på trevliga arbetskamrater. Att jobba på ett mansdominerat företag kräver en avslappnad attityd och ett bra sinne för humor. Ingen trycks ned, utan alla är på samma nivå oavsett ålder och kön.

”Föreställningen om att jobbet i en verkstad skulle vara tungt och smutsigt ligger envist kvar. Idag är det helt annorlunda. Vi har rena och ljusa produktionsanläggningar och får hjälp av kranar, robotar och många andra verktyg för att göra jobbet lättare. Både män och kvinnor arbetar här med samma insats och i smidig harmoni, säger Katri och fortsätter: Män och kvinnor har olika sätt att se och göra saker, och båda behövs också inom denna bransch.”

Katri och Petra konstaterar att de är i en lycklig situation när arbetsgivaren uppmuntrar och stöder lärande och kompetensutveckling. Man behöver inte alltid sätta sig på skolbänken, utan man kan också utvecklas genom att arbeta.

”Jag har funnits i huset sedan 2007. Under den tiden har det skett en enorm utveckling i både mina egna och mina kollegors färdigheter, såväl som i Relicomp i större utsträckning. Vi har fått många nya apparater, robotar och automatisering och naturligtvis har många processer förbättrats. Det har varit trevligt att följa hela denna utvecklingscykel”, säger Katri.