Olemme kuluvana keväänä saaneet juhlia kahta valmistunutta. Relicompilla jo yli kymmenen vuotta työskennelleet Petra Westerlund ja Katri Rientamo ovat töiden ohella opiskelleet alaa lisää. Petra vahvistaa tuoreella tutkinnollaan IWS-hitsauskoordinaattoreidemme taitavaa ryhmää ja Katri tuo Relicompille lisää tietotaitoa konetekniikan insinöörin koulutuksellaan. Kouluttautuminen töiden ohella oli kova rykäisy, mutta sen arvoinen.

”Opiskelu ei ole koskaan turhaa. Aina sieltä tarttuu matkaan uusia tapoja tehdä asioita ja uusia näkökulmia omaan työhön,” naiset toteavat.

Koulutuksien myötä molemmille tulee lisää vastuuta ja tehtäväkenttä laajenee entisestään. Katrista leivoimme heti uuden esimiehen. Hän tulee tiiminsä kanssa viemään Relicompin laatutyötä määrätietoisesti eteenpäin. Petra taas työskentelee jatkossa enemmän neuvonantajan ja tarkastajan roolissa. Hän saa työnkuvaansa muun muassa hitsien tuotannonaikaiset tarkastukset ja osallistuu vahvasti hitsausprosessimme kehittämiseen.

 

Kouluttautuminen tuo uusia näkökulmia ja lisää varmuutta omaan työskentelyyn

Eteenpäin meneminen on näiden naisten juttu. Työtehtävien totaalinen muuttaminen ei kuitenkaan ollut naisten tavoitteena, kun opiskelemaan lähdettiin. Molemmat halusivat enemminkin haastaa itseään sekä kehittää omaa osaamistaan. Petra toteaa, että lisäkoulutuksesta jäi paljon käteen:

”Koulutuksessa oivalsin, miten paljon hitsauksessa itseasiassa tapahtuu. Jo pelkästään se, miten hitsattavaa kappaletta käsittelee, vaikuttaa kokonaisuuden lopputulokseen. Laadun varmistamiseksi kappaleen käsittelylle täytyy löytää juuri oikea tapa. Liian matalat tai liian korkeat hitsausarvot heikentävät kappaleen laatua. Pitää siis tietää mitä tekee. Koulutus vahvisti tätä tietämystä ja toi tietysti myös rutkasti lisää varmuutta omaan tekemiseen.”

Katri on samoilla kantimilla ja jatkaa:

”Vaikka uusi tieto saattaa alussa lisätä tuskaa, on lopussa aina varma olo siitä, että nyt minä tiedän ja osaan tämänkin. Omassa koulutuksessani opin paljon uutta projektityöstä. Relicomp jo itsessään tarjoaa projektityöskentelyn oppimiseen hyvät puitteet, sillä täällä lähdetään mielellään kehittämään laitteita ja toimintatapoja. Mielenkiintoisia projekteja onkin aina tarjolla. Hyppäsin opinnäytetyötäni varten projektiin, jonka tavoitteena oli uudistaa Relicompin maalausprosessia. Se oli erittäin mielenkiintoinen ja opettava kokemus. Opinnäytetyö oli koulukseni kiinnostavinta antia. Vaikka opinnäytetyöni ei suoraan liity omaan työhöni, antoi sen tekeminen minulle hyvää kokemusta johtamisesta.”

Katrin tekemä tutkimustyö johti meillä kakskerrosjauhemaalausprosessin kehittämiseen ja laajentamiseen. Katri oli johtamassa prosessin ylösajoa ja uudistettu tapa otettiin kokonaisuudessaan käyttöön keväällä 2021.

 

Katri Rientamo: ”Vastuuta annetaan niille, jotka sitä haluavat ja se on meillä toiminut hienosti.”

Katri ja Petra ovat viihtyneet Relicompilla hyvin. Se on erityisesti seurausta monipuolisista työtehtävistä, mutta myös mukavista työkavereista. Miesvaltaisessa yrityksessä työskentelyssä tarvitaan rentoa asennetta ja hyvää huumorintajua. Ketään ei kuitenkaan sorsita, vaan kaikki ovat samalla viivalla ikään ja sukupuoleen katsomatta.

”Konepajassa työskentelystä istuu sitkeästi mielikuva, että työ täällä olisi raskasta ja likaista. Tänä päivänä se on ihan toisenlaista. Meillä on tuotantotiloissa puhdasta ja valoisaa sekä apuna nostureita, robotteja ja monia muita työkaluja keventämässä työtä. Ihan yhtäläisellä panostuksella ja sulassa sovussa täällä työskentelevät niin miehet kuin naisetkin, Katri kertoo ja jatkaa: Miehillä ja naisilla on erilainen tapa katsoa ja tehdä asioita ja molempia tarvitaan tälläkin alalla.”

Katri ja Petra toteavat, että ovat onnellisessa asemassa, kun työnantaja kannustaa ja tukee opiskeluun ja osaamisen kehittämiseen. Aina ei tarvitse lähteä koulunpenkille, vaan kehittymään pääsee myös työtä tekemällä.

”Olen ollut talossa vuodesta 2007. Sinä aikana on tapahtunut valtavaa kehitystä niin omassa kuin kollegojen osaamisessa sekä myös Relicompilla laajemminkin. Meille on tullut monia uusia laitteita, robotteja ja automatiikkaa sekä tietysti monia prosesseja on viety eteenpäin. Koko tätä kehityskaarta on ollut kiva seurata”, Katri kertoo.