Relicomp investerar årligen cirka 1 miljon euro för att utveckla sin verksamhet. En stark ökning av efterfrågan förra året är en ypperlig utgångspunkt för följande stora investering, en till FMS-svetsrobotcell. Förutom att den nya svetscellen förbättrar arbetsergonomin och -säkerheten så ger den även flexibilitet för kapaciteten – efter att cellen tagits i drift kan produktionskapaciteten i svetsverkstaden till och med fördubblas vid behov.

”Vi agerar hela tiden i nära samarbete med våra kunder. När kunden har tydliga utsikter för tillväxt gör vi vår andel som underleverantör utan att tveka för att möjliggöra tillväxt för både kunden och Relicomp. Vi är även redo för stora investeringar,” konstaterar Tero Syrjälä, produktionschef.

Enligt leveransavtalet levereras FMS-linjen av Vesmes Ab samt materialhanteringsanordningen, robotenheten och strömkällan av ABB Robotics Ab. Anskaffningen kommer att tillägnas en egen projektgrupp för att tidsplanerna ska hålla och det inte uppstår problem i produktionen eller för kunderna.

Investeringen i en till svetscell är ett naturligt steg förutom för den ökade produktionen även för att behoven och önskemålen med tanke på en ny robotcell är mycket uppenbara i nuläget.

”Vi måste givetvis kalkylera investeringen för att vet hur den betalar sig. Denna automationsinvestering var lätt att göra, eftersom vi redan har goda erfarenheter av vår nuvarande robot. Den har även utvecklats i stor omfattning för produktionens behov. Den gamla roboten ska uppdateras i samma veva till samma nivå som den nya roboten, varvid även den blir effektivare,” berättar Tero om anskaffningsbeslutet.

Den andra roboten förebygger avbrott, förbättrar ergonomin och ger flexibilitet till produktionen

Användningsgraden för den nuvarande svetscellen, som anskaffades 2018, var till och med 92 % år 2021. Den har märkbart minskat det manuella arbetet och svetsarnas fysiska belastning. Målen för den nya cellen är på samma nivå. Med två celler kan produktionen vid behov göras enbart med den ena roboten, eftersom det är möjligt att använda samma program i båda cellerna. På det här viset kan produktionen fortgå, fastän den ena roboten måsta stängas till exempel för service.

Den nya FMS-cellen kan snabbt tas i drift, eftersom Relicomp redan har god erfarenhet av motsvarande robotik och dess moderna egenskaper såsom fogföljning och RFID-system. Vi använder svetsaggregatet Fronius än en gång, vars lösningar märkbart har minskat på mängden av efterbehandlingsarbete. Med hjälp av Froniusaggregatens mångsidiga egenskaper kan man svetsa med olika bågtyper och således uppnå ett slutresultat som även uppfyller en sträng kontroll.

”I den nya cellen kommer det även att finnas bland annat höjbara och sänkbara nivåer, som har varit ett stort önskemål av personalen. De påverkar i synnerhet ergonomin och säkerheten. Cellen kommer att innehålla en treaxlad materialhanteringsanordning som kan användas för att behandla alla möjliga stycken upp till 2 000 kilo och en diameter på 3 meter. Precis som den nuvarande cellen kommer den nya cellen att behandla både enskilda stycken och stora seriestorlekar, även obemannad. Programmeringen görs redan nu i form av distansprogrammering och därefter besöker man cellen endast för att kontrollera att allt går som planerat,” berättar Tero.

Enligt Tero har personalens erfarenheter och synpunkter varit en oersättlig hjälp i arbetet:

”Hos oss har vi gjort satsningar för att personalen ska ha flera kanaler för att framföra sina utvecklingsidéer. Man kan berätta om idéer för ledningen eller egen chef, rapportera dem via ERP-systemet och givetvis genom arbetsstudier som genererar gott med utvecklingspunkter. Man är mycket bra på att framföra idéer. Och i varje projekt frågar vi givetvis alltid separat vad personalen har för tankar, eftersom de är proffs i sitt eget arbete och vet exakt vilka saker som bör beaktas.”

Minimala störningar i produktionen – byggarbetet görs under sommaruppehållet

Den totala längden på cellen kommer att vara 33 meter och bredden inklusive produktcellen är 17 meter. Utrymme för den nya cellen fås huvudsakligen genom att effektivera användningen av produktionslokalen och därför behövs det endast några metrar till. Ändringsarbetet påbörjas när produktionen stannar av och semestrarna börjar i juli. De anställdas önskemål och behov har även beaktats i den slutliga planlösningen:

”På några veckor under sommaruppehållet görs stora gjutningar av golvet och installation av maskinerna. Maskinbäddarna görs så att man kan avstå från plattformar och arbetet görs på golvnivå med hjälp av justerbara arbetsytor. Det här var den största saken som personalen ville förändra, eftersom man på det här viset kan förbättra arbetsergonomin och säkerheten enormt. ”Scanners kommer att övervaka bestämda säkerhetsområden, och när en person närmar sig kritiska områden saktar man ner roboten och stoppar den vid behov,” berättar Tero om planlösningen.

Innan de stora ändringsarbetena kan påbörjas finns det otaliga förberedande arbeten som måste göras innan de egentliga installationerna kan börja. Två mindre svetsrobotar flyttas till en ny plats för att ge utrymme åt den nya cellen, den nuvarande FMS-banan rivs och byggs på nytt och förlängs, tryckluftslinjerna och elektrifieringen måste ändras och därtill måste man anskaffa relevanta installationstillbehör. Alla ändrings-, installations- och idrifttagningsarbeten är klara i juli för att de inte ska förbruka onödig tid av produktionen.

”Målet är att den nya cellen är fullständigt testad och inkörd i augusti 2022. Efter semestrarna står vi inför ett läge då produktionen ökar och vi måste rekrytera fler proffs för att möjliggöra vår tillväxt, säger den leende produktionsdirektören, Tero Syrjälä.”