Relicomp investoi vuosittain noin 1 Meur toimintansa kehittämiseen. Viime vuonna vahvasti kasvanut kysyntä onkin erinomainen lähtökohta seuraavalle isolle investoinnille, toiselle FMS-hitsausrobottisolulle. Uusi hitsaussolu tulee paitsi parantamaan työergonomiaa ja -turvallisuutta myös tuomaan joustoa kapasiteettiin. Solun käyttöönoton jälkeen hitsaamon tuotantokapasiteetti voidaan tarvittaessa jopa tuplata, joten myös asiakkaiden kasvuvauhtiin pystytään vastaamaan erinomaisesti.

”Toimimme jatkuvasti läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Kun asiakkaalla on selkeä kasvunäkymä, teemme ilman muuta oman osamme alihankkijana niin asiakkaan kuin Relicompin kasvun mahdollistamiseksi. Olemme valmiita suuriinkin investointeihin”, toteaa tuotantojohtaja Tero Syrjälä.

Hankintasopimuksen mukaisesti Vesmes Oy toimittaa Relicompille FMS-linjaston ja ABB Robotics Oy kappaleenkäsittelylaitteen, robottiyksikön sekä virtalähteen. Hankinnalle tullaan omistamaan oma projektiryhmänsä, jotta aikataulut pitävät eikä häiriöitä tuotantoon tai asiakkaille synny.

Investointi toiseen hitsaussoluun on luonnollinen askel paitsi kasvaneen tuotannon vuoksi myös siksi, että tarpeet ja toiveet uutta robottisolua ajatellen ovat nyt todella selkeät.

“Totta kai investointi pitää aina laskea auki, että miten se maksaa itsensä takaisin. Tämä automaation nosto oli sinänsä helppo investointi, koska nykyisestä robotistamme on jo niin hyviä kokemuksia. Sitä on myös kehitetty pitkälle tuotantomme tarpeisiin. Vanha hitsausrobotti päivitetään tässä muutoksessa samalla uuden robotin tasolle, jolloin senkin tehokkuus kasvaa”, kertoo Tero hankintapäätöksestä.

Toinen robotti ehkäisee pysähdyksiä, parantaa ergonomiaa ja tuo joustoa tuotantoon

Nykyisen, vuonna 2018 hankitun hitsaussolun käyttöaste on ollut vuonna 2021 jopa 92 %. Se on vähentänyt huomattavasti raskasta manuaalista työtä ja hitsaajien fyysistä kuormitusta. Tavoitteet uudelle solulle ovat samalla tasolla. Kahden solun kanssa tuotantoa voidaan myös tarvittaessa ajaa vain toisella robotilla, sillä molemmissa soluissa voi käyttää samoja ohjelmia. Näin tuotanto pysyy käynnissä, vaikka toinen roboteista jouduttaisiin pysäyttämään esimerkiksi huoltotoimien ajaksi.

Uusi FMS-solu saadaan ajettua nopeasti käyntiin, koska Relicompilla on jo hyvin kokemusta vastaavasta robotiikasta ja sen nykyaikaisista ominaisuuksista, kuten railonseurannasta ja RFID-järjestelmästä. Hitsauslaitteistona on jälleen Fronius, jonka ratkaisut ovat vähentäneet huomattavasti viimeistelytyön määrää. Froniuksen laitteiden monipuolisten ominaisuuksien avulla voidaan hitsata eri kaarityypeillä ja saavuttaa näin tiukankin tarkastelun kestävän lopputuloksen.

“Uuteen hitsaussoluun tulee myös muun muassa nousevia ja laskevia tasoja, mikä on ollut iso toive henkilöstöltä. Ne vaikuttavat etenkin ergonomiaan ja turvallisuuteen. Solu tulee sisältämään 3-akselisen käsittelylaitteen, jolla voidaan käsitellä kaikki mahdolliset kappaleet aina 2 000 kiloon ja 3 metrin halkaisijaan saakka. Kuten nykyinenkin solu, tämä uusi solu tulee käsittelemään niin yksittäisiä kappaleita kuin suuria sarjakokoja myös miehittämättömänä. Ohjelmoinnit tehdään jo nyt pitkälti etäohjelmointina ja sen jälkeen paikan päällä käydään vain tarkistamassa, että kaikki sujuu suunnitellusti”, kertoo Tero.

Teron mukaan henkilöstön kokemukset ja näkemykset ovat olleet korvaamaton apu työssä:

“Meillä on panostettu siihen, että henkilöstöllä on monta väylää tuoda kehitysajatuksiaan esiin. Ideoita voi heittää johdolle tai omalle esimiehelle, niitä voi raportoida ERP-järjestelmän kautta ja sitten on tietysti työntutkimus, jonka kautta nousee hyvin kehityskohtia esiin. Tosi hyvin esitetään ideoita. Ja tietenkin jokaisessa projektissa kysytään aina myös erikseen henkilöstöltä ajatuksia, koska hehän ovat oman työnsä ammattilaisia ja tietävät tarkalleen, mitkä asiat on otettava huomioon.”

Minimaalisia häiriöitä tuotantoon – rakennustyöt hoidetaan kesäseisokin aikana

Solun yhteispituus tulee olemaan 33 metriä ja leveys valmistelusolun kanssa 17 metriä. Tila uudelle solulle saadaan pääosin tuotannon tilankäyttöä tehostamalla, joten lisämetrejä tarvitaan vain muutama. Muutostyöt käynnistyvät kesälomien kynnyksellä heinäkuussa tuotannon hiljentyessä ja lomien alkaessa. Myös lopullisessa layoutissa on otettu työntekijöiden toiveet ja tarpeet huomioon:

“Muutaman viikon kesälomaseisokin aikana tehdään isot lattiavalut ja koneasennukset. Konepedit tehdään nyt siten, että työskentelytasoista voidaan luopua ja työskentely tapahtuu lattiatasolla säädettäviä työtasoja hyödyntäen. Tämä oli suurin asia, jonka henkilöstö halusi muuttaa, koska näin saadaan huimasti parannettua sekä työergonomiaa että turvallisuutta. ”Skannerit tulevat valvomaan määriteltyjä turva-alueita, jotta henkilön lähestyessä kriittisiä alueita, robottia ensin hidastetaan ja tarvittaessa pysäytetään”, kertoo Tero layoutista.

Ennen isompien muutostöiden aloittamista on lukuisia taustatöitä, jotka on tehtävä ennen varsinaisten asennusten alkamista. Uuden solun tieltä siirretään kaksi pienempää hitsausrobottia uuteen paikkaan, nykyinen FMS-rata puretaan ja rakennetaan jatkettuna uusiksi, paineilmalinjastot ja sähköistykset pitää muuttaa ja lisäksi on hankittava asiaankuuluvat asennustarvikkeet. Kaikki muutos-, asennus- ja käyttöönottotyöt ovat valmiita heinäkuussa, jotta ne eivät vie ylimääräistä aikaa tuotannolta.

”Tavoite on, että uusi solu tulee olemaan täysin testattu ja käyntiin ajettu elokuussa 2022. Kesälomien jälkeen on edessä tilanne, että tuotannon kasvaessa rekrytoimme lisää osaajia kasvuamme mahdollistamaan”, kertoo tuotantojohtaja Tero Syrjälä hymyillen.