Låt solen skina och frosten bita, dubbel pulverlackering skyddar i krävande förhållanden

På önskemål från en kund inkluderade Relicomp dubbel pulverlackering i sitt tjänsteutbud. Att finslipa målningsprocessen tog två år, och utvecklingsarbetet pågår fortfarande. Nu betjänar Relicomp sina kunder ännu bättre än tidigare. Relicomps kvalitetschef Katri Rientamo undersökte dubbel pulverlackering i sitt slutarbete och vet vad högkvalitativt målningsarbete kräver.

Relicomp började utföra dubbel pulverlackering åt kunder, vars produkter används i krävande förhållanden och är hårt utsatta redan under transporten. Dubbel pulverlackering ger ett effektivt korrosionsskydd.

I praktiken är dubbel pulverlackering precis som det låter: ytan målas två gånger. Vid pulverlackering är den svagaste punkten på ytan produktens kanter, där pulverfärgen krymper och färgskiktet blir för tunt. Ett extra lager pulverfärg ger mer skydd vid kanterna.

–        Testning av hur kantkorrosionen vid kanterna framskrider har visat att skillnaderna mellan dubbel pulverlackering och traditionell pulverlackering i ett skikt är enorma. Ju högre klimatbelastningsklass, desto mer nytta har man av den här typen av lackering, berättar Rientamo.

”Det räcker inte att man bara målar två gånger”

Dubbel pulverlackering är fortfarande en ganska ny teknik i Finland som endast få erbjuder i den här omfattningen. På Relicomp har man finslipat målningsprocessen i redan två år. Samtidigt har man överlag satsat på svetsnings- och målningsprocessen, eftersom Rientamo poängterar att dubbel pulverlackering i sig inte räcker, utan hela produktionskedjan måste uppfylla kraven. Relicomp har således utbildat personalen på såväl lackerings- som svetsningsavdelningen i att uppfylla kraven på både blästringsgrad och dubbel pulverlackering.

–        Det räcker inte med att man bara målar två gånger, utan hela produktionskedjan ska vara kontrollerad och övervakad. Vi vill betjäna våra kunder så bra som möjligt och därför har vi genom utbildning satsat på att öka personalens yrkeskompetens. Det är viktigt att även tänka på de visuella kraven visavi produkterna och se till att kraven hos kunderna alltid uppfylls, säger Rientamo.

Rientamo själv har studerat dubbel pulverlackering i sitt lärdomsprov. Hon tror att tekniken framöver kommer att bli vanligare, i synnerhet inom den tunga industrin, vars produkter används även i svåra förhållanden. Relicomp vill ligga i täten av utvecklingen och erbjuda det som kunderna behöver.

–        Ingen vill att värdefulla maskiner rostar. Dubbel pulverlackering ger maskinerna bättre korrosionshärdighet och utseende, säger Rientamo.

Teknos hjälper till att välja färg

Vid dubbel pulverlackering använder Relicomp produkter från färgfabriken Teknos. Teknos levererar målarfärgerna, men även hjälper Relicomp att välja rätt produkter, testa olika typer av målarfärger och konsulterar kunden vid underhållsmålning. Teknos deltog ända från början i Relicomps första projekt för dubbel pulverlackering.

Teknos regionförsäljningschef Jukka Lammi berättar att målarfärgen som ska användas vid dubbel pulverlackering måste väljas ut med omsorg. Det viktigaste kravet på målarfärgen är att den är korrosionsbeständig. Den ska dessutom även tåla mekanisk påfrestning och vara flexibel när den har torkat.

–        Slutprodukterna måste tåla långa transporter till sjöss och i varierande klimat. Samma maskiner kan skickas till helt olika klimat som i Australien eller Alaska. Det ställer höga krav på den målade ytan, sammanfattar Lammi.