Relicomp otti kaksikerrosjauhemaalauksen palveluvalikoimaansa asiakkaan toiveesta. Maalausprosessin hiominen huippuunsa vei kaksi vuotta, ja kehitystyö jatkuu edelleen. Nyt Relicomp palvelee asiakkaitaan entistäkin paremmin. Kaksikerrosjauhemaalaukseen lopputyössään perehtynyt Relicompin laatupäällikkö Katri Rientamo tietää, mitä laadukas maalaus vaatii.

Relicomp otti kaksikerrosjauhemaalauksen käyttöön asiakkaalleen, jonka tuotteita käytetään haastavissa olosuhteissa ja jotka joutuvat koville jo kuljetuksen aikana. Kaksikerrosjauhemaalaus toimii tehokkaana korroosionestomenetelmänä.

Käytännössä kaksikerrosjauhemaalaus tarkoittaa juuri sitä, miltä se kuulostaakin: pinta maalataan kahteen kertaan. Jauhemaalauksessa pinnan heikoin kohta on tuotteen reuna, josta jauhemaali kutistuu jättäen reunoille liian ohuen maalikalvon. Toinen jauhemaalikerros lisää reunojen suojaa.

–        Reunakorroosion etenemistä testattaessa on huomattu, että kaksikerrosjauhemaalauksen erot verrattuna perinteiseen yksikerrosjauhemaalaukseen ovat huikeita. Mitä korkeampiin ilmastorasitusluokkiin mennään, sitä enemmän tästä on hyötyä, Rientamo kertoo.

”Ei riitä, että vain maalataan kahteen kertaan”

Kaksikerrosjauhemaalaus on Suomessa vielä melko uusi tekniikka, jota tarjoaa tässä laajuudessaan vain harva. Relicompilla maalausprosessia on hiottu jo kaksi vuotta. Samalla on panostettu hitsaus- ja maalausprosessiin ylipäätään, sillä Rientamo huomauttaa, ettei kaksikerrosjauhemaalaus yksinään tee autuaaksi, vaan koko tuotantoketjun on täytettävä vaatimukset. Relicomp onkin kouluttanut niin maalaamo- kuin hitsaamohenkilökuntaakin terästyöasteen ja kaksikerrosjauhemaalauksen vaatimuksiin.

–        Ei riitä, että maalataan vain kahteen kertaan, vaan koko tuotantoketjun pitää olla hallittua ja seurattua. Me haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin ja olemme siksi panostaneet henkilökunnan ammattitaidon lisäämiseen kouluttamalla. On tärkeää huomioida myös tuotteiden visuaalisuusvaatimukset ja se, että asiakasvaatimukset täyttyvät kaikilta osin, Rientamo sanoo.

Rientamo itse on perehtynyt kaksikerrosjauhemaalaukseen myös opinnäytetyössään. Hän uskoo, että tekniikka tulee jatkossa yleistymään etenkin raskaassa teollisuudessa, joiden tuotteita käytetään ankarissakin olosuhteissa. Relicomp haluaa olla mukana kehityksen kärjessä ja tarjota sitä, mitä asiakkaat tarvitsevat.

–        Kukaan ei tahdo, että arvokkaat koneet ruostuvat. Kaksikerrosjauhemaalaus parantaa koneiden korroosionkestävyyttä ja ulkonäköä, Rientamo sanoo.

Teknos auttaa maalivalinnoissa

Relicomp käyttää kaksikerrosjauhemaalauksessa maalinvalmistaja Teknoksen tuotteita. Teknos paitsi toimittaa maalit, myös auttaa tuotteen valinnassa, testaa erilaisia maalityyppejä ja konsultoi huoltomaalauksessa. Relicompin ensimmäisessä kaksikerrosjauhemaalausprojektissa Teknos oli mukana alusta alkaen.

Teknoksen aluemyyntipäällikkö Jukka Lammi kertoo, että kaksikerrosjauhemaalauksessa käytettävä maali on valittava tarkkaan. Tärkein vaatimus maalin kannalta on sen korroosion kestokyky. Sen lisäksi maalin täytyy kestää mekaanista rasitusta ja olla kuivuttuaan joustava.

–        Lopputuotteiden täytyy kestää pitkiä merikuljetuksia ja vaihtelevaa ilmastoa. Samoja koneita voi mennä täysin erilaiseen ilmastoon aina Australiasta Alaskaan. Se vaatii maalipinnalta paljon, Lammi tiivistää.