Kvaliteten på Relicomps svetsarbeten säkerställs i framtiden med standarden ISO 3834-2

 

I Relicomps svetsverkstad har det under det senaste året utförts ett målmedvetet arbete för att uppfylla standarderna i kvalitetssystemet för svetsningen. Bureau Veritas utför en kvalitetsrevision av systemet i början av hösten 2015.

Provrevisionen i juni gick bra och lämnade en god eftersmak. Vi fick bra respons på bland annat ordningen i svetsverkstaden, svetsdatabladen och de för oss nya sakerna som maskinförteckningar och serviceböcker. Många saker har varit i skick redan länge, men nu fäster vi mera systematisk uppmärksamhet vid att ha klara processer gällande maskinernas skick, utbildning av de anställda och regelbundna inspektioner, berättar kvalitetschef Katri Rientamo.

Den mest betydande satsningen har varit att anställa en svetsspecialist till svetsverkstaden. Han ansvarar i praktiken för kvalitetssäkringen. En lämplig person för arbetet hittades inom Relicomp, nämligen Mikko Järviluoma, som arbetat nio år som svetsare. Han började sin nya tjänst i november 2014.

I mina arbetsuppgifter ingår basfunktionerna i svetsverkstaden såsom behörighetsprov för svetsare, övervakning av tillverkning och metodtester, utveckling av svetsade produkter och arbetsmetoder, övervakning av service på svetsutrustning, upprätthållande av maskinförteckning, wps-svetsdatablad och övervakning av förvaringen av tillsatsämnen, beskriver Järviluoma.

Klarare och effektivare processer

Det fanns flera orsaker till att Relicomp påbörjade arbetet med att genomföra det krävande kvalitetssystemet för svetsning. Ett godkänt kvalitetssystem stärker försäljningen och gör det följaktligen möjligt att komma in på den internationella marknaden. Systemet gör även processerna effektivare och förbättrar på så vis produktkvaliteten.

Vi vill visa våra kunder att kvaliteten på vårt arbete är högklassigt och därigenom skapa trovärdighet på marknaden, konstaterar produktionsdirektör Timo Rantala.

ISO 3834-2 är en påbyggnad på certifikaten för ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. På Relicomp har man redan i många år ambitiöst jobbat med kvalitetsfrågor, eftersom företaget har en stark vilja att gå i spetsen för utvecklingen av tunnplåtsteknologin.

Genom en certifiering stärker vi kunnandet hos våra arbetstagare och ser på så sätt till att våra kunder får en ännu jämnare kvalitet på sina produkter och så kan vi minimera kostnaderna till följd av en svag kvalitet. Tack vare den här processen har jämnheten i kvaliteten utvecklats märkbart redan. Rent konkret märks det på att antalet kundreklamationer klart har minskat, säger Rientamo.

Tilläggsuppgifter:

Katri Rientamo
Kvalitetschef
tel. 0207 404 471
katri.rientamo@relicomp.fi

Timo Rantala
Produktionsdirektör
tel. 0207 404 424
timo.rantala@relicomp.fi