I enlighet med vår investeringsstrategi har vi fokuserat vår verksamhet på fortsatt utveckling. Det har funnits många objekt. Vår verksamhetschef Tero Syrjälä summerar vad vi har satsat på i år.

Automatisering av pressen och automatiserad tvättutrustning

Våren inleddes med färdigställandet och idriftsättningen av pressen, dvs. djupdragningen. Denna kombination av en automatiserad press och tvättmaskin motsvarade speciellt våra kunders ökande efterfrågan. Även kvaliteten blev enhetligare och genombrytningen av materialet förenklades, eftersom roboten sköter arbetsprocessen från början till slut.

En väsentlig drivkraft för automatiseringen var att förbättra de anställdas arbetsförhållanden. I stället för det tidigare fysiska arbetet, handlar arbetet med pressen nu mera om drift och kvalitetskontroll.

Svetsrobotcellen FMS och svetsaggregat

Användningsgraden av FMS-svetscellen i vår produktion var hela 92 procent. När vi investerade i en till liknande FMS-cell förutsåg vi framför allt växande efterfrågan, men vårt mål var också att förbättra arbetsförhållandena och flexibiliteten för kapaciteten. Produktionsvolymen i våra fabriker är nu större än någonsin, vilket syns speciellt i användningsgraden av den nya FMS-cellen. Den installerades på sommaren och efterfrågan ökar fortfarande.

Tvättmaskin för cisterner

Vid anskaffningen av en ny kabintvättmaskin var det framför allt fråga om en intern utvecklingsprocess.  Samtidigt reagerade vi proaktivt på växande renlighetskrav – egenskaperna hos kabintvättmaskinen som helt skräddarsytts för våra behov säkerställer att våra kunder får till sitt förfogande garanterat rena och rostfria produkter. I och med investeringen kan vi bättre uppfylla våra kunders behov och öka produktionen av cisterner, eftersom efterbehandlingen av dem effektiveras och vi kan tvätta flera cisterner samtidigt.

Målningsrobot och utvidgning av målningsskåp

I årsskiftet utvidgar vi vårt målningsskåp, och nästa sommar installeras en artikulerad robot i skåpet, vilket möjliggör en automatisk målningsprocess av även bågformiga produkter. Den nya artikulerade roboten kompletterar vår befintliga målningshelhet, och vi kan välja den målningsteknik som passar bäst för varje produkt. Samtidigt effektiviserar vi användningen av målfärg och garanterar en hög målningskvalitet över hela linjen.

Svetsrobotcell med L-materialhanteringsanordning

Den nya svetsrobotcellen som är utrustad med en L-materialhanteringsanordning motsvarar växande efterfrågan och diversifierar våra arbetsmöjligheter, eftersom vi med hjälp av den nya helheten kan svetsa även stora stycken ännu mångsidigare än tidigare. Genom att investera i en svetscell som är utrustad med en materialhanteringsanordning av L-modell kan vi expandera vårt produkturval och säkerställa att alla produkter behandlas på ett optimalt sätt. Samtidigt fungerar den som stöd för robotarna som redan nu delvis är i användning, för vid behov kan vi svetsa också andra robotars produkter med den.

Laser Genius+ med PSR2-automation och Combo Tower-lager

Vi har redan till vårt förfogande stansmaskinen Combi Genius som är avsedd för att bearbeta tunnare ändor. Laser Genius+, PSR2 och Combo Tower-utrustningshelheten som anländer nästa år, kommer vad skivornas tjocklek beträffar att fortsätta från den punkt där Combi Genius skala för tunnare skivor slutar.

Med hjälp av den nya helheten ökar vi kapaciteten avsevärt. En fördel är i synnerhet lagret med 36 kasettplatser, där man kan förvara ett flertal skivor av olika tjocklek. Det sparar kvadratmeter i produktionsanläggningarna. Med hjälp av robotarna minskar vi avsevärt det tyngre arbetet som för tillfället utförs för hand av människor. Tack vare den nya lasern på 15 kW faller också många små mellansteg bort från arbetsmomenten, vilket effektiviserar genombrytningstiden betydligt.