Pyörivä kivi ei sammaloidu – eikä aktiivisesti investoiva ohutmetallitoimija jämähdä. Investointistrategiamme mukaisesti olemme tänäkin vuonna panostaneet toimintamme jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen. Kohteita on ollut useita.

Tuotantojohtajamme Tero Syrjälä tiivistää, mihin olemme tänä vuonna panostaneet ja mitkä investoinneista ovat vielä tulossa. Vaikka investointiemme takana onkin viime kädessä kasvava kysyntä ja sisäisen kehitystoimet, on henkilökunnaltamme tullut myös paljon tuotantoamme kehittäviä kimmokkeita tukemaan investointejamme. Olemme iloisia siitä, että meillä on paljon innokasta henkilökuntaa valmiina ottamaan vastaan uusia teknologioita ja iskemään kädet saveen niiden käyttöönottamiseksi.

Prässin automatisointi ja automatisoitu pesulaitteisto

Relicompin kevät lähti käyntiin prässin eli syvävedon (tuttavallisemmin Mörön) automatisoinnin viimeistelyllä ja käyntiinajolla. Kasvava kysyntä oli nostanut paineita lisätä kapasiteettia, ja tämä automatisoitu prässin ja pesukoneen yhdistelmä vastasi tarpeeseen erinomaisesti. Myös tasalaatuisuus kasvoi ja materiaalin läpimeno selkiytyi, koska robotit hoitavat koko työstöprosessin alusta loppuun saakka – aina suorasta aihiosta syvävedetyksi tuotteeksi, pesua unohtamatta.

Merkittävä kimmoke automatisoinnille oli myös työntekijöiden turvallisuuden parantaminen ja työolojen kehittäminen. Ensimmäinen askel projektille tulikin henkilöstömme aloitteesta, josta ilmeni, että työskentely vanhalla yksiköllä oli fyysisesti raskasta ja kuormittavaa. Aiemman manuaalisen työn sijaan työskentely prässillä liittyykin nyt enemmän operointiin ja laadunvalvontaan.

Hitsausrobottisolu FMS ja hitsauslaitteistot

Tuotannossamme olleen FMS-hitsaussolun käyttöaste oli kova, jopa 92 %. Toiseen vastaavaan FMS-soluun investoidessamme ennakoimme ennen kaikkea kasvavaa kysyntää, mutta tavoitteemme oli myös parantaa työergonomiaa ja -turvallisuutta sekä tuoda joustoa kapasiteettiin.

Uusi FMS-solu asennettiin ja muutokset vanhaan soluun toteutettiin kesälomien aikana 2022. Syyskauden alettua kokonaisuus oli hyvässä vauhdissa, ja nyt kun solu on täydessä vauhdissa, on kysyntä juuri tälle kyseiselle laitteistolle edelleen noususuhdanteessa. Tehtaamme tuotantovolyymit ovat nyt suurimmat kuin ikinä, mikä näkyy erityisesti tämän solun käyttöasteessa. Investointi osui todellakin oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan, ja nyt jatkuvan parantamisen avulla kiihdytämme solun tehokkuutta vielä entisestään.

Ennen uuden hitsausrobottisolun asentamista tuotantoomme tulivat myös uudet Froniuksen hitsauslaitteet. Niiden ansiosta kaikki hitsaamon laitteet saatiin paitsi samalle tasolle myös varusteltua kaikilla tämän päivän hienouksilla, joita ohutlevyalalle on saatavilla. Laitteiden terästyöaste on huippuluokkaa jokaisella työpisteellä.

Tankkien pesukone

Teijo-kammiopesukone otettiin käyttöön loppuvuonna 2022. Täysin meidän tarpeisiimme räätälöidyssä pesukoneessa on kolmivaiheinen kemiallinen esikäsittely. Sisäpesujärjestelmän ja kullekin säiliölle suunnitellun pesujigin avulla tankeista saadaan irtoamaan rasvat ja muut epäpuhtaudet. Lopuksi ne suojataan sisäpuolelta vielä väliaikaisella korroosiosuojalla. Asiakkaamme saavat näin käyttöönsä varmasti puhtaat ja ruosteettomat tuotteet.

Kammiopesukoneen hankinnassa oli kyse ennen kaikkea sisäisestä kehitysprosessista. Samalla reagoimme ennakoivasti kasvaviin puhtausvaatimuksiin. Investoinnin myötä voimme vastata paremmin asiakkaidemme tarpeisiin ja kasvattaa säiliöiden tuotantoa, kun niiden jälkikäsittely tehostuu. Hankinnan myötä manuaalinen työ jää pois, mikä vähentää työn kuormittavuutta. Nyt tankkeja voidaan pestä myös useampia samalla pesukerralla, kun aiemmin ne pestiin yksi kerrallaan.

Maalausrobotti ja maalauskaapin laajennus

Vuodenvaihteessa aloitamme pohjatyöt maalausyksikön kehitystoimille laajentamalla nykyistä maalauskaappiamme. Ensi kesänä kaappiin asennetaan käsivarsirobotti, joka mahdollistaa myös kaarevien tuotteiden automaattisen maalausprosessin. Tähän saakka olemme maalanneet automatisoidusti traverseilla yksinkertaisia, suoria kappaleita, ja muut käsin.

Käsivarsirobotin avulla voimme automatisoida maalaamista ja näin kehittää maalaamon toimintaa prosessimaisemmaksi. Voimme tehdä tehokkaimmista toimintamalleista standardeja ja varmistaa, että laatu on korkeaa ja yhtenäistä kautta linjan. Uusi käsivarsirobotti tulee täydentämään nykyistä maalauskokonaisuuttamme, minkä ansiosta voimme valita kullekin tuotteelle parhaiten soveltuvan maalaustekniikan, on se sitten käsin, traverseilla tai käsivarsirobotilla.

Maalauskaappia laajentamalla saamme tehostettua myös maalin käyttöä entisestään. Robotti käyttää maalaamiseen aina optimaalisen määrän maalia, ja kaapin avulla vähäinen maalijäte saadaan tehokkaasti kiertoon. Maalihukkaprosenttimme on jo entuudestaan pieni, ja uuden robotin avulla saamme parannettua sitä vielä lisää.

Hitsausrobottisolu L-kappaleenkäsittelylaitteella

Tulevalle kesälle on luvassa myös uuden, L-kappaleenkäsittelylaitteella varustetun hitsausrobottisolun asentaminen. Investointi paitsi vastaa kasvavaan kysyntään myös monipuolistaa työstömahdollisuuksiamme, sillä uudella kokonaisuudella pystytään hitsaamaan suuremmatkin kappaleet. Vaikka FMS-solullakin käsitellään isoja tuotteita, ovat käsittelymahdollisuudet kuitenkin erilaisia riippuen kappaleen muodosta, painosta ja muista yksityiskohdista. Investoimalla L-mallisella kappaleenkäsittelylaitteella varustettuun hitsaussoluun voimme laajentaa tuotevalikoimaamme ja varmistaa, että kaikki tuotteet käsitellään optimaalisella tavalla.

Uusi hitsausrobottisolu myös uudistaa ja kasvattaa kapasiteettiamme. Samalla se toimii osittain jo tällä hetkellä käytössä olevien robottien tukena, sillä tarvittaessa voimme hitsata sillä myös muiden robottien tuotteita.

Laser Genius+ PSR2-automaatiolla ja Combo Tower -varastolla

Vuoden 2021 alussa käyttöön saatiin uusi ohuemman pään työstämiseen tarkoitettu levytyökeskus Combi Genius, jolle saadaan tulevana kesänä niin sanotusti isoveli: Laser Genius+ ja Combo Tower -laitteistokokonaisuus, joka koostuu 2D-laserista, varastosta, purkurobotista ja lavausrobotista. Tämä kokonaisuus tulee levyjen paksuuden suhteen jatkamaan siitä, missä ohuemman levykannan Combi Geniuksen skaala päättyy.

Uuden kokonaisuuden avulla voimme nostaa kapasiteettia reilusti. Etua tuo etenkin 36-kasettipaikkainen varasto, jossa voidaan säilyttää useita eri paksuisia levyjä. Tämä säästää tuotantotilojen neliöitä. Robottien avulla vähennämme huomattavasti raskaampaa, tällä hetkellä käsin tehtävää työtä ihmisiltä. Uuden 15 kW:n laserin ansiosta työvaiheista jää pois myös monia pienempiä välivaiheita, mikä tehostaa läpimenoaikaa huomattavasti.

Kaikkien laitteiden hankintaan liittyy paljon myös muita töitä ja investointeja, mutta etenkin tätä viimeistä laitekokonaisuutta silmällä pitäen olemme investoineet myös paineilmakompressoriin. Näin varaudumme myös tuleviin investointeihin ja sen varmistamiseen, että paineilmaa tulee riittävästi laitemäärän kasvaessakin.

Kehitystä jatkuvan parantamisen kautta

Nämä kaikki yllä mainitut investoinnit ovat merkittävä osa asiakkaidemme kysyntään vastaamisessa ja kapasiteettimme turvaamisessa. Siksi onkin tärkeää, että investointityö ei pysähdy siihen, kun koneet saadaan ajettua täyteen vauhtiin. Parannamme laitteistojamme ja toimintamallejamme jatkuvasti etsimällä tuotannosta pullonkauloja ja kehittämällä niitä. Iloksemme niitä löytyykin aina uusia, mikä on selkeä merkki siitä, että edelliset pullonkaulat ovat menneet eteenpäin ja voimme keskittyä seuraavan vaiheen tehostamiseen.

 

Kaikki investoinnit ovat vaatineet myös paljon niitä tukevia ja perustavia toimia pohjalle. Kuvassa seisovat herrat, tuotantojohtajamme Tero vasemmalla ja työsuojeluvaltuutettu Juha oikealla, ovatkin tyytyväisiä tehtaaseen kesällä asennettuihin trukki- ja jalankulun merkintöihin, jotka laitettiin kaikkien muiden investointien ohessa. Ne ovat lisänneet tehtaan turvallisuutta ja järjestelmällisyyttä Lean-periaatteiden mukaisesti.