Det gångna året har återigen varit fartfyllt hos Relicomp och det syns positivt även i vårt resultat. Förra året steg vår omsättning, som i början av koronapandemin hade rasat till 14 miljoner euro, i och med tillväxten till dryga 20 miljoner. I år torde omsättningen landa på över 27 miljoner. Vi har alltså nästan fördubblat vår omsättning på två år, så det har varit bråttom. Våra anställda har gett allt – bakom tillväxten hittar vi nämligen inte bara prisökningar, utan även mängden stål som vi hanterat har ökat med en miljon kilo.

Under det gångna året har vi gjort betydande investeringar, och i och med dessa kommer vår kapacitet att öka ytterligare. Tidigare gjorde vi investeringar med en takt på ungefär en miljon euro i året, men nu har mängden satsningar redan ökat till en årsnivå på över 1,5 miljoner euro. Alla anskaffningar har gjorts för att de behövts, eftersom maskinerna är i drift 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan.

Att hitta kunnig arbetskraft har emellanåt orsakat problem även för oss, men i år har vi lyckats rekrytera extra par händer till och med för svetsningsuppgifter. Investeringarna som vi gjort och satsningen på arbetsförhållanden berättar för potentiella arbetssökande att här lönar det sig att söka jobb.

På Relicomp utvecklar vi produktionen kontinuerligt. Personalens engagemang i utvecklingsarbetet har lyckats bra och processerna har finslipats så att de fungerar bättre. Våra indikatorer visar att vår leveranssäkerhet och kvaliteten på vårt arbete har förbättrats hela tiden, och detta återspeglas förstås även i kundnöjdhet. Vår leveranssäkerhet har i år varit hela 99,9 procent. Bakom den positiva utvecklingen ligger utvecklingen av vårt ledningssystem. Vi samlar aktivt in data om vad som händer i fabrikshallen och genom att följa det upptäcker vi genast avvikelser i produktionen.

Vad beträffar säkerhetsfrågor tog vi ett stort steg framåt i år när vi märkte ut gångvägar och övergångsställen i hallen för de anställda. I vår fabrikshall rör sig hela tiden 16 truckar, vilkas arbete på så sätt också underlättades. I och med den ökade volymen börjar det annars också vara ganska trångt i hallen, så det börjar förekomma tryck på att expandera. Utmaningar för det kommande året utgörs även av osäkerheten kring världsläget samt komponentbristen som industrin lider av. Goda kundrelationer hjälper lyckligtvis i planeringen av framtida och nödvändiga investeringar även under det kommande året.

Vår personal och våra kunder och samarbetspartner förtjänar ett stort tack för det gångna året – detta är vägen framåt nästa år!