Vårens händelser och möjligheten för en andra coronavåg har fått många företag att avvakta med sina investeringsplaner. Leveranskedjorna inom tillverkningsindustrin är på sin vakt, och de utländska beställningarna ligger delvis på is på grund av specifika restriktioner, bestämmelser och resursbrister.

Kurikkaföretaget Relicomp Oy, som fokuserar på plåtindustrin, går fortsättningsvis starkt framåt med sina investeringar, precis som under tidigare år. I fjol förvärvade företaget Finlands största djupdragningsmaskin. I år gjordes en investering i Prima Powers nya kombimaskin Combi Genius. Maskinen stärker framför allt företagets kvalitetsnivå och säkerställer en jämnare kvalitet i slutprodukterna.

Combi Genius stärker kvalitetsnivån och förbättrar trivseln i arbetet

Den nya kombimaskinen Combi Genius med en fiberlaser på 4 kW företräder enligt internationella standarder den främsta tekniken på området. Maskinen ersätter Relicomps två tidigare maskiner, eftersom den kombinerar fördelarna i stansmaskin och laser, erbjuder exakt servoteknik och ger besparingar i drifts- och livscykelkostnaderna för maskinen. Antalet robotplatser har fördubblats och den smarta stanshammaren förkortar tiden för verktygsbyte och möjliggör fler verktyg i revolvern. Maximal lasereffekt ger högre skärhastighet. Verktygsrevolvern undersöktes tillsammans med flera maskinoperatörer, som fick ge sin syn på hur man får störst nytta av den. Utgående från diskussionerna konstruerades revolvern på stanssidan för så många verktyg som möjligt och för att göra monteringstiden så kort som möjligt.

Även om maskinen skär upp till 8 mm, tas den i bruk specifikt för tunnare plåtar, främst i storlekar om 0,5–3 mm. Grövre plåtar bearbetas med de befintliga FO-lasrarna. Den nya kombimaskinen bearbetar tunnare element snabbare, vilket gör att alla maskiners kapacitet uppnår en god nivå. Maskinen har redan arbeten på kö. Tack vare LSR-roboten, verktygen i revolvern och den korta monteringstiden kan nyttjandegraden för maskinen maximeras, och den kan rentav drivas obemannad hela natten.

Den nya tekniken medför dessutom hälsomässiga fördelar för personalen. Maskinen är betydligt tystare än sina föregångare medan lastnings- och lossningsrobotarna förbättrar arbetsergonomin avsevärt för maskinens användare. Den nya maskinen är användarvänlig, snabb och ökar användarkomforten och således arbetshälsan.

– Tidigare var det maskinerna som slamrade ute i hallen, nu är det arbetstagarnas radioapparater som hörs. Det är en betydande förbättring. Dessutom har arbetstagarna involverats i planeringen av maskinen. Därför har dess extra delar valts med tanke på behoven inom produktionen, säger Marko Jyllilä, VD för Relicomp.

Många företag intresserar sig nu för att ta hem produktionen till Finland och skaffa miljövänliga anordningar

Även om efterfrågan kraschade i våras har situationen börjat vända. Företagen söker nu lösningar för att ta åtminstone en del av sin produktion hem till Finland. Därför kan vi vänta en kraftigt ökad efterfrågan när situationen lugnar sig och förbindelserna i världen börjar öppnas.

– Vi har varje år investerat åtminstone några miljoner på nya maskiner och lösningar, och den här djärva investeringsstrategin kommer vi att hålla fast vid även i framtiden. Om man jämför våra investeringar i maskiner och anordningar med våra konkurrenters, investerar vi verkligen mycket sett till vår storlek. Varje investering är en satsning på kvalitet och ännu mångsidigare service, säger Relicomps VD Marko Jyllilä om företagets investeringsstrategi.

Enligt Jyllilä lönar det sig att investera nu, så att maskinparken är redo när marknaden kvicknar till och man genast kan svara på kundernas behov. Det har redan kommit förfrågningar från nya kunder. Mikko Fiskaali, Prima Powers säljchef i Finland, instämmer:

– Priset för årsverken är högt i alla västerländska industriländer som Finland. Nya tekniska lösningar i kombination med en hög automationsgrad förbättrar företagens konkurrenskraft, vilket gör att de trovärdigt kan konkurrera om underleverans av plåtprodukter också internationellt. Med investeringar av den här typen höjs företagens kvalitetsnivå och effektiviteten ökar. Det betyder att man kan ta sig an allt större och mer komplicerade beställningar.

Fokus för Prima Powers maskinutveckling har redan i många år handlat om lösningar som gagnar såväl miljön som företagen. Investeringar i nya maskiner innebär alltså samtidigt investeringar i miljön, vilket underlättar för företagen att finna finansiering för sina förvärv. Servodrivna maskiner, såsom Relicomps nya kombimaskin, ersätter nu i snabb takt de äldre hydrauliska maskinerna på marknaden.

– De nya maskinerna är extremt lättanvända och snabba, men även tystare, vilket förbättrar kundupplevelsen bland maskinoperatörerna, konstaterar Fiskaali angående skillnaderna mellan de nya och de gamla maskinerna.

På den internationella marknaden märks vikten av lokalt samarbete

Finland utgör omkring 5 procent av Prima Powers globala marknad för verktygsmaskiner. Den största delen av de finska kunderna finns i Nyland och Åboregionen. Det är sällsynt att möta en kund från det egna landskapet. Detta samarbete går emellertid tillbaka ända till 90-talet.

– Prima Power har samarbetat med Relicomp mycket länge. Vi var väl medvetna om behoven i Relicomp. Därför kändes det fint att kunna erbjuda en lösning som de sedan valde att investera i. Samtidigt avtalade vi om konsulttjänster för plåtproduktionen, i syfte att analysera och åtgärda eventuella utvecklingsområden inom produktionen. Syftet är att stödja Relicomps omfattande serviceutbud och stärka konkurrenskraften. Prima Power har bland annat kompetens på fabrikslogistik och lämplig belastningsgrad inom produktionen. Vi tror att konkurrenskraften kommer att gå framåt tack vare samarbetet, konstaterar Jyllilä och Fiskaali.

I fråga om maskinförvärv är en lokal samarbetspartner verkligen en viktig resurs, något som särskilt märks när de nya anordningarna sätts i drifts och behöver servas.

– Till de viktigaste fördelarna hör befintlig kompetens, personalutbildning och lättillgänglig underhållsservice på ens eget språk. När det har uppstått problem har vi fått hjälp snabbt, och utbildningen har varit grundlig. Tack vare det här blir produktionsstoppen så få som möjligt, konstaterar Jyllilä och fortsätter:

– Allt som kan köpas inom landet skaffar vi här. Särskilt nu när läget ute i världen ser ut som det gör, är det viktigt att investera i Finland. Att kunna använda sitt modersmål är en viktig fördel i situationer där personalen utbildas, en maskin måste servas eller information behövs snabbt. Underhåll och service på finska reducerar även våra arbetstagares tröskel att själva kontakta servicen avsevärt. Nyttjandegraden för maskinerna förblir hög och tiden tills investeringarna betalat sig själva så kort som möjligt.

 

På bilden Marko Jyllilä, VD för Relicomp; Mikko Fiskaali, säljchef i Finland för Prima Powers och Tero Syrjälä, produktionschef vid Relicomp, efter att beslutet om investering fattats.