Visual Components-ohjelmiston hyödyntäminen

Visual Components -ohjelmisto hankittiin vuonna 2017. Asiakkaamme Roclan tuotantosolua lähdettiin kehittämään ja sen mallintamiseksi tarvittiin toimiva ohjelmisto. Ohjelma on antanut hienon lisän kehittämispuolelle ja on auttanut jo monessa projektissa.

Relicompin kehitystiimi on kokenut suurimpana hyötynä layoutin suunnittelun 3D-maailmassa Visual Components -ohjelmiston avulla. Tilatarpeiden hahmottelu 3D-ympäristössä on huomattavasti visuaalisempaa kuin 2D-maailmassa. Työpiste voidaan suunnitella oikeilla 3D-osilla, jotka on aluksi suunniteltu Cad-ohjelmistolla ja tuotu sen jälkeen Visual Componentsiin pintamallina sisään. Ohjelmaan voidaan tuoda myös koneiden 3D-pintamallit layout-suunnittelun tueksi, mikäli sellaiset on saatavilla konetoimittajilta. Visualista löytyy myös huomattavan iso kirjasto valmiita komponentteja. Mukana on myös modulaarisia komponentteja, joiden mittoja voidaan muuttaa ja sitten saadaan ne vastaamaan omia tarpeita suunnittelussa. Ison layout-mallin käsittely Cad-ohjelmistolla on huomattavan raskasta, mutta Visual Components selviää siitä suhteellisen helposti ja mahdollistaa isojenkin 3D-ympäristöjen rakentamisen.

Simuloinnin avulla pystytään optimoimaan tekemistä ja tasaamaan kuormia eri työpisteiden välillä. Apuna pystytään käyttämään statistiikkaa, mitä saadaan suhteellisen helposti mallista ulos, juuri niistä kohdista mitkä kiinnostavat. Eri pisteiden käyttöasteiden avulla voidaan tasoittaa tekemistä, kuka tekee mitäkin ja missä järjestyksessä.

Visual Components -ohjelmisto helpottaa tarjouskyselyiden tekemistä, koska simuloinnin avulla voidaan näyttää, miten solu tai työpiste on ajateltu toimivaksi. Täten toimittajan ei tarvitse yrittää keksiä toimintamallia erinäisten piirrosten avulla. Tämä on huomattavasti visuaalisempi esitysmalli, kuin pelkkä 2D-kuva. Simulointimalli voidaan jakaa myös toimittajalle, joko 3D-pdf-muodossa tai Visual Components ”Viewer”-muodossa.

Relicompin kehitystiimi on ottamassa käyttöön myös VR-lasit Visual Componentsin pariksi, jolloin päästään suoraan mallin sisään toteamaan tilatarpeet ja mahdolliset ongelmakohdat paremmin. Virtuaalitodellisuudessa kokonaisuudesta saa huomattavasti paremman käsityksen, kuin pelkästään tietokoneen ruudulta tutkimalla asiaa.

Saavutetut hyödyt

Simulointimallin avulla on saavutettu tarkka tuottavuuden mallinnus. Ohjelmassa on helppo muutella ja testailla eri variaatioilla, kuka tekee mitäkin ja missä materiaalit ovat yms. Simuloinnin avulla on saatu jaettua myös työvaiheita usealle tekijälle tahtiajan tasaamiseksi. Kokonaisuuden hahmottamista helpottaa myös se, että ihmisten liikkeet nähdään simuloinnissa ja näin voidaan päätellä paremmin, mihin materiaalit kannattaa sijoittaa.

Visual Components on myös myynnin apuna hyvä työkalu. Sillä pystytään näyttämään asiakkaalle, miten osat on ajateltu valmistettavaksi. Visualisointi vakuuttaa asiakkaan, koska siinä nähdään tarkalleen, miten heidän tuotteitansa on tarkoitus lähteä valmistamaan.

Onnistunut simulointiprojekti

Relicompin laajin simulointityö on tehty uuden volyymituotteen solun simulointia varten. Simulointiprojektin parissa työskenteli menetelmäkehittäjä Toni Korpela, joka on huomannut käytännössä nykyteknologian mukanaan tuomat hyödyt. ”Visual Componentsin avulla suunniteltiin jo olemassa olevan robotin jatkoksi lisäradat ja kaksi kuljetinta, jotka tuovat osat robotilta soluun. Malli esiteltiin ratatoimittajalle ja he näkivät osien suunnitellut kulkureitit simuloinnista ja pystyivät sen mukaan suunnittelemaan radan ja siihen tarvittavat lisäosat. Solun sisäiset työpisteet ja materiaalipaikat suunniteltiin simulointien pohjalta ja niitä tarkennettiin sen jälkeen, kun solu oli saatu toimintaan. Työaikoja tarkennettiin simulointiin, kun alettiin saada todellista dataa tekemisen eri vaiheista. Nykyisellään solun tuottavuus vastaa täysin simulointimallia, kun lopputulokset kompensoidaan robotin käyttöasteella, toteaa Korpela”.