Relicompin hitsaamoon tuli joulu etuajassa, kun Proniuksen ”tontut” toivat kerralla 15 uutta TPS/i -hitsauslaitetta niin käsi- kuin robottihitsaukseen Kurikkaan 10.12.2019.

Aikaisempi käyttökokemus hitsauslaitteista vakuutti inventoimaan lisää

Hankimme ensimmäiset Froniuksen TPS/i laitteet hitsaukseemme n. 4 vuotta sitten. Matkan varrella yksittäisiä vastaavia laitteita on hankittu lisää niin käsi sekä robottihitsaukseen, mutta nyt päivitimme hitsaamon laitteet kerralla uuteen uskoon investoimalla 16 uutta Froniuksen TPS/i-laitetta.

Käyttökokemuksemme näistä laitteista ovat todella hyvät ja laitteilla saadut hyödyt ovat merkittäviä. Hitsaajien mukaan laitteet ovat helppokäyttöisiä, hitsausjälki on laadukkaampaa kuin verrokkilaitteilla ja laitteen kaikki ominaisuudet on helppo ottaa hyvän koulutuksen jälkeen käyttöön. Tämä kaikki tietysti lisää hitsaajan työn mielekkyyttä ja tehokkuutta.

Hitsaustyön viimeistelyn väheneminen eli ylimääräisen viimeistelyn tarve vähenee huomattavasti ja siten terästyöaste on parempi. Tämä taas mahdollistaa pintakäsittelyn paremman laadun, kun hitsauksen terästyöjälki on entistä laadukkaampaa.

Hitsaussaumojen aloitukset ja lopetukset sujuvat juohevasti ja kustannussäästöjä syntyy esimerkiksi virtasuuttimien ja hitsaussprayn vähentyneenä kulutuksena. Tästä on erityisestä apua robottihitsauksessa, jossa laitteen häiriöttömyys on tärkeässä roolissa.

Toteutettu investointi on tuki myös hitsauskoordinaattoreillemme hitsaamon laatujärjestelmän 3834-2 ylläpitoon, kun hitsausohjeiden (WPS) käyttö ja seuranta helpottuu laitteiden kosketusnäyttöjen ansioista. Investointi mahdollistaa kapasiteetin kasvattamisen, kun tuotteiden viimeistely hitsauksen jälkeen vähenee olennaisesti, jolloin työaikaa jää itse hitsaukseen huomattavasti enemmän.

Toimiva yhteistyö toimittajan ja Relicompin välillä

Fronius TPS/i on uuden sukupolven älykäs hitsauslaitejärjestelmä, joka seuraa ja mittaa adaptiivisesti tapahtumaa valokaaressa. Useita kymmeniä ja tarvittaessa jopa satoja kertoja sekunnissa tapahtuva takaisinmittaus virtalähteelle mahdollistaa täydellisen hitsaustapahtuman sekä helpottaa että nopeuttaa käyttäjää löytämään oikeat parametrit kuhunkin hitsattavaan tuotteeseen. Laitteen helppokäyttöinen kosketusnäyttö ja yli viidelläkymmenellä kiellellä oleva käyttöliittymä on saanut kiitosta Relicompin käyttäjiltä ja muilta TPS/i -laitteiden käyttäjiltä ympäri Suomen. Tämä on meilläkin erittäin tärkeää, koska hitsaamossa työskentelee useita ulkomaalaisia ammattilaisia. Käytännössä laitteen säätämisen tarve on vähentynyt huomattavasti, koska kone reagoi reaaliajassa muutoksiin hitsauspolttimen päässä. Polttimen etäisyyden tai kulman muuttuessa kone reagoi niihin automaattisesti pyrkien pitämään tunkeuman ja valokaaren koko ajan vakiona ja mahdollistaen näin täydellisen hitsauslopputuloksen.

Kaikki koneen komponentit on tarkkaan suunniteltu toimimaan yhdessä ja tukemaan toinen toistaan ääriolosuhteissa. Erityisen hyvin jäähdytetystä polttimesta oikein mitoitettuun jäähdyttimeen saakka laite vastaa asiakkaan kaikkiin haasteisiin mukisematta.  Koneen suorituskyky tulee esille välittömästi sitä käytettäessä. Valokaaren vakaus ja hitsauksen roiskeettomuus ovat heti havaittavissa mutta monesti työtehoa mitattaessa huomataan, että uudet prosessit kannustavat hitsaajaa suurempaan kuljetusnopeuteen ja myös jälkityön vähentyessä läpimenoajat paranevat useita kymmeniä prosentteja.

Tämä oli hyvä lähtökohta myös Relicompilla, koska tuotannossa on tasaisesti kova kuormitus päällä eikä toimitusten myöhästymisiä sallita. Nyt investoitujen hitsauslaitteiden ominaisuudet säästävät tuotannosta aiheutuneita kustannuksia merkittävästi ja työn mielekkyys paranee, kun laitteen säätäminen on lähes automaattista ja terästyöaste on entistä parempi, kun roiskeiden poistoa ei enää tarvitse juurikaan tehdä. Työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpidon kannalta tällä on merkittävä vaikutus ja tuotannon melutasokin alenee huomattavasti.

Proniuksen ammattitaitoiset henkilöt kouluttivat Relicompin hitsaajat laitteiden käyttöön tehtaalla heti laitteiden saavuttua. Hyvä koulutus on edellytys sille, että hitsaajaa pystyy ottamaan laitteen ominaisuudet heti käyttöön ja työtään helpottamaan. Sillä, että asiantunteva koulutus saatiin sisällytettyä investointikokonaisuuteen kustannustehokkaasti, oli merkittävä vaikutus investointipäätöksen tekemiseen. Jatkossa on tarkoitus toteuttaa toimittajan kanssa koulutusyhteistyötä, jotta jatkuvasti kehittyvien laitteiden ominaisuudet saadaan tuoreeltaan käyttäjien työtä helpottamaan, toteaa Pronius Oy:n toimitusjohtaja Kari Lehtomaa.

Henkilöstön mielipiteillä tärkeä merkitys investointipäätökseen

Ennen investointipäätöksen tekemistä keräsimme dataa sekä laatuseurannasta, henkilöstöltä että työntutkimuksia tekemällä. Näin saimme selville kehitystarpeet, joiden pohjalta investointisuunnitelmaa lähdettiin rakentamaan. Tärkeitä hetkiä tiedon ja kokemusten vaihtoon ovat päivittäiset osastokohtaiset palaverit, jossa käydään läpi niin työturvallisuus -kuin laatuasiat, tuotantotilanne ja kehityskohteet. Palaverit ovat tärkeitä tilanteita keskinäiselle vuorovaikutukselle henkilöstön ja esimiesten välillä. Niissä jokaisella on mahdollisuus kertoa ajatuksiaan ja kehitysideoita, joita lähdetään ratkomaan yhdessä.

Mahdollisuuksia huimaan kehittymiseen

Tänä päivänä etenkin hitsauksien mitat, materiaalin käyttäytyminen, ohuet materiaalit sekä pintakäsittelyn korkeat vaatimukset asettavat entistä kovempia vaatimuksia hitsaukselle. Näillä nyt investoiduilla uuden sukupolven laitteilla ei tarvitse enää hitsata sellaisilla valokaarialueilla, joissa hitsausroiskeet aiheuttavat turhaa viimeistelyä. TPS/i:n ominaisuuksista löytyvät parametrit, jotka mahdollistavat lähes roiskeettoman lopputuloksen.

Tulevaisuudessa pystymme myös seuraamaan sähköisesti weld cube lightin avulla mitä hitsauksessa tapahtuu. Dataa voimme käyttää niin tuotannon, laadun kuin myynninkin tukena.

Henkilöstön mielipiteillä iso merkitys laiteinvestoinnissa, työtyytyväisyyteen iso panostus

Hitsaaja Ville Tuomi ja IWS Mikko Järviluoma ovat tyytyväisiä uusiin laitteisiin.

Nyt hitsaajillamme on käytössään synergiset laitteet, jotka helpottavat hitsaajien työtä. Koneen säätäminen on helppoa polttimesta käsin ja koneisiin on mahdollisuus tallettaa omat hitsausarvot eri tuotteille. Kosketusnäyttö on selkeä ja säädöt ovat portaattomia ja siksi myös monipuolisia ominaisuuksia tulee varmuudella käytettyä. Nyt myös työpisteiden vaihdot ovat helppoja, kun kaikilla on samanlaiset laitteet käytössään ja säätäminen on helppoa. Hitsaajien kokemuksien ja testien perusteella tehtiin konevalinnat ja henkilöstö on tyytyväinen etenkin siihen, miten henkilöstöä kuultiin päätöksen teossa toteavat hitsaajat Ville Tuomi ja Mikko Järviluoma, IWS hitsauskoordinaattori.

Jouluterveisin, tuotantopäällikkö Tero Syrjälä