Pöydän ympärillä istuu kolme hymyilevää miestä: Tuotantopäällikkö Tero Syrjälä, työsuojeluvaltuutettu Matias Loukko ja pääluottamusmies Tomi Mäki-Tarkka. Ilmeistä on aika helppo nähdä, että yhteistyö sujuu ja sitä tehdään sydämellä. Päätin tarttua aiheeseen ja haastatella näitä miehiä hiukan ja selvittää, että mikähän se miehiä oikein hymyilyttää.

Tero Syrjälällä tulee marraskuussa täyteen vuosi Relicomp Oy:n tuotantopäällikkönä. Matias ja Tomi ovat olleet molemmat luottamustehtävissään henkilöstön edustajina lähes saman ajan kuin Tero tuotantopäällikkönä. Nykyisissä rooleissaan siis varsin tuoreita miehiä kaikki, mutta työhistoriaa Relicompilla heillä kaikilla on jo usean vuoden ajalta. Menneen vuoden aikana moni asia on pistetty uusiksi ja ykköseksi on nostettu saumaton yhteistyö henkilöstön kanssa niin asiassa kuin asiassa.

”Käytännön tasolla tämä tarkoittaa sitä, että vuoroviikoin istumme Matiaksen ja Tomin kanssa saman pöydän ääreen ja käymme yhdessä läpi meille tärkeitä asioita. Asialistalla on niin työturvallisuuteen kuin -hyvinvointiin liittyviä asioita, ns. läheltäpiti -ilmoituksia, turvallisuuskävelyjä ja riskikartoituksia. Tärkeää on tietysti käydä läpi tilauskantaa, asiakkaiden näkymiä ja sen vaikutuksia meihin ja tietysti myös henkilöstöltä tulleita terveisiä. Ylläpidämme yhdessä toimenpidelistaa siitä, mitä asioita viedään eteenpäin ja missä vaiheessa mikäkin asia on menossa. Listalle nostetaan koko ajan uusia meille tärkeitä asioita sitä mukaa, kun asioita tulee valmiiksi.”

”Pidän erittäin tärkeänä sitä, että henkilöstön ääni kuuluu niin uusien asioiden valmistelussa kuin työturvallisuus ja -hyvinvointiin liittyvissä asioissa.” Tero painottaa. ”Esimerkkinä mainittakoon asiakkaan iso tuotantoprojekti ja siihen liittyvä elementti, jota ei viety tuotannossa eteenpäin, ennen kuin työturvallisuusnäkökohdat oli käyty läpi ja hoidettu kuntoon.”

”Työturvallisuuteen liittyviä asioita on viety eteenpäin varsin vauhdikkaasti tänä vuonna”, kertoo Matias. ”Työsuojeluvaltuutettuna toimiminen on antanut minulle valtavasti lisäosaamista ja hyvää näkökulmaa myös omaan työhöni hitsaamossa. Toimenkuvaani työsuojeluvaltuutettuna kuuluu mm. ensiapupisteiden, defibrillaattorin ja sammutuskaluston säännöllinen tarkastus. Tietysti ihan jokapäiväisessä arjessa yhteisten turvallisuuskävelyjen yhteydessä tehtäväni on puuttua näkemiini epäkohtiin ja etsiä niihin korjaavia toimenpiteitä yhdessä muun henkilöstön kanssa. Tässä tehtävässä toimiminen on mieluista ja kehittävää.”

Tomin mukaan yhteistyössä parasta on se, että henkilöstön ääni kuuluu nyt päätöksenteossa ja se luo luottamusta talon sisällä. ”Koen olevani nimenomaan viestin tuojan ja viejän roolissa: kuuntelen henkilöstön toiveita ja ideoita ja tuon niitä sitten Teron kanssa käytäviin palavereihin. Se on selvää, ettei kaikkia asioita voida toteuttaa ainakaan heti, mutta hienosti me olemme viimeisen vuoden aikana saaneet asioita eteenpäin. Olemme mm. neuvotelleet paikallisia sopimuksia niin työaikoihin kuin lomarahan vapaaksi vaihtoon liittyen ja saaneet työnantajan tukemaan lounasruokailua. Lisäksi henkilöstöä on koulutettu ja se taas on mahdollistanut henkilöresurssien vaihdot eri tuotanto-osastojen välillä. Nämä ovat omiaan lisäämään työhyvinvointia ja sitä kautta se tietysti näkyy myös yrityksen menestyksenä, kun työntekijä voi hyvin. Tänä vuonna saammekin hyvin tulospalkkiota, kun niihin vaikuttavat mittarit ovat menneet oikeaan suuntaan.”

Niin Matiaksen kuin Tominkin mukaan henkilöstöstä näkee, että töissä viihdytään ja porukan henki on hyvä. ”Työkaveria autetaan ja toimintatapana on jo pitkään ollut se, että ns. vanhemmat työkaverit opastavat uusia nuoria työn alkuun. Aina löytyy joku, jolta voi kysyä neuvoa, kun on hankala paikka. Yhteiset aamukahvihetket ovat tärkeitä. Siellä kuulee päivän puheenaiheet ja porukalla käydään läpi asioita.”

”Hyvä yhteishenki mahdollistaa myös sen, että sitten kun tulee joku haastava asia eteen, johon pitää puuttua, niin siihen pystyy helpommin tarttumaan, kun pohja on kunnossa”, Tomi toteaa.

Tero on erittäin tyytyväinen siihen, että niin Matiaksen kuin Tominkin kanssa asioita saadaan yhteistyössä vietyä eteenpäin. Kun yhdessä tarkastellaan asioita ja etsitään meille paras ja tuottavin tapa toimia, niin se tuo ryhtiä yrityksen asioiden hoitamiseen, kun myös asioiden etenemistä vielä seurataan yhdessä. ”Hyvä johtaminen perustuu mielestäni siihen, että yhdessä keskustellaan laajalla porukalla ja haetaan toimivia ja meille parhaita ratkaisuja. Joskus asiat ovat vaikeita ja niiden kanssa otellaan pidempään, mutta ratkaisu on aina löytynyt. Eteenpäin vietävistä uusista asioista on viestittävä selkeästi kaikille. Nyt alkaa tuntua, että oma työkuormani on hieman keventynyt, kun yhteistyö pelaa joka tasolla niin työnjohdon, tuotannonsuunnittelun, kehitystiimin, laatuosaston kuin henkilöstön edustajienkin kanssa hienosti. Porukalla otetaan vastuuta asioista ja halutaan tehdä parasta mahdollista jälkeä kaikilla osastoilla.”

Yhdestä suusta miehet toteavat, että työhyvinvointi ja työssä viihtyminen tehdään yhteistyössä työpaikalla. ”Meitä on näiden seinien sisäpuolella lähes 140. Siinä on osaamista ja kehittämispotentiaalia valtava määrä. Yhteistyö on avain kaikkeen. Tavoitteemme on, että joka päivä täältä töistä kotiin lähtee terve ja tyytyväinen työntekijä.”

Tiina Jyllilä