Me Relicompilla panostamme laatuun, mistä kertovat useat sertifikaattimme. Sinnikäs laatutyö hyödyttää erityisesti asiakkaitamme. Toimitusvarmuutemme on lähes 100 prosenttia ja laadussa keskitymme lähes kokonaan ennaltaehkäisevään työhön. Meidän on helppo varmistaa, että tuotteidemme laatu on aina korkea, sillä valmistamme kaikki tuotteet alusta loppuun saakka itse omissa tiloissamme. Tuotteidemme laadukkuus onkin yksi merkittävimmistä menestystekijöistämme.

 

Meillä on useita sertifioituja laatujärjestelmiä, joista ensimmäiset on saatu jo vuonna 2003. Meille laatujärjestelmät eivät ole vain sanahelinää, vaan ne on valjastettu osaksi jokapäiväistä toimintaa. Ne luovat raamit kaikelle työlle, kuten suunnittelulle, prosesseille, resursoinnille, tuotannolle, mittaamiselle ja dokumentaatiolle. Hyödynnämme laatujärjestelmiä myös riskienhallinnassa ja ennaltaehkäisyssä.

 

”Laatujärjestelmien ansiosta voimme tunnistaa riskipaikat jo ennen kuin tuote siirtyy tuotantoon. Teemme jo tarjousvaiheessa katselmoinnin, jonka avulla pystymme toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot tuotantoon, jolloin valmistusprosessi on mahdollisimman sujuva. Seuraamme tuotantoa reaaliaikaisilla mittareilla, joten pystymme reagoimaan poikkeamiin nopeasti,” kertoo Relicompin laatupäällikkö Katri Rientamo.

 

 

Laatutyöhön osallistuvat kaikki relicompilaiset

Laatujärjestelmien noudattaminen ei ole pelkästään johdon juttu. Jokainen relicompilainen on oman työnsä asiantuntija ja paras nostamaan esiin kehityskohteita omista tehtävistään. Oli kyseessä sitten turvallisuus, ympäristövaikutuksien huomioonottaminen tai laadunhallinta, on koulutus avainasemassa. Kaikki relicompilaiset saavat koulutusta, jotta jokaisella on tarvittavat työkalut oman toiminnan kehittämiseksi ja ymmärrys siitä, millaiseen laatutasoon Relicompilla pyritään. Viime kädessä laadusta päättää kuitenkin aina asiakas. Teemme jatkuvasti yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja huolehdimme, että tuotteemme ja palvelumme ovat aina asiakkaiden vaatimalla tasolla.

 

Sertifioidut laatujärjestelmät viestivät toiminnan vastuullisuudesta ja lisäävät asiakastyytyväisyyttä. Laatujärjestelmät auttavat vastaamaan asiakkaiden odotuksiin, parantamaan kilpailukykyä ja varmistamaan, että toimintatapoja kehitetään jatkuvasti. Ne antavat myös työkaluja turvallisuuden parantamiseen ja ohjaavat huomioimaan ympäristövaikutukset kaikessa tekemisessä. Laatujärjestelmät luovat ohjenuoran johtamiselle ja näkyvätkin kaikessa toiminnassamme.

 

Sertifikaatit edellyttävät jatkuvaa ja järjestelmällistä seurantaa, jossa selvitetään vastaavatko nykyiset toiminnot ja niihin liittyvät tulokset odotuksia ja suunnitelmia. Ulkopuolinen akkreditoitu sertifiointilaitos suorittaa säännöllisesti määräaikaisauditoinnit ja uudelleensertifioinnit. Sertifikaatteihin liittyvien auditointien lisäksi Relicompilla tehdään laajasti myös omia sisäisiä auditointeja.

 

”Olemme havainneet sisäiset auditoinnit tehokkaaksi työkaluksi toiminnan kehittämisessä. Vuonna 2020 meillä tehtiin 17 erilaista sisäistä auditointia. Auditointimme perustuvat sertifikaattien standardien vaatimuksiin, mutta niitä suunnitellessa otamme erityisesti huomioon laatuvirheet ja haasteet eri prosesseissa. Meille on tärkeää, että myös kaikki yhteistyökumppanimme yltävät laatuvaatimuksiimme. Teemmekin vuosittain päätoimittajillemme auditointeja ja uudet, merkittävät toimittajat hyväksytään aina auditoinnin kautta,” Katri kertoo.

 

 

Pitkälle viedystä laadunhallinnasta hyötyvät sekä Relicomp että asiakas

Laadunhallinta hyödyttää sekä Relicompia että asiakkaitamme. Vuonna 2020 toimitusvarmuutemme oli 99,7 prosenttia. Relicompilla on saavutettu hyvä laadun taso jo vuosia sitten, mutta toimintaa halutaan jatkuvasti parantaa.

 

”Seuraamme tarkasti omaa toimintaamme ja kartoitamme yhdessä kehityskohteita. Pyrkimyksemme on saada tehtyä parempia huomioita, jotta pystymme ennaltaehkäisyn kautta tekemään työmme paremmin ja laadukkaammalla lopputuloksella. Kaikessa toiminnassa menemme henkilöstömme turvallisuus ja hyvinvointi edellä. Näin myös tuotteemme ja palvelumme pysyvät korkealaatuisina”, summaa Katri.

Laatujärjestelmät

Relicompin toimintaa ohjaavat laatujärjestelmät ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 3834-2.  Laatujärjestelmämme ovat 2015 voimaan tulleiden standardien mukaisella tasolla.

 

ISO 45001

Sertifiointi osoittaa, että Relicomp huolehtii työntekijöidensä terveydestä ja työturvallisuudesta. Se kertoo myös siitä, että lakisääteiset vaatimukset on hyvin hoidettu.

 

ISO 14001

Ympäristöstandardi ohjaa meitä kantamaan kokonaisvaltaisesti vastuuta ympäristöstämme.

 

ISO 3834-2

Hitsausstandardin tuella varmistamme vaatimukset, jotka takaavat hitsauksiemme onnistumisen.

 

ISO 9001

Laatujärjestelmä on oleellinen tekijä yrityksemme menestymisessä. Laatujärjestelmä auttaa analysoimaan sekä omat prosessimme että asiakastarpeet ja tukee näin tavoitteiden saavuttamista.