Små avvikelser på papper kan se obetydliga ut för vissa, men även en millimeters avvikelse – såsom ett del med en halv grad felaktig vinkel, slitage i en svetsjigg eller ett mätfel – har betydelse för slutresultatet. Tidigare mättes delar och slitage för hand, men 3D-lösningarna har inte bara gjort arbetet lättare utan också avsevärt förbättrat kvaliteten på slutresultatet. 3D-lösningarna effektiviserar också produktionsprocessen, eftersom man med hjälp av dem upptäcker eventuella avvikelser omedelbart på fabriken.

3D-mätning används aktivt i Relicomps produktion och design, säger designern Sami Latva-Krekola. Han har känt till produktionens mätbehov redan sedan länge, eftersom han tidigare arbetade i Relicomps produktion med djupdragning, tryckformning, laser och även 3D-mätning. Nu består arbetet främst av design av svetsjiggar och övriga hjälpmedel för den egna produktionen, samt design av delar till större kundprojekt.

3D-mätningens inverkan på arbetet är betydande, eftersom man med hjälp av den kan verifiera att den tillverkade produkten är designad helt enligt kundens modell:

”Om en del avviker från modellen endast med en millimeters bråkdel, meddelar systemet detta omedelbart, och de ändringar som krävs för produktens produktion kan göras omedelbart på fabriken. I nya prototyper behöver inte delarna passas ihop med varandra, utan felen hittas redan i modelleringen. Även monteringen är effektivare, eftersom delarna är som de ska vara”, säger Sami om fördelarna med 3D-mätning.

Framförallt producerar 3D-mätning en jämn kvalitet

Den viktigaste fördelen med 3D-mätning är jämn kvalitet. Mätmaskinen visar exakt om alla punkter överensstämmer helt med kundens 3D-modellering. Systemet upptäcker omedelbart även små avvikelser. Genom att justera svetsjiggen blir slutresultatet ett sådant som kunden har beställt. Utan 3D-mätning skulle detta vara nästan omöjligt:

”Utan en 3D-mätmaskin skulle delarna mätas och monteras för hand, vilket skulle vara mycket besvärligt framförallt med komplexa delar. Till exempel våra djupdragna produkter har sådana former så att de inte går att mäta för hand. I dylika fall skulle kunden sammanpassa den färdiga delen direkt på maskinen, och korrigeringar skulle sedan göras på grundval av detta. Tack vare 3D-mätning behövs inte sammanpassningen, utan vi kan se direkt var problemet ligger”, säger Sami.

3D-mätning används också i stor utsträckning vid kvalitetsuppföljningen av Relicomps egen produktionsutrustning. Utrustningen som används i tung industri slits ofrånkomligen, men med hjälp av mätningarna identifierar man slitaget på delarna och dess effekter på kvaliteten på de delar som tillverkas. Kunderna får alltid en jämn kvalitet. Till exempel med regelbunden inspektion av svetsjiggarnas passningsytor säkerställer man att jiggar och jiggarnas ytor och delar alltid producerar samma garanterade kvalitet.

Ibland gör vi motsvarande utrustningsmätningar för kunder som ännu inte har sina egna 3D-mätmaskiner. 3D-system blir dock allt vanligare, och idag finns de även hos Relicomps kunder.

”Om kunden har samma ATOS-system som vi har, kan vi mäta delarna här och skicka dem mätdata. På så sätt kan de inspektera eller testa delen före den skickas från oss. Även delar som kommer till nya konfigurationer kan passas samman och testas direkt i systemet. Om kunden inte har ett eget system, så kan vi om kunden vill göra och skicka mätrapporter till hen. Från dem ser man hur stor avvikelse det finns och i vilken form delen är. På samma sätt kan vi, om kunden har haft problem med delarna, mäta delarna från serien och skicka kunden mätdata. De kan sedan kontrollera och jämföra dem med sina egna modeller”, säger Sami.