Me Relicompilla arvostamme työntekijöissä intoa, oppimiskykyä ja halua kehittyä. Tero Alakoski on yksi tällaisista työntekijöistä, joka on osoittanut edellä mainittuja ominaisuuksia. Tänä päivänä Tero Alakoski työskentelee tuotekehityksen ja suunnittelun tehtävissä, mutta hänen taakseen on kertynyt jo monipuolinen urapolku ennen tähän toimenkuvaan astumista.

Tero Alakoski aloitti työt Relicompilla marraskuussa 2004 henkilöstövuokrauksen kautta. Ensimmäiset viikot hän teki hyvin monenlaisia työtehtäviä, mutta pian löytyi paikka särmäämön puolelta. Kesällä 2005 Tero siirtyi henkilöstövuokrausyrityksen listoilta vakituiseksi työntekijäksi Relicompille, jonka jälkeen hän on päässyt kokeilemaan erilaisia tehtäviä eri osastoilla. Työtehtävät kuitenkin pääosin sijoittuivat särmäämön puolelle.

Särmäämössä Tero teki päätoimisesti hommia vuoteen 2012 asti, jolloin Teron vastuulle siirtyi työtehtäviä niin 3D-mittaajana kuin särmäysohjelmien etäohjelmoijana ja aihioiden tarkastajana. Tämän jälkeen työnkuvaan tuli hiljalleen mukaan myös suunnittelua. Neljä vuotta särmäämössä, 3D-mittaustöissä ja ohjelmoijana on tehnyt Terosta monen aiheen osaajan. Vuonna 2014 hänen kykynsä myös suunnittelutyössä huomattiin ja Tero siirtyi päätoimisesti suunnitteluun ja teki samalla myös muita työtehtäviä, kuten 3D-ohjelmointia. Vuonna 2018 Tero aloitti työt toimihenkilönä ja työtehtävät keskittyivät kokonaan suunnitteluun ja tuotekehitykseen.  Tero uskoo, että kehittymisessä avaintekijänä on ennen kaikkea into ja kiinnostus alaan ja kehittymiseen.

”Olen ollut alusta asti hyvin kiinnostunut työtehtävistäni ja halunnut kehittyä niissä. Tämä on huomattu Relicompilla, jonka myötä olen saanut uudenlaisia työtehtäviä ja lisää vastuuta.”

Kiinnostuksen lisäksi Tero uskoo, että kehittymistä auttavat myös kouluttautuminen ja työntekijän omat vahvuudet.

”Uskon, että vahvuuksiani työelämässä ovat huolellisuus, idearikkaus sekä monipuolinen kokemus, joka on kertynyt eri työtehtävissä Relicompilla. Esimerkiksi nyt suunnittelijana siitä on suuri apu, kun kykenee ottamaan huomioon rajoitteet, joita eri työvaiheissa voi olla.”

Tero näkee, että Relicompin vahvuuksia työnantajana ovat mm. monipuoliset edut, tuki kouluttautumiseen ja kehittymiseen sekä etenkin se, että Relicomp kehittyy yrityksenä jatkuvasti, mikä haastaa työntekijöitä ja pitää työn mielenkiintoa ja mielekkyyttä yllä.