Relicomp ja trukkivalmistaja Mitsubishi Logisnext tiivistivät yhteistyötään. Relicomp osti asiakkaalta trukin runkojen ja katosten valmistamiseen FMS-robottisolun tuotantolinjastoineen ja samalla näiden tuotteiden valmistus siirtyi Relicompille. Relicomp toimittaa trukkien rungot ja katokset maalattuna asiakkaalle Järvenpään tehtaalle, jossa kokoonpano suoritetaan loppuun.  

”FMS-robottisolu on yksi iso investointi muiden investointiemme joukossa. Tämä on meille kolmas vastaava FMS-järjestelmä”, kuvailee Relicompin tuotantojohtaja Tero Syrjälä.  

”Yhteistyömme puitteissa olimme alun perin tukena linjaston suunnittelutyössä ja robotiikkaosaajamme oli käynnistämässä linjastoa aikoinaan asiakkaamme tiloissa.”  

Relicompilla ja Mitsubishi Logisnextillä (aiemmin Rocla) on takanaan jo 20 vuoden kumppanuussuhde.  

”Relicompilla oli jo noin kuuden vuoden kokemus vastaavanlaisen trukkiperheen runkovalmistuksesta Mitsubishi Logisnextille ja näin ollen oli luonnollista, että he ovat myös tämän EVOLT 80 -trukkiperheen runkovalmistaja”, toteaa Mitsubishi Loginextin hankintajohtaja Simo Kangastupa.   

FMS-solussa on robotti ja käsittelylaitteisto, jolla voi käsitellä 1500-kiloista kappaletta. Robotti tekee luonnollisesti raskaimman hitsaustyön työntekijöiden valmisteltua tuotteet linjaston työpisteissään. 

”Robotti on paitsi kustannustehokkuuden, myös työergonomian kannalta erinomainen asia. Näihin raskaisiin kappaleisiin tulee paljon hitsisaumaa ja olemme järjestelmällisesti pyrkineet muutenkin automatisoimaan raskaimmat työergonomiset asiat.

Kolmen viikon rutistus 

Investointiin kuuluu myös kaikki tuotantoon liittyvä laitteisto eli työpistevarustelut hitsauslaitteistoineen, puomistot kappaleiden käsittelyyn sekä pyörityslaitteet. Näiden lisäksi kokonaisuutta täydentää myös logistinen puoli hyllystöineen.  

”Työntekijämme olivat harjoittelemassa tuotannon valmistusta asiakkaamme luona muutamia viikkoja. Viikon 39 lopulla tuotantolinjasta käytännössä vedettiin töpselit irti ja linjastoa alettiin purkamaan. Materiaalit saatiin seuraavan viikon alkupuolella Kurikkaan ja linjaston pystytys tapahtui niin nopeasti, että tuotanto alkoi osittain jo viikolla 43. Toimitukset päästiin aloittamaan viikolla 44, eli käytännössä kaikki tämä tapahtui kolmessa viikossa”, niputtaa Syrjälä. 

Tiivis aikataulu oli myös Mitsubishi Logisnextin toive. 

”Trukkivalmistuksen pyöriessä Järvenpäässä ilman keskeytystä oli ensisijaisen tärkeää, että runkohitsaus aloitettiin Kurikassa oikea-aikaisesti ja ilman viivästymiä. Tässä myös onnistuttiin, mistä kiitos kaikille projektissa mukana olleille”, mainitsee Simo Kangastupa. 

Tuotantolinjasto käynnistettiin Relicompin tehdashallin naapurissa sijaitsevassa Teollisuuskatu 12:ssa, josta yritys aiemmin syksyllä sai kaipaamansa lisätilaa oman laajennusosan valmistumista odotellessa. Linjaston purkamisen ja uudelleenkäynnistämisen tehokkuuden takana oli hyvä etukäteissuunnittelu, jonka lisäksi tyhjänä ollut väistötila loi hyvät edellytykset ja häiriöttömän tilan.  

”Hyvin suunniteltu on tässä tapauksessa enemmän kuin puoliksi tehty. Pääsimme hakemaamme tavoitteeseen, eli tuotantolinjasto saatiin pystytettyä nopeasti ja mikä tärkeintä, toimitukset asiakkaalle on pystytty tekemään luotettavasti.”

Laaja osaaminen mahdollistaa kehittymisen 

Syrjälä kuvailee investointia Relicompin kannalta merkittäväksi. 
”Investointi toi tietysti mukaan uutta työtä, mutta myös kaivattua lisäkapasiteettia. Hankinnan myötä saamme myös kasvatettua yhteistyötä pitkäaikaisen asiakkaamme kanssa. Tämä on ilman muuta osoitus siitä, että asiakkaamme luottaa meihin ja meidän osaamiseemme”, Syrjälä toteaa. 

Syrjälän mukaan onnistuminen on tässäkin projektissa koko henkilöstön yhteistyön ansiota. ”Oma henkilöstömme on aina se, joka asiat suunnittelee ja toteuttaa. Näissä projekteissa ehdoton voimavaramme onkin oman porukan laaja osaaminen, mukaanotto ja ohjaaminen. Olemme osanneet etukäteen arvioida ja varautua mahdollisiin muuttujiin ja haasteisiin”, Syrjälä summaa ja lähettää samalla Relicompin omalle väelle terveiset. 

”Jälleen kerran henkilöstölle erittäin isot kiitokset. Tästä on hyvä jatkaa uuden linjaston kehittämistä ja sen täysimittaisen hyödyntämisen suunnittelua.”