case: sks toijala works oy

3D-mittaukset ovat meille tärkeä työkalu

Kun SKS Toijala Works lähti kehittämään uuden sukupolven KURO-puukurottajaa, erityisesti muotoiluun haluttiin panostaa. Perinteinen insinöörisuunnittelu vaihtui desingniin, sillä tavoitteena oli positiivisesti erottuva ja ennen kaikkea helposti huollettava laite. Kuoripelti piti saada hyvännäköiseksi, mittaan istuvaksi ja kustannustehokkaasti toteutettavaksi. Kuoret suunniteltiin helposti poistettaviksi laitteen huollon helpottamiseksi. Tämä on käyttäjän näkökulmasta merkittävä parannus aiempiin malleihin.

Relicomp on ollut mukana laitteen valmistettavuuden kehittämisessä ensimmäisistä hahmotelmista lähtien. Relicompin osaaminen oli minulle tuttua monien vuosien varrelta ja aiemmat kokemuksemme erityisesti tuotannonsuunnittelusta olivat hyviä. Heillä on osaamista siitä, miten haluttu rakenne saadaan toteutettua mahdollisimman vähillä kappaleilla. KURO:n kohdalla ulkokuori oli meillä jo valmiina, mutta tuotantonäkemys puuttui.

Relicompilta löytyy mielestäni alan kärkiosaamista tältä alalta. Se näkyy laadussa, yhteistyökyvyssä ja joustavuudessa. Tässäkin projektissa he osasivat kysyä juuri oikeita kysymyksiä ja antaa sellaisia vastauksia, jotta työ eteni tehokkaasti. He tekivät ehdotuksia, joita emme itse olisi hoksanneet. Olennaista oli myös, että emme keskustelleet siitä, onko jokin mahdollista. Kaikki tehtiin mahdolliseksi ja keskustelut käytiin vain siitä, miten asiat saadaan toteutettua oikealla kustannustasolla.

3D-mittauksen käyttö painoi vaakakupissa, kun valitsimme yhteistyökumppania. Sarjatuotannon sujuvuus vaatii mittatarkkoja osia. Painavassa ja isossa rakenteessa toleranssien on oltava sellaiset, että osat todella sopivat ja myös näyttävät hyvältä paikoillaan. Relicompin käyttämän 3D-mittauksen avulla osista saatiin täsmällisen istuvia.

Ostojohtaja
Frank van Nunen
SKS Toijala Works Oy